Miller Heiman’s Strategic Selling Program

หลักสูตรลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะทำให้การขายที่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ปล็ดล๊อคอุปสรรคต่าง ๆ ในการขายทำให้มีกลยุทธ์ในทุกการขาย

headnamessp

SSP Web

 

 **** Miller Heiman ไม่ใช่เป็นการอบรม แต่เป็นการยกระดับศักยภาพการขายจากกรณีการทำงานจริงของผู้เรียนแต่ละคน..ไม่มีการนำกรณีศึกษาหรือบทบาทสมมุติ(Role Play)มาใช้ จึงทำให้เห็นผลของประสิทธิภาพการขายมากกว่า..และมีเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการติดตามผลได้จริง ไม่ต้องเสียเวลาไปประยุกต์ใช้”

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน งานขายนั้นมีความท้าทายเพิ่มมาก ตามสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทำให้มีความซับซ้อนในหลายมิติทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่เรียกว่า Complex Sales การวางกลยุทธ์การขายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง จึงขออนุญาติแนะนำโปรแกรมการยกระดับการขายที่ตอบโจทย์การขายที่มีความซับซ้อนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายดังในยุคปัจจุบัน Complex Sales คือมีการติดต่อในหลายคน แต่ละคนมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไป มีการตัดสินใจในหลายระดับ ซึ่งจะเหมาะกับการการขายที่ต้องติดต่อองค์กรของผู้ซื้อหลาย ๆ คน ในหลาย ๆ บทบาทนั่นเอง..หรือผู้ซื้อมีผู้เกี่ยวข้องหลายคนเช่น มีตัวแทนหลายส่วนเข้ามา เช่นการขายโครงการ เป็นต้น
โปรแกรมการยกระดับการขายของ Miller Heiman เป็นโปรแกรมลิขสิทธ์(License) จากประเทศ UK/USA โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และมีการแปลคู่มือมากว่า 15 ภาษา โดยโปรแกรมนี้จะมุ่งเน้น การขายที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Complex Sales ทำให้การปิดการขายได้กระชับขึ้น (More secure in Closing Sales) ลดระยะเวลาของรอบการซื้อ(Sales Cycle) ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้เป็นมาตรฐานในทุกประเทศ สำหรับในประเทศไทยนั้นมีการบรรยายนั้นสามารถเลือกได้ทั้งเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เอกสารก็มารถเลือกได้ทั้งเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษเช่นกัน และสิ่งที่จะได้รับคือ..
1) แนวคิดด้านการวางกลยุทธ์ในการขาย (เป็นประเด็นใหม่ ในประเทศไทยนั้น ยังไม่มีใครพูดถึง หรือทราบมาก่อน) สำหรับการขายที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Complex Sales หรือการติดต่อ การเข้าถึงความกระบวนการตัดสินใจที่แท้จริงที่ลูกค้าใช้ในการซื้อสินค้า
2) การมองการขายเป็นกลยุทธ์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีทิศทางที่ชัดเจนในด้านการขาย สามารถนำมาต่อยอดกับงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) เครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการวางกลยุทธ์ หรือที่เรียกว่า Blue Sheet สำหรับหลักสูตร Strategic Selling ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานทำงานด้านการขาย อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ต้องนำมาประยุกต์ใช้
4) ข้อมูลด้านการขายที่ผ่านการค้นคว้าและวิจัย ด้านการขายมาแล้ว เป็น International Sales Research
5) การเข้าเป็นสมาชิก Alumni ที่มีสมาชิกมากว่า 2,500,000 คน ทั่วโลก ทำให้สามารถที่จะ Download ข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยการขายต่าง ๆ รวมถึง เทคนิคใหม่ได้
6) วุฒิบัตร จาก สถาบัน Miller Heiman ประเทศ UK ซึ่งสามารถใช้ในการต่อยอด ถ้าต้องการ Certified Trainer ในหลักสูตรของ Miller Heiman ในอนาคตได้

สำหรับการลงทะเบียนโปรแกรม Miller Heiman ในประเทศไทยนั้นมีมาตรฐานเดียวกับ Miller Heiman ทั่วโลก แต่ในประเทศไทยจะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งค่าครองชีพนั้น ต่ำกว่าประเทศต่างๆ จึงทำให้เงินลงทุนด้านโปรแกรมการยกระดับในการขายนั้น ประหยัดกว่ามากสำหรับในประเทศไทย

รายละเอียด โปรแกรมการยกระดับทีมงานขาย :Miller Heiman’s Strategic Selling Program 

Certified Trainer ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ.080 620 8877
Email: training@stepplus.org

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร Miller Heiman’s Strategic Selling Program 

  ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

  เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

  อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

  บริษัท

  เว็บไซต์

  หลักสูตรที่ลงทะเบียน

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

  ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)

  www.Stepplustraining.com
  www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
  www.facebook.com/Stepplustraining
  โบว์ชัว
  การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
  google
  อื่นๆ(โปรดระบุ)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร Miller Heiman’s Strategic Selling Program
  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

  Loading

  UA-75256908-1