เทคนิคการนำเสนอ อย่างมืออาชีพ คือ แนวทางในการนำเสนอเพื่อสร้างความสำเร็จ ดั่งเช่น นักนำเสนอมืออาชีพนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานหรือการนำเสนอเพื่องานขาย

หลักสูตร เทคนิค การนำเสนอ อย่างมืออาชีพ

Presentation Skills for Success

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ” Effective Presentation for Success คือ หลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านจิตวิทยาการสำเสนอ โดยมีจุดหมายเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าถึงเนื้อหาและการนำเสนอได้มากที่สุด สำ

ทักษะการนำเสนอมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ที่จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการทำงานของตน ทั้งในบริบททางอาชีพและส่วนบุคคล นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญมาก:

10 เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจเรียนเรื่องเทคนิคการนำเสนอเพื่อความสำเร็จ มีดังนี้:

1.การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ : ทักษะการนำเสนอช่วยให้บุคคลสามารถถ่ายทอดความคิดของตนได้อย่างชัดเจนและโน้มน้าวใจ การสื่อสารที่ชัดเจนทำให้มั่นใจว่าผู้ฟังเข้าใจข้อความ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

2.การเติบโตทางวิชาชีพ : ในหลายวิชาชีพ ความสามารถในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพได้ ผู้ที่สามารถถ่ายทอดความคิดของตนเองได้อย่างมั่นใจมักถูกมองว่าเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน

3.การมีส่วนร่วมกับคนฟัง : ทักษะการนำเสนอที่ดีไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการพูด แต่ยังดึงดูดผู้ฟังด้วย การนำเสนอที่น่าดึงดูดสามารถดึงดูดผู้ชม ทำให้ข้อความน่าจดจำยิ่งขึ้น

4.การโน้มน้าวใจผู้ฟังให้คล้อยตาม : ไม่ว่าคุณจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ เสนอโครงการ หรือพยายามโน้มน้าวผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทักษะการนำเสนอถือเป็นกุญแจสำคัญ การนำเสนอที่น่าสนใจสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นและขับเคลื่อนการดำเนินการได้

5.การสร้างความน่าเชื่อถือ : การนำเสนอที่มีโครงสร้างดีและส่งมอบจะสร้างความน่าเชื่อถือของผู้พูด แสดงให้เห็นว่าผู้นำเสนอมีความรู้และใส่ความคิดลงในข้อความของตน

6.ทำให้เนื้อหามีความชัดเจน : ทักษะการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพช่วยในการแยกแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยๆ ทำให้ผู้ฟังเข้าใจและเก็บรักษาข้อมูลได้ง่ายขึ้น

7.สร้างความมั่นใจในการนำเสนอ : การเรียนรู้ทักษะการนำเสนอจะช่วยเพิ่มความมั่นใจของผู้พูด ความมั่นใจนี้ทำให้ผู้พูดน่าเชื่อถือและน่าเชื่อถือมากขึ้น

8.การสร้างความสัมพันธ์ : การนำเสนอมักเป็นเวทีสำหรับการโต้ตอบ การนำเสนอที่น่าดึงดูดสามารถส่งเสริมการอภิปราย ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางอาชีพและความสัมพันธ์ส่วนตัวที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

9.ความสามารถในการปรับตัว : ผู้นำเสนอที่มีประสิทธิภาพสามารถอ่านผู้ฟังและปรับการนำเสนอได้ทันที ความสามารถในการปรับตัวนี้ช่วยให้แน่ใจว่าข้อความได้รับการปรับให้เหมาะกับความต้องการและปฏิกิริยาของผู้ชมอยู่เสมอ

10.การพัฒนาตนเอง : การเตรียมและการนำเสนอมักต้องใช้การค้นคว้า หาข้อมูล การจัดองค์กร และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาตนเองและการเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ ที่ตนเองมีอยู่

ทักษะการนำเสนอ Effective Presentation เป็นมากกว่าความสามารถในการพูดต่อหน้ากลุ่ม ตั้งแต่การจัดโครงสร้างเนื้อหาไปจนถึงการมีส่วนร่วมของผู้ชม ซึ่งทั้งหมดนี้มีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆ ของชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

“เนื้อหาหลักสูตร จะเน้นให้ผู้เรียนเห็ฯความสำคัญในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเพื่อการสื่อสาร  การนำเสนอเพื่องานขายหรือการนำเสนอเพื่อเสนอผลงานก็ตาม  ทำให้คนเรียนมั่นใจในหลักการนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งการใช้ภาษากาย การใช้น้ำเสียง การเรียงลำดับการนำเสนอ ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างเหนือชั้น  ตามคำกล่าวที่ว่า

“พลังการนำเสนอและการบุคลิกภาพ จะเป็นกระจกเงาสะท้อน ภาพลักษณ์ขององค์กรท่าน นำมาซึ่งความประทับใจแก่ลูกค้าระยะยาว””

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

Presentation Skills for Success

หลักสูตร-ฝึกอบรม-เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักการและเหตุผล สำหรับหลักสูตรเทคนิคการนำเสนอย่างมืออาชีพ  Effective Presentation Skills for Success

เทคนิคการนำเสนอ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงาน เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า บนสนามของการทำธุรกิจนั้น ผู้ที่สามารถที่จะ การนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ มากกว่า..ย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบสามารถที่จะครองผู้ซื้อ ทำให้ได้มาซึ่งยอดขายหรือแม้แต่การครองใจผู้บริหารงาน..

ไม่ว่าคุณกำลังเตรียมการเสนอขายต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือกำลังดำเนินการเพื่อนำพนักงานใหม่เข้าร่วม การนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรขององค์กรทุกแห่ง

หรือคุณกำลังนำเสนอผลงาน ให้กับหัวหน้างานของคุณ ได้รับรู้ถึงความคืบหน้าในการทำงาน ปัญหาคือคุณมีความมั่นใจในการนำเสนอเพียงใด

สาเหตุที่พนักงานต่างไม่สามารถยืนขึ้นเพื่อการนำเสนอได้ เพราะ ไม่มีการวางแผนการนำเสนอที่ดีพอ ทำให้มีความสับสน ในระหว่างการนำเสนอ เมื่อพนักงานขาดแผนการนำเสนอ ก็จะไม่มีแนวทางในการเชื่อมโยงการนำเสนอ ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องการนำเสนอ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะนำเสนอไม่ตรงใจคนฟัง เช่นปัญหาเช่นนี้:

 1. พนักงานนำเสนอไม่ได้ จะโทษทุกอย่างที่อยู่รอบตัว ด้วยเหตุผลเดิม ๆ ว่านำเสนอไม่เป็น ไม่จบสิ้น ไม่มีโซลูชั่นมาแก้ไข ไม่มีแผนการนำเสนอที่ดีพอ
 2. ขาดแผนการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
 3. ไม่เข้าใจความสำคัญหรือเทคนิคการนำเสนอ ในแต่ละช่วงเวลาในการนำเสนอ ทั้ง ๆ ที่มีโอกาสนำเสนอ
 4. ไม่สามารถรักษาขั้นตอนการนำเสนอ  ให้เป็นไปตามกระบวนการที่วางไว้ ทำให้สับสนเพราะ ขาดความต่อเนื่อง
 5. ทัศนคติเป็นลบ ไม่เชื่อเรื่องการวางแผนการนำเสนอ ทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการกระตุ้นตนเองให้มีวินัยในการนำเสนอ การนำเสนอไม่ประสบความสำเร็จ
 6. ไม่เข้าใจเรื่องบทบาท ภาระหน้าที่ ของตนเองในการนำเสนองาน ทำให้ยืนขึ้นนำเสนอแบบ สับสน
 7. ไม่มีเครื่องมือที่เป็นเทรมเพลสในการนำเสนอ
 8. ไม่มีเทคนิคในการนำเสนอแต่ละขั้นตอน เพราะอยู่ในสถานการณ์จริงจะสับสน
 9. ไม่มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเองและสถานการณ์ภายนอก ทำให้ไม่เข้าใจคนฟัง พลาดโอกาสสำคัญในการนำเสนอ
 10. ไม่ทำงานเหมือนนักนำเสนอ เชิงรุก แต่ทำงานเชิงรับ รอให้คนถาม จึงนำเสนอได้
 11. ปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้พนักงานไม่สามารถนำเสนอได้

ถ้าคุณสามารถเป็นคนที่สำเสนอผลงาน ได้ดูดี มีการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลิกที่สง่างาม และมั่นใจ การนำเสนอ ที่ดี ต้องควบคู่ไปด้วยกันกับบุคลิกภาพที่ดี จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การนำเสนองานในที่สาธารณะโดยรวมได้เป็นอยางดี

งานนำเสนอต้องได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบเนื่องจากอาจมีผลกระทบที่สำคัญต่อคนที่เข้าฟัง ซึ่งอาจเป็นลูกค้า เป็นหััวหน้างาน พวกเขาสามารถเพิ่มพลังให้กับการนำเสนอของคุณ ทำให้เห็นภาพการนำเสนอที่แข็งแกร่งของคุณและ บริษัท ของคุณ เทคนิคการเสนอ จะสามารถช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

ในความเป็นจริงใครที่จะขึ้นเป็นผู้นำ ก็จำเป็นที่จะต้องยืนขึ้นเพื่อพูด หรือ นำเสนอ ให้กับลูกน้อง ด้วยความมั่นใจ การนำเสนอจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ตนเอง นั้น..มีความโดดเด่นเหนือผู้อื่น ในสังคมของการทำงานนั้น ๆ หลักของการ นำเสนอ ที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการบริหารจัดการในหลายมิติ ทั้งเนื้อหา ลีลาและที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม ซึ่งในทุกครั้งของ การนำเสนอ ควบคู่กันไป จะขาดอย่างใด อย่างหนึ่งเสียไม่ได้

หลักสูตร Presentation Skills หรือ เทคนิคการนำเสนออย่างมือาชีพ ถูกออกแบบตามแนวทางที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในสภาพการทำงานจริง ซึ่งประยุกต์จากทักษะการนำเสนอที่ได้รับจากสากล ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ ของผู้นำทั่วโลก เช่น สตีฟ จ๊อฟ, บิลเกต, บารัค โอบามา และอีกหลายคน ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับเปลี่ยน วิธีการในการทำ งานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการ นำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความก้าวหน้า อยู่ไม่ไกล ขอเพียงคุณกล้าที่จะปลี่ยนแปลง การนำเสนอจะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จมีความมั่นใจ เครื่องมือที่สำคัญ คือ การเรียนรู้ ความลับของความสำเร็จจาก หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ หรือ Presentation Skills จะทำให้ความสำเร็จง่ายขึ้น..

  หลักสูตร-ฝึกอบรม-เทคนิคการนำเสนอเพื่อความสำเร็จ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

  ในปัจจุบัน เป็นโอกาสของคนขาย ที่มีคุณภาพ มีแผนการขายที่ชัดเจน เพราะเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด และพฤติกรรมของผู้ซื้อมีการเปลี่ยนไปทำให้คนส่วนใหญ่กล้าที่จะจ่ายเพื่อซื้อสินค้า ถ้าสินค้านั้นตอบโจทย์นสิ่งที่ตนเองต้องการ ทำให้ตนเองรู้สึกพึงพอใจต่อสินค้านั้น ๆ จึงกล่าวได้ว่าเป็นยุคของโอกาสทองของการขาย โดยเฉพาะถ้าพนักงานขายคนใดเข้าใจจิตวิทยาลูกค้า เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทำให้มองเห็นโอกาสการขาย

  ดังนั้นองค์กรใดก็ตามที่มีพนักงานขายที่ วางแผนการขายได้ เข้าใจขั้นตอนการวางแผนการขายได้อย่างมืออาชีพ จะส่งผลถึงความสำเร็จในการขาย ปิดการขายได้มาก ทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหลายองค์กรมี การวางแผนการขายเพื่อความเป็นเลิศ เป็นภาระหน้าที่หลักของพนักงานขายและมีการ บรรจุให้เป็นสมรถนะหลักของพนักงานขายก่อนที่จะออกขายสินค้า พนักงานขายทุกคนจำเป็นต้องวางแผนการขาย เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการทำงานขายของตน ประโยชน์การวางแผนการขายทำให้พนักงานขายเข้าใจถึงสภาพ แวดล้อมที่เกี่ยวกับการขาย ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่ง จิตวิทยาลูกค้า ที่พนักงานขายต้องเผชิญ และต้องมีแผนการที่ดีเพื่อทำให้ตนสามารถปิดการขายได้ แต่ในทางปฏิบัติ ไม่ใช่เรื่องง่ายในการให้พนักงานขายมีการวางแหนการขายที่ดี เพราะพนักงานขายขาดเครื่องมือหรือเทรมเพลสที่จะช่วยให้ปิดการขายได้ ในองค์กรชั้นนำจึงต่างนำเครื่องมือเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบการวางแผนการขาย ใช้กำหนดสิ่งที่พนักงานขายต้องทำเพื่อให้ได้รับชัยชนะในการขายทุกครั้ง ซึ่งการวางแผนการขายและแผนปฏิบัติการมีองค์ประกอบที่แยกย่อยแตกต่างกันออกไป ทำให้พนักงานขายจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการวางแผนให้ประสบความสำเร็จ

  องค์กรชั้นนำระดับโลกต่างทุมเทเพื่อสร้างเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ในการงางแผนการขาย เป็นการขายที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการวางแผนการขายและนำมาบรรจุเป็นความสามารถหลักของพนักงานขายที่ทุกคนต้องมีการวางแผนการขาย เข้าใจในทุกขั้นตอนการวางแผนการขาย เพื่อสร้างเทคนิคการขายที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า มีวิธีการสื่อสารการขายจนสามารถโน้มน้าวใจลูกค้าทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

  วิสัยทัศน์ขององค์กรชั้นนำคือการสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการขาย คือทุกคนสามารถที่จะขายตามแผนการขายที่วางไว้ ทำให้พนักงานขายทุกคนไม่กังวลใจต่อการขาย เพราะมีแผนการขายที่ชัดเจน

  หลักสูตร ฝึกอบรมการวางแผนการขายเพื่อเป็นเลิศในการขาย“Sales Plan for Effective Performance” ถูกออกแบบตามแนวการวิจัยและค้นคว้า ด้านการขาย ทำให้ได้เทรมเพลสที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการขาย เพื่อใช้ในการวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะนี้ โดยมีการรวบรวมแผนการขาย จนพนักงานขายสามารถวางแผนการขายด้วยตนเอง โดยเนื้อหาในหลักสูตรอบรมการวางแผนการขายเพื่อเป็นเลิศในการขาย“Sales Plan for Effective Performance” นี้ มีการประยุกต์เนื้อหามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่วิทยากรสำเร็จการศึกษาด้านการขายโดยตรง และมีประสบการณ์ในการขายมากกว่า 30 ปี นำมาออกแบบเป็นแนวทางการวางแผนการขาย มีเทรมเพลสให้ทุกคนได้ทำตาม ทำให้เข้าใจง่าย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ ทำให้พนักงานขายทุกคนประสบความสำเร็จและปิดการขายได้ตามที่วางไว้

  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
  ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai

  วัตถุประสงค์

  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  Presentation Skills for Success

  1. เห็นความสำคัญในการนำเสนอ เพื่อความสำเร็จ ทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในการทำงาน
  2. เข้าใจความต้องการ ของผู้ฟัง เพื่อการขึ้นนำเสนอจะได้ตอบโจทย์ความต้องการผู้ฟัง
  3. มีเทคนิค สะกดคนฟัง ให้สนใจ อยากตอดตามเรื่องราวในการนำเสนอ
  4. มีความมั่นใจ ในการขึ้น นำเสนอย่างมืออาชีพ
  5. ปรับบุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนอ
  6. สร้างความประทับใจและรู้จักหลักในการนำเสนอ ที่มีผลต่อผู้ผัง
  7. นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อต้องขึ้นนำเสนอ
  8. นำไปประยุกต์ในการนำเสนอของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
  ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
  หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
  รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

  ประโยชน์ที่จะได้รับจากเข้าอบรม หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  1. มีเครื่องมือที่ทำให้ผู้นำเสนอลดคววามประหม่าในการนำเสนอ ทำให้มีความสง่างามในการนำเสนอ
  2. เข้าใจรายละเอียดที่ต้องใช้ทั้งหมดในการนำเสนอเพื่อให้การนำเสนอออกมาดี เป็นที่ชื่นชมกับคนฟัง
  3. มีเครื่องมือที่ใช้ในการ ออกแบบเรื่องราวในการนำเสนอ ในรูปแบบ Storytelling เพื่อเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้ฟัง
  4. การสร้างจุดสนใจในการนำเสนอเพื่อให้คนฟัง คล้อยตามและอยากติดตามต่อไป ใ
  5. มีการนำเสนอที่เป็นขั้น เป็นตอน ตามลำดับที่ไม่ทำให้สับสนเวลาขึ้นนำเสนอ
  6. มีเทคนิคการนำเสนอ การควบคุมเวลา การโน้มน้าวใจ การทำให้รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ
  7. นำไปประยุกต์ การวางแผนการนำเสนอเพื่อเป็นเลิศ เพื่อการทำงานที่ดีของพนักงาน

  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและฝึกปฏิบัติ

  หลังจากการเข้าฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับฝึกอบรมจะสามารถ
  • เข้าใจหลักของการ นำเสนอ อย่างมืออาชีพ
  • สร้างความมั่นใจ ในทุกอิริยาบถของการ นำเสนอ
  • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเพื่อยกระดับการ นำเสนอ
  • พัฒนาบุคลิกภาพที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการ นำเสนอ
  • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและอุปสรรคของการ นำเสนอ
  • มีความเป็นนัก นำเสนอ อย่างมืออาชีพ

  ชมคลิป เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

  วันที่ 1  Essentials of Presentation แนวคืดและความสำคัญเรื่อง เทคนิคการนำเสนอ 

  • แนวคิดและความสำคัญเรื่องการ นำเสนอ สำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน
  • องค์ประกอบการนำเสนอ อย่างมืออาชีพ Elements of Presentation Techniques
  • วิเคราะห์มุมมองผู้ฟังและปฏิกิริยาต่างๆ ที่ผู้ฟังมีต่อ ผู้นำเสนอ
  • การวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์กายภาพการนำเสนอ สำรวจองค์ประกอบของตนเอง
  • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการ นำเสนอ
  •  Workshop1:ทำความเข้าใจเรื่องการ นำเสนอ และการทดสอบตนเอง (Self Assessment)
  •  ขั้นตอนการนำเสนอที่สำคัญ เพื่อผลสำเร็จ ไม่พลาด 
  • การลดความประหม่า เมื่อต้องขึ้น นำเสนอ ในสถานการณ์ต่าง ๆ
  • การวางแผนการนำเสนอ เพื่อให้ได้ใจ สร้างความประทับใจให้คนฟัง
  • การฝึกเสียง การใช้เสียง และการควบคุมน้ำเสียงเพื่องาน นำเสนอ
  • การปรับบุคลิกภาพ องค์รวม สร้าง แบรนด์ตนเอง บนเวที
  • การพัฒนาบุคลิกภาพที่สำคัญเพื่อการ นำเสนอ
  • การจัดทำ Workshop นำเสนอรายบุคคล กรณีศึกษา ประชุมกลุ่มและการนำเสนอ

   วันที่ 2 การสร้างเนื้อหา บริหารการพูด ในการนำเสนอ Script and Content Management

   • การวางและกำหนดรูปแบบการ นำเสนอ O2M, O2O
   • การบริหารน้ำเสียง การสร้างพลังจากการพูด เพื่อดึงความสนใจ ในขณะ นำเสนอ
   • การวางโครงสร้างและเตรียมเนื้อหาเพื่อการ นำเสนอ
   •  การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • Workshop3 ชุดฝึกการวางเนื้อหาและกำหนดโครงสร้างที่สำคัญ
   • วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอที่สำคัญ
   • การบริหารจัดการกับข้อซักถาม และการวิเคราะห์จุดประสงค์ของการถาม
   •  หลักการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์หลุมพรางการ นำเสนอ
   • การแก้ปัญหา คำถามลองของ เพื่อให้ผู้นำเสนอ ลองตอบ
   •  Workshop4 ชุดฝึกการ นำเสนอ และการบริหารคำถามและปัญหาการนำเสนอ
   • การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

   “หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ”,”Effective Presentation Techniques”

    วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

    Group Discussion

    Role Play in Real Situation

    Individual Assignment

    Case Study

    Presentation & Feedback

    Coaching

    Attitude Changing

    Creative Thinking

    สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
    ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
    ลงทะเบียน StepPlus Training

    Contact Us

    02 349 1788 ,

    083 276 8877

    Address

    1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

    LineOA:@stepplustraining

    คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

    Copyright © 2023 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

    Loading

    UA-75256908-1