การเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ คือ หลักสูตร ฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานจัดซื้อ มีเทคนิควิธีในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ผลลัพธ์ Win-Win โดยแนวทางจะทำให้พนักงานจัดซื้อม่เป้าหมายที่ชัดเจน โดยที่ไม่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานจัดซื้อและพนักงานขาย

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique for Win Win

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจและพนักงานที่มีหน้าที่ใจการในการจัดหาสินค้า วัตถุดิบและการบริการ

เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อเป็นกระบวนการในการบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในเรื่อง เงื่อนไขการซื้อขาย ราคา และเงื่อนไขอื่น ๆ ในขณะเดียวกันการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์ เพื่อการทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาวนั่นเอง

พนักงานจัดซื้อจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีแนวคิดหลักบางประการของการพัฒนาเทคนิคการเจรจาต่อรองการจัดซื้อเพื่อให้การเจรจาต่อรองการจัดซื้อมีประสิทธิภาพ แบบ Win-Win:

5 ขั้นตอนการพัฒนาเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อแบบ Win-Win ที่มีประสิทธิ ภาพ มีดังนี้:

1.การเตรียมการและการวางแผน:

รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สภาวะตลาด ความเป็นมาของผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ โครงสร้างราคา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดวัตถุประสงค์ในการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน เช่น ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน กำหนดการส่งมอบ และมาตรฐานคุณภาพ การเจรจาต่อรองที่ดี ต้องสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการและลำดับความสำคัญขององค์ประกอบการเจรจาต่อรอง

2.การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์:

พัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกและความร่วมมือกับซัพพลายเออร์โดยส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง แสดงความเคารพ และเข้าใจมุมมองของทุกฝ่าย เพื่อนำการเจรจาต่อรองสู่สภาวภ Win-Win

การสร้างสัมพันธ์จะนำไปสู่ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ ทำให้สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเจรจาต่อรองและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย แบบ Win-Win

3.การสื่อสารและการฟังอย่างกระตือรือร้น:

dkiสื่อสารความคาดหวังและข้อจกลงต่าง ๆ กับซัพพลายเออร์อย่างชัดเจน โดยการแบ่งปันมุมมองและข้อกังวลของของผู้ขายหรือซัพพลายเออร์

รับฟังซัพพลายเออร์อย่างกระตือรือร้น เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการและข้อจำกัดของของผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ การทำความเข้าใจแรงจูงใจของของผู้ขายหรือซัพพลายเออร์สามารถช่วยในการค้นหาวิธีการบรรลุข้อตกลงในการเจรจาต่อรองที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

4.กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win:

ใช้กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อเสนออย่างมีกลยุทธ์ เพื่อรักษาเงื่อนไขที่น่าพอใจทั้ง 2 ฝ่ายให้พึงพอใจ ในขณะเดียวกันก็รักษาสมดุลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ เป็นเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อแบบ Win-Win

5.การจัดทำเอกสารและการทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการ:

บันทึกข้อตกลงทั้งหมดที่บรรลุในระหว่างการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อแบบ Win-Win โดยมีการจัดทำสัญญาหรือเอกสารข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนด เงื่อนไข และความรับผิดชอบทั้งหมดระบุไว้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ แบบ Win-Win เหมาะกับพนักงานจัดซื้อในทุกระดับ โดยเนื้อหาจะอธิบายถึงขั้นตอนการเจรจาต่อรองที่เป็นกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อที่ชัดเจน ช่วยให้คุณนำทางกระบวนการเจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของคุณและซัพพลายเออร์  ในขณะเดียวกันก็รักษาความสัมพันธ์เชิงบวกกับซัพพลายเออร์ ได้อย่างต่อเนื่อง

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

เปิดเผยความลับที่สำคัญ สำหรับนักจัดซื้อ ต้องรู้..ที่นักเจรจาต่อรองระดับโลกนำมาใช้ กการต่อรองในงานจัดซื้อ  ทำให้ได้รับชัยชนะในทุกสนามของการเจรจาต่อรอง


An Official Subscriber to and use of The Negotiation, Teamwork and Decision Making exercise Developed by The Dispute Resolution
Research Center at Kellogg School of Management at Northwestern University
Training Methodology applies from NotreDame University,USA that Dr.Surachai obtained The Certificate of Negotiation Essential Program.

หลักสูตร ฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique for Win Win

หลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

ความเป็นมาของหลักสูตร ฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ แบบ Win-Win

การจัดซื้อเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ เพราะเป็นหน่วยงานที่จะใช้ในการควบคุมต้นทุนให้กับองค์กร แต่ปัญหาหลัก ๆ ในทีมงานจัดซื้อ คือพนักงานจัดซื้อ ไม่ได้ถูกฝึก ไม่สามารถวางแผนการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถได้ข้อตกลงที่น่าพอใจ แบบ Win-Win สาเหตุที่พนักงานจัดซื้อส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้เพราะ ไม่มีการวางแผนการเจรจาต่อรองที่ดีพอ ไม่มีกระบวนการต่อรองเชิงรุก ไม่มีเทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win ทำให้การเจรจาต่อรองมีความสับสน

เมื่อพนักงานจัดซื้อไม่มีแผนการเจรจาต่อรอง ที่ชัดเจน ก็จะไม่มีแนวทางในการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องผลลัพธ์ที่ได้จากการเจรจาต่อรอง เช่นปัญหาเช่นนี้:

 1. พนักงานจัดซื้อ ไม่ได้ราคาตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ไม่ยอมรับ โทษทุกอย่างที่อยู่รอบตัว ด้วยเหตุผลเดิม ๆ ว่า พนักงานขายหรือซัพพลายเออร์เขี้ยว แต่ไม่รู้ตัวเองว่าไม่มีเทคนิคการเจรจาต่อรองมาแก้ไข
 2. ขาดแผนการเจรจาต่อรองที่เป็นระบบ ทำให้เป็นการเจรจาต่อรองที่ไม่มีประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองเชิงรุก ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน อย่างนี้ แพ้แน่ ๆ
 3. ไม่เข้าใจความสำคัญหรือเทคนิคในแต่ละช่วงเวลาในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ ทั้ง ๆ ที่มีโอกาสที่จะได้รับข้อตกลงที่ดี แต่พลาดโอกาส เพราะไม่เข้าใจหัวใจสำคัญในแต่ละจังหวะการเจรจาต่อรอง
 4. ไม่สามารถรักษาขั้นตอนการเจรจาต่อรอง ให้เป็นไปตามกระบวนการที่วางไว้ ทำให้สับสนเพราะ ขาดความเป้าหมายในการเจรจาต่อรอง
 5. ทัศนคติเป็นลบ ไม่เชื่อเรื่องการวางแผนการเจรจาต่อรอง มั่นใจในตนเองมากเกินไป ทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการกระตุ้นตนเองให้มีวินัยในการเจรจาต่อรอง ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ
 6. ไม่เข้าใจเรื่องบทบาท ภาระหน้าที่ ของแต่ละคน เมื่อต้องไปเจรจาต่อรอง ทำให้เจรจาต่อรองไม่ได้รับผลลัพธ์ที่พึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย แบบ Win-Win
 7. ไม่มีเครื่องมือที่เป็นเทรมเพลสในการวางแผนการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน แบบจับมือทำ
 8. ไม่มีเทคนิคในการเจรจาต่อรองแต่ละขั้นตอน เพราะอยู่ในสถานการณ์จริงจะสับสน กดดัน ทำให้เจรจาต่อรองได้แต่ไม่ได้ตามเป้าหมายเช่นราคาไม่ดีพอ
 9. ไม่มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเองและสถานการณ์ภายนอก ทำให้ไม่เข้าใจ ผู้ขายหรือ ซัพพลายเออร์ พลาดโอกาสสำคัญในการได้รับชับชนะในการเจรจาต่อรอง
 10. ไม่ทำงานเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อเชิงรุก แต่ทำงานการเจรจาต่อรองแบบเชิงรับ ทำให้เสียเปรียบผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ ซึ่งเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีในการเจรจาต่อรอง
 11. ปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้พนักงานจัดซื้อ ทำให้การเจรจาต่อรองไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
  หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง

  หลักการและเหตุผล สำหรับ หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

  ในปัจจุบันต่างยอมรับว่าพนักงานจัดซื้อ มีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร เพราะถ้าพนักงานจัดซื้อสามารถที่จะให้ เทคนิคการเจรจาต่อรอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าผู้ที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรน่าจะเป็นฝ่ายขาย แต่ความเป็นจริงนั้น พนักงานจัดซื้อมีความสำคัญต่อการสร้างรายได้ให้กับองค์กรไม่แพ้กัน..

  ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จของพนักงานจัดซื้อจึงขึ้นกับว่าพนักงานจัดซื้อคนนั้นมี เทคนิคในการเจรจาต่อรอง เป็นอย่างไร เพราะถ้าพนักงานจัดซื้อมีเทคนิคในการเจรจาต่อรอง ที่ดี สร้างความพอใจในผลลัพธ์การเจรจาต่อรอง ก็จะทำให้แผนกจัดซื้อสามารถ ลดต้นทุนได้เพิ่มมากขึ้น มีผลงานในการทำงาน

  การทำงานของจัดซื้อในปัจจุบันมี ความซับซ้อน ทั้งเป้าหมายและวิธีการ เพราะงานจัดซื้อมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ทีมงานจัดซื้อถูกคาดหวังมาก พนักงานจัดซื้อทุกคนจึงมีหน้าที่ในการสร้างผลกำไรให้กับองค์กร สร้างรายได้ จากการเจรจาต่อรองเพื่อให้องค์กรหรืองานจัดซื้อได้ผลลัพธ์ของการเจรจาต่อรองเป็นที่น่าพึงพอใจ

  การทำธุรกิจนั้นหลายคนเข้าใจว่า ผู้สร้างรายได้ให้กับองค์กรนั้นจะมาจากฝ่ายขาย แต่แท้จริงนั้นยิ่งทีมงานในการจัเซื้อได้ราคาที่ดีมากเท่าไหร่ ก็เท่ากับเพิ่มโอกาสในการที่จะสร้างผลกำไรได้เช่นกัน เพราะภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อ หน่วยงานจัดซื้อจะมีหน้าที่หลักคือการค้นหาแหล่งจำหน่ายสินค้าใหม่ ๆ และต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่มีความเหมาะสมที่สุด เท่ากับเป็นการลดต้นทุน ทำให้องค์กรมีผลกำไรเพิ่มมากขึ้น

  เครื่องมือที่สำคัญของส่วนงานจัดซื้อคือเทคนิคในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อแบบ Win-Win เท่ากับว่าพนักงานในทีมงานจัดซื้อคนใด สามารถใช้เครื่องมือในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อได้ดีที่สุดเท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสในการเจรจาต่อรองนั้น ๆ

  แต่อย่างไรก็ตามการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อนั้นเต็มไปด้วยเทคนิค วิธีการ เงื่อนงำ กลลวง ที่ ผู้ขายหรือซัพพลายเออร์นำมาใช้ ทำให้คู่เจรจาต่อรองตามไม่ทันและเป็นผู้เสียเปรียบการเจรจาต่อรอง ขอบเขตและความสำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ จึงต้องถูกวางเป็นแนวทางให้หน่วยงานจัดซื้อนั้นสามารถที่จะมีทักษะที่สามารถจะชนะในทุก ๆ การเจรจาต่อรอง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือแยบยลเพียงใด

  จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพนักงานจัดซื้อทุกคนที่จะต้อง เข้าใจเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อของตนเอง เพื่อการลดต้นทุน สร้างผลกำไร และทำให้องค์กรเจริญเติบโต และพนังานจัดซื้อก็จะมีผลงาน เป็นที่น้าชื่อนชม เพราะ “เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ” ของตนนั่นเอง

  “หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ แบบ Win-Win”  Purchasing Negotiation Technique for Win Win เป็นหลักสูตรที่มีการรวบรวมแนวทางใน การเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ เพื่อสร้างความพอใจแบบ Win-Win โดยมีการออกแบบมาตามแนวคิดการเจรจาต่อรองสมัยใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ ที่ต้องใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย คือการรักษาความสัมพันธ์กับคู่เจรจาต่อรอง

  เนื้อหาหลักสูตร “หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ แบบ Win-Win จะทำให้ทีมงานจัดซื้อมีความเข้าใจและมองเห็นถึงกระบวนการเจรจาต่อรอง ที่จะทำให้ตนเองนั้นได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง โดยมีการรวบรวมถึงเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อและมีการฝึกปฏิบัติในการเจรจาต่อรองรูปแบบต่าง ๆ ทำให้มีความเข้าใจขั้นตอนการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ และได้ผลลัพธ์คือความรู้สึกว่าตนเอง ชนะในการเจรจาต่อรองในทุกครั้งที่มี การเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อสร้างผลกำไรและความก้าวหน้าให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง

  หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่องานจัดซื้อ ออกแบบเฉพาะสำหรับ

  พนักงานในส่วนงานจัดซื้อทุกระดับ ไม่ว่าต้องต่อรองในเรื่องธุรกิจ หรือ เรื่องงาน ผู้บริหาร ผู้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก นักการตลาด นักขาย และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการผลสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

   

  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

  หลักสูตร ฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

  Purchasing Negotiation Technique for Win Win

  วัตถุประสงค์

  1. ทำให้พนักงานจัดซื้อทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ แบบ Win-Win
  2. พนักงานจัดซื้อ มีมุมมองที่เข้าถึงรูปแบบของความแตกต่างในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
  3. เข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญในการเจราต่อรองเพื่องานจัดซื้ออย่างชัดเจน จนสามารถออกแบบเทคนิคการเจรจาต่อรองของตนเองได้อย่างงมีประสิทธิภาพ
  4. วิเคราะห์กระบวนการในเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อแบบ Win-Win ทำให้มีวิธีการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน
  5. ใช้หลักจิตวิทยาเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์และวิธีการที่ทีมาจากเหตุผล
  6. แนวคิดในทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการเจรจาต่อรองด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนำมาใช้ในงานจัดซื้อ ได้ง่ายขึ้น
  7. เปลี่ยนทัศคติของพนักงานจัดซื้อ เป็นการจัดซื้อเชิงรุก ทำให้ตนเองมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาเทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่เห็นผล รูปแบบใหม่ๆ สร้างความพอใจแบบ Win-Win ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. สามารถนำปประยุกต์ใช้ในงานจัดซื้อที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
  ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
  ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
  หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
  รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

  สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังเข้าอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

  1.พนักงานจัดซื้อมีความมั่นใจในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

  2. เข้าใจหลักในการเลือกและการใช้เครื่องมือที่สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ แบบ Win-Win

  3.มีขั้นตอนในการเจรจาต่อรองที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปประยุต์ในการทำงาน

  4.มีการฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้เห็นแนวทางในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

  5.สามารถเชื่อยโยงกับการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  6.เข้าใจจิตวิทยาผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ มีการนำเครื่องมือที่เป็นเทรมเพสมาวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดซื้อ  ทำให้พนักงานจัดซื้อเข้าใจว่าอะไรคือจุดอ่อน จุดแข็ง และอุปสรคของการ “การวางแผนการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ แบบ Win=Win” มาใช้

  7.องค์ประกอบสำคัญของการนำ “การวางแผนการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อมาใช้” เพิ่มโอกาสในการได้รับชัยชนะในการเจรจาต่อรอง 

  8. พัฒนาทัศนคติที่เป็นบวก ไม่กลัวปัญหา เมื่อถูกปฏิเสธ หรือ ล้มเหลวในการเจรจาต่อรอง จะสามารถพลิกสถานการณ์ ได้ทันที 

  9. พนักงานจัดซื้อพัฒนา กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง ที่เห็นผล ทำให้มีรูปแบบการเจรจาต่อรองมีความโดดเด่นกว่าผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ จนได้รับชัยชนะในการเจรจาต่อรอง

  10 สร้างวัฒนธรรมในการเจรจาต่อรอง ทำให้พนักงานจัดซื้อทุกคน มีเครื่องมือในการเจรจาต่อรองไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเทคนิคการเจรจาต่อรอง ทำให้มีกลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่เหนือชั้น

  11.พัฒนาเครื่องมือสำคัญในการเจรจาต่อรองที่สร้างสรรค์ ด้วยพิมพ์เขียวหรือเทรมเพลส ของการเจรจาต่อรอง ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

  12. มีวิธีในการวางแผนการเจรจาต่อรองแบบนอกกรอบ ด้วยการดึงศักยภาพของพนักงานจัดซื้อทุกคนด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับ เกิดขึ้น ทำให้พนักงานจัดซื้อทุกคนช่วยกันประสบความสำเร็จ

  13.ทำให้ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามงาน สร้างกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ที่มุ่งเน้นความสำเร็จในการสร้างความพอใจแบบ Win-Win ทำให้ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

  14.นำไปประยุกต์ การวางแผนการขายเพื่อเป็นเลิศในการขาย เพื่อการทำงานของพนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย

  Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

  Module 1: แนวทางการการดำเนินงานภายใต้การเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อยุคใหม่

  • แนวโน้มของธุรกิจและการจัดการจัดซื้อยุคใหม่
  • กลยุทธ์เพื่อเชื่อมโยงความสำเร็จขององค์กร ที่จัดซื้อต้องทราบ
  • กรอบการเจรจาต่อรอง แนวทางความเข้าใจหลักการเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win
  • องค์ประกอบของความสำเร็จในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน
  • วิเคราะห์ คำว่า “พอใจ” ที่เป็นจุดเริ่มต้นการเจรจาต่อรองที่ล้มเหลว
  • เลห์กล หลุมพรางในการทำธุรกิจ ที่ทีมงานจัดซื้อต้องพึงระวัง
  • รูปแบบของการเจรจาต่อรองในงานที่แตกต่างกันออกไป
  • ปัจจัยของความสำเร็จในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
  • แนวทางการทำธุรกิจ ที่ทำให้การเจรจาต่อรอง เป็นเครื่องมอเดียวที่จำเป็นในการสร้างความพอใจทั้ง 2 ฝ่าย
  • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop 1

   

  Module 2: วิเคราะห์สถานการณ์ในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

  • วัตถุประสงค์ในการเจรจาต่อรอง เพื่อผลสำเร็จ
  • พันธ์กิจ หน้าที่ และความคาดหวังที่มีต่อทีมงานจัดซื้อ
  • องค์ประกอบในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
  • ขั้นตอนในการทำงานของหน่วยงานจัดซื้อ เชื่อมโยงในประเด็นการเจรจาต่อรอง
  • แนวทางการสร้างเทคนิคการเจรจาต่อรองที่ต้องใช้ในงานจัดซื้อ
  • วิเคราะห์สถานการณ์ของตนเองในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
  • การพัฒนา ยกระดับ เพื่อแก้ จุดอ่อน เสริมจุดแข็งในการเจรจาต่อรอง
  • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop 2

   

  Module3: การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

  • การปรับตัว เปลี่ยนกลไก ศิลปะการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ เป็นวิทยาศาสตร์การเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื่อ
  • ข้อแตกต่างของการเจรจาต่อรองงานจัดซื้อกับงานขาย
  • ขั้นตอนในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ วางแนว ขอบเขต สร้างความได้เปรียบ
  • อำนาจกับงานจัดซื้อ ทำอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
  • การสร้างอำนาจจากแหล่งต่าง ๆ และ การนำไปใช้ในการเจรจาต่อรอง
  • การเตรีมข้อมูล เชิงรุกและเชิงรักบ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
  • การวิเคราะห์ พื้นที่ในการเจรจาต่อรอง ในส่วนงานจัดซื้อ
  • การสร้างเครื่องมือในการเจรจาต่อรอง เพื่อเปิดเกมรุก และ รับในการเจรจาต่อรอง
  • เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้
  • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop 3

   

  Module4: การใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
  • องค์ประกอบของความพร้อมในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
  • การกำหนดทีมงานเพื่องานการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้เปรียบในการจัดซื้อ
  • เทคนิคการสร้างแรงกดดันรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
  • การใช้อำนาจ เพื่อสร้างอิทธิพลในการเจรจาต่อรอง ให้กับคู่เจรจาต่อรอง
  • การจัด สถานที่ สร้างความได้เปรียบ และสิ่งแวดล้อมในการเจรจาต่อรอง
  • การาร้างสัมพันธ์ขั้นสุดท้าย เพื่อการสรุป และจัดทำสัญญาตกลงในงานเจรจาต่อรอง
  • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop 4

  วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

  Group Discussion

  Role Play in Real Situation

  Individual Assignment

  Case Study

  Presentation & Feedback

  Coaching

  Attitude Changing

  Creative Thinking

  สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
  ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
  ลงทะเบียน StepPlus Training

  Contact Us

  02 349 1788 ,

  083 276 8877

  Address

  1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

  LineOA:@stepplustraining

  คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

  Copyright © 2023 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

  Loading

  UA-75256908-1