หลักสูตร ฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ คือ หลักสูตรเน้นการสอนปฏิบัติและทฤษฎี ที่ให้ทุกคนที่สนใจการเป็นวิทยากร มีความมั่นใจและมีเครื่องมือที่ใช้ในการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด

สาเหตุที่ วิทยากร(Trainer) ทุกคน ต้องเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับผู้ฝึกสอน หรือ Train-The-Trainer เป็น เหตุผลที่น่าสนใจหลายประการที่ทำให้หลายองค์กรเห็นคุณค่าในการสร้างความมั่นใจว่าผู้ฝึกอบรม หรือ วิทยากร Trainer ของตนได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการสอนดังนี้:

1. ความสม่ำเสมอและการประกันคุณภาพ: เมื่อวิทยากร(Trainer) ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานในการฝึกอบรม จะทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหา วิธีการ และการส่งมอบยังคงสอดคล้องกันในเซสชันการฝึกอบรมต่างๆ ความสม่ำเสมอนี้มีส่วนช่วยให้ผลการฝึกอบรมมีคุณภาพสูงขึ้น

2. การเพิ่มพูนทักษะ: แม้แต่วิทยากรมืออาชีพ Professional Trainer ที่มีประสบการณ์ก็สามารถได้รับประโยชน์จากโปรแกรมฝึกอบรมผู้ฝึกอบรม Train-The-Trainer เพราะมีการแนะนำเทคนิคการสอนขั้นสูง ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ และวิธีการฝึกอบรมแบบใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ฝึกอบรมในการส่งเนื้อหาและการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน ทำให้ผลลัพธ์ในการสอนดีขึ้น

โลโก้ StepPlus Training
รวมหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด ช่วยให้ทุกคนที่ต้องการหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยกรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด เพื่อเข้าอบรม ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเพราะ เรารวบ รวมหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด  มาให้ทุกคนที่นี่

สารจากสมาพันธ์วิทยากรมีออาชีพ ถึง ทุกคนที่สนใจการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Messages from International Board of Certified Trainers

Train The Trainer Certificate ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

International Board of Certified Trainers (IBCT) เป็นหน่วยงานรับรองที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งแรกของโลกในด้านการฝึกอบรม (Train The Trainer) ขององค์กรและอุตสาหกรรม เพื่อการเรียนรู้เสริมทักษะในการทำงาน!

IBCT เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของ INQAAHE (The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) ซึ่งเป็นสมาคมทั่วโลกที่มีองค์กรเกือบ 200 แห่ง IBCT เป็นไปตามเกณฑ์ของ INQAAHE สำหรับการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ

IBCT เชื่อว่าผู้ฝึกสอนไม่ควรได้รับอนุญาตให้ฝึกอบรมจนกว่าพวกเขาจะเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกสอน

นั่นคือเหตุผลที่ภารกิจของเราคือการพัฒนาและใช้มาตรฐานที่ทันสมัยสำหรับการรับรองผู้ฝึกสอน ศูนย์ฝึก อบรม และแพ็คเกจการฝึกอบรม และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

IBCT ให้บริการรับรองการเป็นวิทยากรที่โดดเด่นแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพสูงสุดในตลาด บริการของ IBCT ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตและเป็นการยอมรับในระดับนานาชาติ

เป้าหมายหลักของ IBCT คือการสร้างความมั่นใจต่อสาธารณะว่า ผู้ฝึกสอน ผู้สอน Trainer นักทรัพยากรบุคคล และผู้เชี่ยวชาญ มีความสามารถในการสอน จะมีมาตรฐานทางจริยธรรมและความสามารถทางวิชาชีพ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการสอน Training

Step-plus Training & Consulting ประเทศไทย เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ IBCT

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://stepplustraining.com/  www.ibct-global.com

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership

รวมหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด

The Best Train The Trainer Courses

สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
รวมหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด
หลักสูตรอบรม-การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
คอร์สอบรมการเป็นวิทยากร
ลงทะเบียน-StepPlus-Training

รวมหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด

ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดี เป็นความคาดหวังของคนที่ต้องการเป็นวิทยากร คนบางคน พูดเก่ง แต่ก็ไม่ได้หมายถึงจะเป็นคนที่สอนเก่ง เพราะการสอนนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป ดังนั้นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของวิทยากร คือ การที่มีเนื้อหาที่ดีและมีรูปแบบของการฝึกอบรมที่ดีด้วยเช่นกัน

ในองค์กรขั้นนำต้องการสร้างวิทยากรภายในสำนักงานขึ้นมาเพื่อให้เป็นคนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้า เรื่องของวิธีการทำงานต่าง ๆ เพราะวิทยากรภายในย่อมมีความรู้ความเข้าใจในองค์กรมากกว่าภายนอก

แต่ใน รวมหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด นี้ ไม่ใช่เป็นการรวมหลักสูตรอบรมสำหรับการเป็น วิทยากรภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังมีหลักสูตร Train The Trainer สำหรับคนที่ต้องการทำอาชีพวิทยากรจัดอบรมในวิชาที่ตนเองมีความถนัดได้เช่นกัน

รวมหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด มีกระบวนการในการพิจารณาเพื่อเลือกหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร ที่ดีที่สุด มาให้ทุกคนได้ศึกษา เพราะการทำงานขององค์กรต่าง ๆ จากนี้ไป วิทยากรภายในองค์กรจะมีบทบาทที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพมีความสำคัญ เพราะการสอนไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นผลจากการศึกษาหาความรู้และฝึกหัดที่ดี ทำให้มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพสร้างความสำเร็จให้ วิทยากรภายในองค์กรทุกคน  ดังนั้นพนักงานทุกคนที่ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ต้องมีทักษะการสื่อสาร ทักษะการสอน ทักษะการเข้าใจผู้เรียน และต้องมีการพัฒนาเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเทคนิคการสอนคือ เทคนิคที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อสอนของวิทยากรถึงผู้เข้าอบรม เพราะทักษะการสอนที่ดี จะทำให้ผู้เรียนพึงพอใจ อยากทำการติดต่อธุรกิจด้วย ในองค์กรชั้นนำ จึงนำ หลักสูตรอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ มาใช้เป็น 1 ในสมรรถนะหลักในการวัดประเมินผลพนักงานในการทำงาน

รวมหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด จึงของเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการหาหลักสูตรอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด ที่ทุกคนเข้าเรียนแล้วชอบ ประทับใจ ไม่ผิดหวัง ตอบโจทย์ ให้กับทุกคนสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

ใครก็ตามที่ต้องการเป็นวิทยากรคุณภาพ ต้องเข้าใจปัจจัยในการทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในการจัดฝึกอบรมก่อน เพราะมีวิทยากรจำนวนไม่น้อยที่ไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นวิทยากร เพราะไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงในการจัดอบรมที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นขอให้คนที่อยากเป็นวิทยากรจำเป็นต้องยอมรับความเข้าใจว่าองค์ประกอบความสำเร็จในการฝึกอบรม มี 3 องค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้

 1. ความรู้ ความสามารถในการเป็นวิทยากร ของวิทยากรต่าง ๆ มีวิทยากรจำนวนไม่น้อยที่พลาดโอกาสในการเป็นวิทยากร แต่เนื่องจากตนเองไม่เห็นคุณค่าในการเป็นวิทยากรทำให้ขาดการฝึกหัด และไม่มีประสบการณ์ที่ดีพอ ทำให้การเป็นวิทยากรล้มเหลวอย่างน่าเสียดาย ก่อนการเป็นวิทยากรนั้น วิทยากรจำเป็นต้องศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวกับผูเรียน เพื่อนำมาใช้ในการยกตัวอย่าง หรือการที่องค์กรมีข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เป็นข้อห้าม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ จะได้เตรียมตัวก่อนการไปสอนทุกครั้ง
 1. เทคนิคความสามารถในการสอนของวิทยากร การถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญของวิทยากร ไม่เพียงแต่การมีความรู้เท่านั้น แต่ต้องมีเทคนิควิธีที่ดีในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนที่เข้าอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด จำเป็นต้องมีกระบวนการการสอนที่น่าสนใจทำให้คนเรียนรู้สึกสนใจ อยากติดตามเนื้อหาที่เรียน การเป็นวิทยากรมืออาชีพ จำเป็นต้องฝึกหัดเป็นอย่างมากในการเป็น การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 1. การสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่นให้คนเรียน เป็นเรื่องสำคัญสำหรับ วิทยากรมืออาชีพ ที่จะต้องทำให้ตนเองเป็นที่น่าเชื่อถือก่อน เพราะคนเรียนจะรู้สึกอยากเรียนกับคนที่เขาเชื่อถือและศรัทธา วิธีการสร้างศรัทธาให้เกิดในตัวของวิทยากร มาจากความรู้และวิธีการสอนของวิทยากร ทำให้คนเข้าอบรมรู้สึกถึงความสามารถที่แท้จริงจะทำให้ประสบความสำเร็จในการสร้างศรัทธาให้เกิดกับตัววิทยากรนั่นเอง

เกณฑ์ในการเลือก รวมหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด ดังนี้

 1. องค์ประกอบของเนื้อหามีทั้งทฤษฎีการสอน การเรียนรู้ของคน และมีเทคนิคการสอนที่ดี และมีการฝึกสอนเพื่อความเข้าใจที่แท้จริง
 2. เนื้อหาหลักสูตรอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ เป็นเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริงของผู้เข้าอบรม
 3. หลักสูตรอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ เน้นการฝึกหัดการสอน ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์การสอนจริง และมีมาตรฐานในการจำลองสถานการณ์จริงในการสอน ถึงแม้เป็น วิทยากรภายในองค์กร ก็ตาม
 4. กรณีศึกษาและเนื้อหา ได้ผ่านค้นคว้าและวิจัยว่ามีคุณภาพเหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมที่จะนำไปใช้ในการสอนภายในองค์กรและสอนให้กับคนทั่วไป
 5. วิทยากรได้รับการ Certified Trainer ในการสอนหลักสูตรจากต่างประเทศ
 6. วิทยากรมีประสบการณ์ในการทำงานในระดับผู้บริหารสูงสุด เพื่อมองเห็นภาพรวมในการสอนงาน
 7. วิทยากรมีประสบการณ์ในการสอนกับองค์กรชั้นนำ ที่ต้องสอนในหลายสถานการณ์
 8. หลักสูตรอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ได้รับการประเมินจากผู้เรียนในเกณฑ์ดีมาก

แนวคิดการ รวมหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด

ครอบคุมทฤษฎีและปฏิบัติ

วิทยากรได้รับการรับรอง

ใกล้เคียงจากงานจริง

มีประสบการณ์จริง

หลักสูตรมาตรฐานเชื่อถือได้

เคยเป็นผู้บริหารระดับสูง

เนื้อหาผ่านการวิจัยมาก่อน

ได้รับคะแนนประเมินดีมาก

รวมหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ดีที่สุด

หลักสูตรอบรม-การเตรียมตัวเพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก-Train-The-Trainer

1.หลักสูตรฝึกอบรม การเตรียมตัวเพื่อเป็น วิทยากร เชิงรุก : Train the Trainer

  • มุ่งเน้น การนำเทคนิคเป็นวิทยากร มาทำงานเชิงรุก ไม่ว่าจะเป็นการสอนที่ใดก็ตาม  ซึ่งจะเน้นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของวิทยการ เพื่อนำไปยกระดับและปรับปรุงเทคนิคการสอนของวิทยากร สร้างความมั่นใจให้วิทยากรภายในองค์กร
  • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตรการเตรียมตัวเพื่อเป็น วิทยากร เชิงรุก : Train the Trainer
หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับวิศวกรฝ่ายขาย

2.หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer Like Pro

หลักสูตรฝึกอบรม-Train-The-Trainer

3.หลักสูตรอบรม Train the Trainer วิทยากรมืออาชีพ

 • วิทยการภายในองค์กรหลายคน ไม่มีเทคนิควิธีในสอนที่เข้ากับผู้เรียนได้ดี คือ ไม่รู้จังหวะในการสอน ทั้ง ๆ ที่มีประสบการณ์สอน แต่ขาดความมั่นใจในการสอน เนื้อหาจะเน้นการขจัดความกลัว ในการสอนเพื่อสร้างโอกาสให้วิทยากร จนสามารถนำเทคนิคการสอนของตนเอง มาให้ได้ดี
 • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรม Train The Trainer วิทยากรมืออาชีพ
หลักสูตรอบรม-เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม

4.หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากรคุณภาพภายในองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรม-Train-The-Trainer

5.หลักสูตรอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากรอัจฉริยะ The Super Trainers

เทคนิคการฝึกอบรม สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain Base Learning

Group Discussion

Role Play in Real Situation

Individual Assignment

Case Study

Presentation & Feedback

Coaching

Attitude Changing

Creative Thinking

บทความ ความรู้น่าอ่าน 

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด

"คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด คือ คำถามที่มีวัตถุประสงค์ของการถามที่ชัดเจน มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของผู้สมัครงาน ไม่ใช่การถามไปเรื่อย ๆ ไร้จุดหมาย ทำให้การสัมภาษณ์ไม่สามารถวัดผลอะไรได้" 230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุดดร.สุรชัย...

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน คือ ขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการสรรหาพนักงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่ใช่ ได้พนักงานที่ชอบ เข้ามาทำงานให้กับองค์กร ความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานมีหลายแง่มุม แต่เป้าหมายเดียวกัน คือได้คนที่ใช่ ให้มาทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป...

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน คือ ทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับ หัวหน้างานที่ต้องนำมาใช้ในการบริหารทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่ง ทักษะต่าง ๆ จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของ หัวหน้างานทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

การสร้างคน อย่าง Lenovo คือ การพัฒนาให้พนักงานทำงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งก็คือปรัชญาการทำงาน กลยุทธ์การทำธุรกิจ และการบริหารคนของ บริษัท เลอโนโว (Lenovo) จากประเทศ จีนที่เติบโตเป็นที่ 4 ของโลก แปลโดย: ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาลสร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo...

คุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะ ที่ทำบรรดา ซีอีโอ ประสบความสำเร็จ คือ คุณลักษณะที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า CEO ส่วนใหญ่มี แล้วทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 คุณลักษณะหลักๆ แปลโดย: ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาลคุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จที่มา: Elena Lytkina Botelho, Kim...

9 ความจำเป็นที่ธุรกิจต้อง วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024

9 ความจำเป็นที่ธุรกิจต้อง วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  คือ แนวทางกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อกำหนดทิศทางให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน ในการทำธุรกิจการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024 คืออะไรการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จขององค์กร มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจในทุกองค์กร...

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadership

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadership

World Class Business Solution 5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง ข้อดีของการสร้างตนเองให้มีความเป็นผู้นำในตนเอง หรือ Self-Leadership คือการดำรงตนให้เป็นต้นแบบให้คนอื่น ๆ ในองค์กรเดินตาม 5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective...

8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร Role Models in Company

8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร Role Models in Company

การปล่อยให้พนักงานที่มีความสามารถทำงานในหน้าที่เท่านั้น ถือว่าเป็นความสูญเปล่าอย่างน่าเสียดาย เพราะความรู้ที่เขามีควรแบ่งปันให้คนอื่นเช่นกัน  8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร 8 steps to create role models within an organizationดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็น พนักงานต้นแบบภายในองค์กร

10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็น พนักงานต้นแบบภายในองค์กร

การปล่อยให้พนักงานที่มีความสามารถทำงานในหน้าที่เท่านั้น ถือว่าเป็นความสูญเปล่าอย่างน่าเสียดาย เพราะความรู้ที่เขามีควรแบ่งปันให้คนอื่นเช่นกัน  10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็นพนักงานต้นแบบภายในองค์กร 10 key traits of role models within an organizationดร.สุรชัย...

สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
ลงทะเบียน StepPlus Training

Contact Us

02 349 1788 ,

083 276 8877

Address

1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

LineOA:@stepplustraining

คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

Copyright © 2023 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

Loading

UA-75256908-1