หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อปิดการขายได้ทุกกรณี

หลักสูตร Storytelling for Closing the Sale

อบรม Storytelling

“สร้างแม่บทในการขายเพื่อสร้างโอกาสในการปิดการขาย ผ่านการเล่าเรื่องหรือ Storytelling ทำให้เทคนิคการนำเสนอ มีความโดดเด่นแต่งต่าง จับต้องได้ สร้างเป้าหมายที่ชัดเจน ลูกค้าสัมผัสได้ มั่นใจได้ว่าลูกค้าพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง”

หลักสูตร การเล่าเรื่องเพื่อปิดการขายได้ทุกกรณี Storytelling for Closing the Sale

เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักขายเข้าใจถึงศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง นำไปสู่การโน้มน้าวใจ และ การปิดการขาย ผ่าน เทคนิคการเล่าเรื่อง Storytelling  ซึ่งเป็นวิธีการที่ทันสมัยเพื่อทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น  ศรัทธา และคล้อยตาม นำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า

เพราะการเล่าเรื่องที่ดี จะส่งผลไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้หลั่งสารเคมีที่ชื่อว่า โดพาฟิน ทำให้เริ่งการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ในขณะที่สมองกำลังรับฟังเรื่องราวอย่างสนุกสนาน

ซึ่งแนวคิด ทักษะการเล่าเรื่อง หรือ เทคนิค Storytelling นี้เป็นแนวคิดในการทำงานของนักขายมืออาชีพสมัยใหม่ ที่นำมาใช้กับลูกค้า โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การโน้มน้าวใจลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อสินค้า สร้างผลงานและความสำเร็จในงานขายด้วยรูปแบบของการเล่าเรื่องที่ตนเองได้ดำเนินการ ในการอบรมนี้ จะเปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ทำเป็นขั้นเป็นตอน เป็นสูตรลับในการเล่าเรื่อง Storytelling ที่จะขับเคลื่อนเทคนิคการขายของนักขาย ให้มีทักษะการขายอย่างมืออาชีพ ภูมิใจและมองเรื่องการขายไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และเสริมสร้างเทคนิคการขายให้ตนเอง เพื่อ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานด้วยตนเอง ผ่านเทคนิคในการเล่าเรื่องในรูปแบบต่าง ๆ กระบวนการของการเรียนรู้นั้นจะสามารถทำให้พนักงานขายมีความเข้าใจที่สั้น ง่าย กระชับ และสามารถนำไปปฏิบัติได้นทุกครั้งของการขายต่างๆ อีกทั้งเป็นการพัฒนาแนวความคิดทักษะในการขาย ได้อย่างมีรูปแบบ และมีแบบแผนที่เป็นมาตรฐานในการขาย ซึ่งเป็นหลักสำคัญของความเข้าใจในการขายอย่างมืออาชีพโดยแท้จริง นำมาซึ่งการเพิ่มยอดขายและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 

หลักสูตร การเล่าเรื่องเพื่อปิดการขายได้ทุกกรณี

หลักสูตร Storytelling for Closing the Sale

ในทุกครั้งที่ขาย นักขายต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือการปิดการขายให้ได้ เพราะหัวใจของความสำเร็จของการขาย คือการสร้างยอดขายได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ให้กับองค์กร ซึ่งถ้าองค์กรประสบความสำเร็จ พนักงานขายก็จะประสบความสำเร็จเช่นกัน  พนักงานขายที่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบในการสร้างยอกขายได้ คือการปิดการขายให้เร็ว แม่นยำ ชัดเจน ในทุกเรื่องที่สื่อสารกับผู้ซื้อ จึงเป็นเรื่องที่ทสำคัญที่นักขายจะต้องทำอย่างไรที่จะทำให้พนักขายมีแบบแผนในการทำงาน เข้าถึงลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

“หลักสูตร การเล่าเรื่อง” หรือ “การอบรม Storytelling” เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า ทำให้พนักงานขายนำเสนอได้อย่างน่าสสนใจ และที่สำคัญคือทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงเนื้อหาหรือเรื่องราวที่พนักงานขายกำลังสื่ออกไป เพราะผู้ขายสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จนสามารถที่จะนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ผนวกกับผู้ขายนั้นมีแนวการขายด้วยการใช้ Storytelling หรือการเล่าเรื่องที่มุ่งเน้นการขายแนวรุก เจาะความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทำให้ยอดขายนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร การเรียนรู้ถึงเทคนิคการเล่าเรื่องหรือ Storytelling เป็นการสร้างวิธีการขายแบบใหม่ๆ จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญทำให้ผู้ที่ทำงานขาย เข้าใจถึงหลักการจิตวิทยาในการขายสามารถเข้าถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จระยะยาวของทุกองค์กร

“สร้างแม่บทในการขายเพื่อสร้างโอกาสในการปิดการขาย ผ่านการเล่าเรื่องหรือ Storytelling ทำให้ เทคนิคการนำเสนอ มีความโดดเด่นแต่งต่าง จับต้องได้ สร้างเป้าหมายที่ชัดเจน ลูกค้าสัมผัสได้ มั่นใจได้ว่าลูกค้าพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง”

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ จากการ “อบรมหลักสูตร Storytelling”
 1. เปลี่ยนความเข้าใจใหม่ในการนำเสนอขาย เป็นการเล่าเรื่อง Storytelling ที่มีการนำจิตวิทยาการโน้มน้าวใจลูกค้ามาเป็นที่ตั้ง เพื่อสร้างกำไร แบบไม่ใช้กลยุทธ์การตัดราคาให้ธุรกิจคุณ..
 2. องค์ประกอบที่สำคัญที่ต้องนำมาใช้ในเล่าเรื่องเพื่อการโน้มน้าวใจ คือนำความคิดลูกค้าไปยังจุดที่เขาอยากตัดสินใจซื้อผ่านเรื่องราวของคุณ ทำให้การขายเป็นเรื่องง่าย และการปิดการขายก็ไม่ยากเช่นกัน
 3. ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จพร้อมเคล็ดลับการแก้ไข
 4. ขั้นตอนการใช้ เทคนิคนำเสนอ หรือ เทคนคิการเล่าเรื่องเพื่อการขายที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าใช้ได้ผลจริง
 5. เทคนิคการขายที่คนมักเข้าใจผิด แต่คุณจะได้ทราบถึงวิธีการนำมาใช้ให้ได้ผลสำเร็จในการสร้างยอดขายให้ได้เป็นกอบเป็นกำให้องค์กร
 6. การเลือกเทคนิคการขายให้เหมาะกับลูกค้า ทำให้เห็นผลที่เร็วกว่า
 7. สูตรลับการนำเสนอ ผ่านทักษะการเล่าเรื่อง เทคนิคการโน้มน้าวใจ การเปลี่ยนจุดลังเลของลูกค้าให้มาเป็นจุกการตัดสินใจแทน
 8. การนำเสนอขาย เป็นขั้นเป็นตอน มีการฝึกหัด การเตรียมการ และการปิดการขาย แบบมืออาชีพ ที่ลูกค้าชอบและขอบคุณที่นำสินค้ามากขาย
 9. ขจัดความไม่มั่นใจ ขอให้เชื่อเพราะทักษะการเล่าเรื่องจะทำให้พนักงานขายเปลี่ยนสิ่งที่มีความคิดในสมองมาเป็นจุดที่ใช้ในการเล่าเรื่องให้น่าสนใจที่มีต่อลูกค้า
 10. พร้อมเทคนิคการนำเสนอ การเล่าเรื่อง สร้างจุดเด่นให้สินค้า และเป็นการสร้างรายละเอียดที่ยิบย่อยอีกเพียบ ที่ผมนำมาจากปรสบการณ์จริงของผม เพื่อมาให้คุณเท่านั้นที่ได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงที่ผมนำมาใช้ในการเพิ่มยอดขาย

เนื้อหาโดยสังเขป อบรมหลักสูตร Storytelling 

วันที่ 1: วิเคราะห์การขายในปัจจุบัน และ แนวทางในการใช้ เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อสร้างยอดขาย
 • ความเป็นจริงเรื่องการขายของนักขายระดับโลก
 • การสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในมุมมองของผู้ซื้อ
 • กุญแจ 3 ดอก สร้างความสำเร็จในยุค 5 G
 • 3 คำถามในการทำให้สินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อ
 • ทำไมการเล่าเรื่อง Storytelling จึงจำเป็นสำหรับพนักงานขาย
 • การตรวจสอบความลุ่มหลงของลูกค้าที่มีต่อเรา
 • กฏการสร้างให้ตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลในการขาย
 • หลักการจูงใจให้คนเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของผู้ขาย
 • สร้างบทพูดให้รัดกุม เพื่อลั่นกลองรบ ปิดจบทุกการขาย
 • หัวใจการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการขาย
 • แนวทางการนำเสนอ ด้วยการเล่าเรื่องอย่างไรให้กระตุกต่อมความคิด
 • สร้างเหตุผลที่จำเป็นต้องซื้อให้ผู้ซื้อ สร้างเหตุผลให้นำอารมณ์
 • เส้นทางการเปิดใจให้ผู้ซื้อรับฟังอย่างตั้งใจ สนใจและอยากซื้อ
 • ลงมือปฏิบัติ พร้อมปรับปรุงแก้ไข ตามแนวทางการเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารระดับสูง ทีมงานขาย ซูเปอร์ไวเซอร์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ผู้ประกอบการ พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

 

วันที่ 2 : การเขียนเนื้อหาในการเสร้าง Storytelling  เพื่อการสร้างโอกาสในการขายจากเนื้อหา และการสร้างตัวตนในการเล่าเรื่องเพื่อการปิดการขาย

 • การนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการ
 • การสร้างคนที่จะเล่าเรื่อง การสร้างคุณลักษณะที่โดนใจ
 • การสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจและเกิดการติดตาม
 • สิ่งที่ทำให้ลูกค้าไม่เชื่อ และวิธีการปลดโซ่ตรวนของความคิด
 • กำหนดองค์ประกอบการขาย ให้ใช่ในสายตาผู้ซื้อ
 • เส้นทางการนำเสนอ ผ่านการเล่าเรื่อง ให้ตรงใจ กระตุกต่อมซื้อ ให้ผู้ซื้ออยากซื้อจนตัวสั่น
 • เส้นทางการเล่าเรื่อง Storytelling เพื่อให้เกิดการโน้มน้าวใจ
 • ลงมือปฏิบัติ พร้อมปรับปรุงแก้ไข ตามแนวทางการเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ

วันที่ 3 : การปรับปรุงเรื่องราว ด้วย เทคนิคStorytelling “HIT”  และการใช้ เทมเพลสในการเล่าเรื่อง และการตัดต่อเพื่อความน่าสนใจ

 • การสร้างพิมพ์เขียวการเล่าเรื่อง หรือ Storytelling Blueprint สร้างวิธีการเล่าเรื่องจากงานจริง
 • ความเข้าใจใน เพลตฟอร์ม ต่าง ๆ ในการเล่าเรื่อง Storytelling
 • การจัดองค์ประกอบจริง สำหรับการเล่าเรื่องเพื่อให้น่าสนใจ
 • การเล่าเรื่องในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงของลูกค้าเป้าหมาย
 • การผสมคำที่สำคัญในการสร้างการจดจำให้ลูกค้า
 • การเพิ่มยอดการแชร์ให้โดนใจ ในการขายผ่านโซเชียล
 • สรุป ถาม ตอบ แก้ปัญหา ในการเล่าเรื่องของทุกคน
 • ลงมือปฏิบัติ พร้อมปรับปรุงแก้ไข ตามแนวทางการเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ

เรียนฟรีออนไลน์ หลักสูตร การโน้มน้าวใจ The Power Of Persuasion

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตรอบรม Storytelling for Closing the Sale

อัตราค่าลงทะเบียน

18,000

18,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

1,260

1,260

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

540

540

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

18,720

18,720

Loading

UA-75256908-1