หลักสูตรอบรม Public Training 2021

วัน เวลา สถานที่ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามก่อนที่ เบอร์ 02 349 1788, 083 276 8877, 080 620 8877

e-mail: training@stepplus.org

หลักสูตร Public ทั้งหมด

#17 วันที่ 6,13,20,27 มี.ค. และ 3 เม.ย. 
#18 วันที่  3,10,17,24,31  ก.ค.  2564
#19 วันที่  2,9,14,23,30  ต.ค.  2564

 

วันที่  8 – 9  เม.ย.  2564

วันที่  10 – 11  ส.ค.  2564

วันที่  8 – 9  ธ.ค.  2564

วันที่  16 – 17  มี.ค.  2564

วันที่  9 – 10  มิ.ย.  2564

วันที่  17 – 18  ส.ค.  2564

วันที่  16 – 17  พ.ย.  2564

วันที่  16 – 17  ก.พ.  2564

วันที่  10 – 11  มิ.ย.  2564

วันที่  14 – 15  ธ.ค.  2564

วันที่  25 – 26  ก.พ.  2564

วันที่  28 – 29  ก.ย.  2564

วันที่  29 – 30  มิ.ย.  2564
วันที่  11 – 12  พ.ย.  2564
วันที่  13 – 14  ก.ค.  2564

วันที่  28 – 29  ต.ค.  2564

วันที่  30 – 31  มี.ค.  2564

วันที่  24 – 25  ส.ค.  2564

วันที่  21 – 22  ธ.ค.  2564

วันที่  27 – 28  พ.ค.  2564

วันที่  30 – 31  ส.ค.  2564

วันที่  25 – 26  พ.ย.  2564

วันที่  18 – 19  พ.ค.  2564

วันที่  7 – 8  ก.ย.  2564

 

วันที่  22 – 23  เม.ย.  2564
 วันที่  17 – 18  ส.ค.  2564

 

 วันที่  15 – 16  พ.ค.  2564

วันที่  20 – 21  ต.ค.  2564

 วันที่  22 – 23  ก.ค.  2564

วันที่  23 – 24  ก.ย.  2564

วีดีโอแนะนำสถาบัน

แนะนำหลักสูตร 

UA-75256908-1