Positive Thinking ความลับ 5 ข้อ ที่ใช้สำรวจว่าคุณเป็นคนคิดลบหรือไม่

หลักง่าย ๆ ที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ในเมื่อต้องอยู่ในสังคมหมู่มากที่ยังคิดลบอยู่

และที่สำคัญก็ไม่รู้หลักที่จะเปลี่ยนตนเองอย่างไรให้เป็นคนมองโลกในแง่ดี

 

เปิดเผยความลับ 5 ข้อ ที่ใช้สำรวจว่าคุณเป็นคนคิดลบหรือไม่

ถ้าเรามีความคิดที่เป็นลบ ความคิดลบจะเป็นตัวบั่นทอนทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จ ถดถอย ไม่ก้าวหน้า มีแต่ความเศร้าหมอง ซึ่งทุกคนไม่อยากเป็นเช่นนั้น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในเมื่อต้องอยู่ในสังคมหมู่มากที่ยังคิดลบอยู่ และที่สำคัญก็ไม่รู้หลักที่จะเปลี่ยนตนเองอย่างไรให้เป็นคนมองโลกในแง่ดี เพื่อทำให้ตนเองนั้นดีขึ้น..

หลักง่าย ๆ ที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นก็คือ ให้เริ่มต้นที่จะสำรวจตนเองว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือคิดบวกหรือไม่ ถ้ามีข้อหนึ่งข้อใดที่บกบอกว่าคุณเป็นคนคิดลบ ขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่ต้องรีบทำ คือการแก้ไขโดยด่วน จากรายการตรวจเช็คทั้ง 16 ข้อดังต่อไปนี้

✌️✌️

1.คุณเป็นคนโกรธง่ายหรือไม่
ในวันหนึ่ง ๆ มีเรื่องมากระทบและทุกครั้งที่มีเรื่อมากระทบ คุณรู้สึกอย่างไร บางคนอาจรู้สึกเฉย ๆ แต่บางคนอาจจะไม่พอใจ ลองสำรวจตนเองว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง ที่ทำให้คุณหงุดหงิด ถ้าคุณกำลังมีความรู้สึกที่ไม่ดี หรือโกรธ เท่ากับว่าคุณกำลังเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหรือคิดลบ

2.อดทนต่อการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามา และเป็นเรื่องจริงที่ว่าทุกคนไม่สามารถที่จะหนีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมชาติก็คือการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา แต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงตาธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์หรือจากคนเรานั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการย้ายเก้าอี้ในที่ทำงาน สำนักงานย้ายไปทำให้การเดินทางมาทำงานมีความยากลำบากมากขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ลองถามตัวเองว่าคุณกำลังรู้สึกอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าถูกริดรอนเสรีภาพของตนเอง ที่ต้องทำตามสิ่งที่ถูกกำหนดให้ต้องเปลี่ยนหรือมองถึงความยากลำบากที่กำลังจะเกิดขึ้น ก็ขอให้เข้าใจว่า คุณกำลังเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหรือกำลังคิดลบ

3.ชอบอ่านคำที่สร้างแรงบันดาลใจหรือไม่
คนบางคนมองว่าคำคมหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่ทำให้จิตใจเข้มแข็งมีแรงบันดาลใจเป็นแรงกระตุ้นที่อยากทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ แต่คนบางคนกลับมองว่าคำหรือเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้ ไม่มีสาระหรือแก่นสารอะไรที่จะต้องอ่าน คือไม่มีความคิดไปกับคำสร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้ ขอให้เข้าใจว่า ถ้าคุณเป็นคนปิดตัวหรือมองโลกในแง่ร้าย คุณก็จะปฏิเสธที่จะอ่านเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ เพราะการอ่านคำคมหรือเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจจะส่งผลถึงจิตใจ ทำให้จิตใจเข้มแข็งหรือ มีความนึกคิดที่อยากจะเป็นเช่นในคำคมหรือเรื่องราวนั้น จึงสรุปได้ว่า ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านคำคมหรือเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจแสดงว่าคุณเป็นคนคิดลบ มองโลกในแง่ร้าย

4.ยึดติดกับอดีตหรือไม่
ทุกคนล้วนมีอดีตมาทั้งสิ้น คนบางคนก็เข้าใจว่าอดีตว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ จึงเดินหน้าทำในสิ่งที่ดีให้กับตนเอง หรือคนบางคนตอกย้ำกับความผิดพลาดในอดีต ทำให้ตนเองไม่ประสบความสำเร็จ เช่นเคยมีพนักงานคนหนึ่งจบมหาลัยที่ไม่มีชื่อเสียง ทุกวันก็ไม่กล้าที่จะบอกกับใครว่าจบที่ไหน ทำให้ขาดความมั่นใจในการทำงาน ไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งต่างกับเพื่อนร่วมงานที่จบจากที่เดียวกัน แต่ทุกวันก็จะตั้งใจทำงาน แสดงผลงานให้หัวหน้าได้เห็น สุดทายก็ประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้า การตรวจเช็คว่าคุณมีความคิดที่เป็นลบหรือไม่ คือคุณยังติดกับอดีตหรือไม่ ถ้าใช่แสดงว่าคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือคิดลบ

5.อยู่ใกล้คนที่คิดลบหรือไม่
เคยได้ยินคำเปรียบเปรยว่า “คบคนพาลพาพาลไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” เป็นคำเปรียบเปรยที่อธิบายได้เป็นอย่างดี ว่าถ้าคุณกำลังคบคนที่ไม่ดี มองโลกในแง่ร้าย คุณก็จะซึมซับความไม่ดีเข้ามาในตัวเอง แต่ถ้าคุณอยู่ในสังคมที่ดี มีเพื่อนดี เราก็จะซึมซับความดีของพวกเขาเข้ามาก ก็จะทำให้ความคิดของเราเป็นบวก จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ในทุกองค์กรจำเป็นที่จะต้องสร้างสังคมการทำงานให้เป็นสังคมที่คิดบวก หรือมองโลกในแง่ดี ฉะนั้น ถ้าเพื่อน ๆ คุณกำลังคิดลบ คุณก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือคิดลบเช่นกัน
การเปลี่ยนความคิดที่สำคัญของคนเราคือการเข้าใจตนเอง และเมื่อคุณเข้าใจตนเอง คุณก็จะเริ่มที่จะเปิดใจ ทำในสิ่งที่ตนเองอย่างจะเห็นผลลัพธ์ออกมา ดังนั้นเป็นโชคดีของคนที่เริ่มต้นสำรวจตนเองและเมื่อไรก็ตามที่คุณมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของตนเอง และเริ่มต้นที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลง โลกใบนี้ก็จะสวยงามขึ้นมาทันที..

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย – เชิญชวนมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ดีงาม ชอบกด ไลค์ ใช่ กดแชร์ แล้วมาเป็นเพื่อนกัน ที่ Facebook นะครับ

#อบรมการคิดเชิงบวก,#หลักสูตรการคิดเชิงบวก,#วิทยากรการคิดเชิงบวก,#PositiveThinking,#ดรสุรชัยโฆษิตบวรชัย,#ทัศนคติเชิงบวก,#PositiveThinking,#stepplustraining

UA-75256908-1