หลักสูตรอบรม Public Training 2020

วัน เวลา สถานที่ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ผู้สนใจกรุณาติดต่อสอบถามก่อนที่ เบอร์ 02 349 1788, 083 276 8877, 080 620 8877

e-mail: training@stepplus.org

หลักสูตร Public ทั้งหมด

Miller Heiman : Strategic Selling Program

วันที่ 5-6 Feb , 28-29 May ,
        9-10 Sep 2020

Miller Heiman : Large Account Management Program

วันที่ 21-22 Apr , 15-16 Dec 2020
     

8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ

วันที่ 25-26 Feb , 10-11 Jun ,
        15-16 Oct 2020

Positive Thinking

วันที่  12-13 May , 17-18 Sep 2020

Advance Modern Selling Skills

วันที่ 30-31 Mar , 13-14 Aug 2020

Brain Based Storytelling

วันที่  25-26 Mar , 30-31 Jul , 
         24-25 Nov 2020

Miller Heiman : Conceptual Selling Program

วันที่ 4-5 Jun , 12-13 Nov 2020

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win

วันที่ 17-18 Mar , 18-19 Jun , 
         7-8 Oct 2020

ผู้จัดการอัจฉริยะ

รุ่นที่ 17 # 7,14,21,28 Mar & 4 Apr
รุ่นที่ 18 # 4,11,18,25 Jul & 1 Aug
รุ่นที่ 19 # 3,10,17,24,31 Oct 2020

เทคนิคการนำเสนอย่างมืออาชีพ

วันที่ 13-14 Feb , 24-25 Jun , 
         18-19 Nov 2020

The Power of Persuasion

วันที่ 7-8 Apr , 15-16 Jul ,
        4-5 Nov 2020

Change & Conflict Management

วันที่ 29-30 Apr , 27-28 Aug 2020
        

Key Account Management

 วันที่ 7-8 May , 18-19 Aug ,
         8-9 Dec 2020

วีดีโอแนะนำสถาบัน

แนะนำหลักสูตร 

UA-75256908-1