การปิดการขาย Closing The Sale คือ ขั้นตอนสำคัญในกระบวนการขาย ขั้นตอนสุดท้ายที่พนักงานขายหรือธุรกิจสามารถชักชวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้ทำการซื้อได้สำเร็จ ได้รับคำมั่นสัญญาจากลูกค้าในการซื้อสินค้า

7 ขั้นตอนการ ปิดการขาย Closing The Sale มีดังนี้:

1. การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า

2. การสร้างสายสัมพันธ์และความไว้วางใจ

3. การสื่อสารเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

4. การเปิดใจลูกค้าเพื่อการปิดการขาย

5.การสร้างความรู้สึกเร่งด่วน

6.การทดลองการปิดการขาย

7. การปิดการขาย

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1. การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า:ก่อนที่จะพยายามปิดการขาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการ ความชอบ และปัญหาของลูกค้า การปิดการขายที่ประสบความสำเร็จนั้นสร้างขึ้นบนพื้นฐานของโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าอย่างแท้จริง

2. การสร้างสายสัมพันธ์และความไว้วางใจ:ความไว้วางใจเป็นปัจจัยสำคัญในการปิดการขาย การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างความไว้วางใจเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดการสนทนาการขาย การแสดงความเชี่ยวชาญ การรับฟังอย่างกระตือรือร้น และการแสดงความเห็นอกเห็นใจสามารถช่วยสร้างความไว้วางใจนี้ได้

3. การสื่อสารเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ:การสื่อสาร เพื่อการนำเสนอ ที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณพูดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการพูด โดยการใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ การฟังอย่างกระตือรือร้น และแนวทางที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จัดการกับข้อโต้แย้งและข้อกังวลอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใส

4. การเปิดใจลูกค้า: เทคนิคการเปิดใจที่ดี เป็นถามคำถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการ คำถามเหล่านี้ช่วยให้รวบรวมข้อมูลอันมีค่าและนำทางการสนทนาไปสู่การปิดการขายที่ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจที่จะทำความเข้าใจมุมมองของลูกค้า

5.การสร้างความรู้สึกเร่งด่วน:การสร้างความรู้สึกเร่งด่วนสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการเน้นข้อเสนอที่มีเวลาจำกัด  ดังนั้นนี่คือเวลาที่ดีที่สุดที่จะใช้ประโยชน์จากการสร้างความรู้สึกเร่งด่วนให้ลูกค้า

6.การทดลองการปิดการขาย:ตลอดการสนทนาการขาย ให้ใช้การทดลองการปิดการขาย เพื่อประเมินความพร้อมของลูกค้าในการซื้อ อาจเป็นคำถามหรือข้อความที่วัดความสนใจและความมุ่งมั่นของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ตัวอย่างเช่น “คุณอยากให้สิ่งนี้เป็นสีแดงหรือสีน้ำเงิน” หรือ “หากฉันสามารถเสนอทางเลือกทางการเงินที่เหมาะสมให้คุณได้ วันนี้คุณพร้อมจะซื้อหรือไม่”

7. การปิดการขาย:องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการปิดการขายคือการปิดการขายโดยตรง หลังจากจัดการกับข้อโต้แย้ง การให้ข้อมูล และแนวทางการสนทนาแล้ว คุณต้องส่งคำขอปิดการขายที่ชัดเจนและมั่นใจเพื่อให้ลูกค้าตกลงที่จะซื้อ นี่อาจเป็นคำพูดง่ายๆ เช่น “คุณพร้อมที่จะดำเนินการซื้อครั้งนี้แล้วหรือยัง” หรือ “เราจะดำเนินการตามคำสั่งต่อไปหรือไม่?”

หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร การปิดการขาย : Closing The Sale Strategies เป็น หลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นการพัฒนา เทคนิคการปิดการขาย ที่จับต้องได้ โดยการวิเคราะห์จิตวิทยาลูกค้าในการตัดสินใจซื้อสินค้า

หลักสูตร การปิดการขาย Closing The Sale นี้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารเข้าใจและนำแนวคิดและหลักการของจิตวิทยา พฤติกรรมลูกค้า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการตัดสินใจที่ถูกต้อง ที่จะซื้อสินค้า 

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

“หลักสูตร การปิดการขายนี้จะเปิดเผยเคล็ดลับที่สำคัญ ในการวางแผนการปิดการขาย

ตั้งแต่การ การเตรียมความพร้อมก่อนการปิดการขายเพื่อความมั่นใจในการขาย การเจรจาต่อรองเพื่องานขาย ไปจนถึงการปิดการขาย ทำให้ทุกคนมีแนวทางในการปิดขาย ด้วยเครื่องมือการวางแผนการปิดขาย ที่เป็นเทรมเพลสสำเร็จรูป ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในการปิดการขาย”

กลยุทธ์การปิดการขาย Closing the Sale เป็นเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการขายเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ เป็นเป้าหมายในการขายของพนักงานขาย

ขั้นตอนสำคัญในกระบวนการปิดการขายคือจุดที่ลูกค้าเป้าหมายเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่พึงพอใจ และการขายที่ประสบความสำเร็จก็เสร็จสมบูรณ์ คือการปิดการขาย

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ การนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง ที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในจิตวิทยา พฤติกรรมลูกค้า

การปิดการขาย เป็นขั้นตอนในการบรรลุข้อตกลง แต่ไม่ใช่แค่การทำให้ลูกค้าพูดว่า “ตกลง” เท่านั้น แต่เป็นการรับรองว่าความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าจะได้รับการตอบสนอง จากพนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย นำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าที่ยั่งยืน

กระบวนการปิดการขาย นี้ต้องการความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างความกล้าแสดงออกและความเห็นอกเห็นใจ ตลอดจนความสามารถในการจัดการกับข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรอง การนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง บรรเทาความกังวล และชี้นำลูกค้าในการตัดสินใจซื้อ

กลยุทธ์การปิดการขาย ครอบคลุมเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย รวมถึงการทดลองปิดการขาย การปิดการขาย การปิดโดยตรง และเทคนิคการปิดการขายอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแต่ละกลยุทธ์เหมาะสมกับสถานการณ์และประเภทลูกค้าที่แตกต่างกัน

กลยุทธ์การปิดการขายเหล่านี้ช่วยให้พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขายนำทางในช่วงเวลาสำคัญ 

เข้าใจสภาพแวดล้อมในการปิดการขายที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน การทำความเข้าใจวิธีการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับพนักงานขายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

การปิดการขายยังสร้างความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้า เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความสำเร็จในการปิดการขาย ถ้าองค์กรยังต้องการทำธุรกิจที่ยั่งยืนนั่นเอง

ความเป็นมาของหลักสูตร ฝึกอบรม การปิดการขาย Closing The Sales

เป้าหมายสำคัญของการขาย ที่พนักงานต่างทราบดี เป็นการปิดการขาย เพราะการปิดการขายได้ เท่ากับการทำงานการขายบรรลุความสำเร็จ

พนักงานขายหลายคนทุ่มเทการทำงานเป็นอย่างมาก มี 8 ขั้นตอนในการขาย แต่ถ้าปิดการขายไม่ได้ เท่ากับไม่ประสบความสำเร็จในการขาย ทำให้ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับการปิดการขายเป็นอย่างมาก เพราะการปิดการขายได้จะนำมาซึ่งรายได้ให้กับองค์กร และ ยังสร้างขวัญ กำลังใจให้กับพนักงาน ให้ทำงานได้เป็นอย่างดี

แต่ปัญหาหลัก ๆ ของพนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย คือการไม่วางแผนเพื่อการปิดการขาย ทำให้ปิดการขายไม่ได้ สาเหตุที่พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขายต่างเป็นเช่นนี้เพราะ ไม่มีเทคนิคการปิดการขาย ไม่มีขั้นตอนและไม่ไม่รู้จังหวะในการปิดการขาย  ทำให้การขายมีความสับสน ในการปิดการขาย ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องการปิดการขาย ไม่ได้ ที่หลากหลาย  เช่นปัญหาเช่นนี้:

1.พนักงานขาย ขยัน แต่ปิดการขายไม่ได้ แต่ไม่ยอมรับว่าตนเองขาดเทคนิคการปิดการขาย   ไม่มีโซลูชั่นมาแก้ไข ไม่มีแผนการปิดการขายที่ดีพอ

2.ขาดแผนการปิดการขายที่มีประสิทธิภาพในการขายเชิงรุก ไม่มีแนวทาง จังหวะและช่วงเวลาการปิดการขายที่ชัดเจน

3. ไม่เข้าใจความสำคัญหรือเทคนิคในการปิดการขาย ทำให้ลูกค้าประวิงเวลาตัดสินใจ  ทำให้พนักงานขายคุมเกมไม่ได้

4. ไม่สามารถรักษาขั้นตอนการปิดการขายได้ ทำให้ไม่เป็นไปตามกระบวนปิดการขายที่วางไว้ ทำให้สับสนเพราะ ขาดความต่อเนื่องในการปิดการขาย

5. ทัศนคติเป็นลบ ต่อการปิดการขาย เชื่อว่าถ้าลูกค้าอยากซื้อเอง ถ้าต้องการสินค้า ไม่เชื่อเรื่องการปิดการขาย ว่าทำได้ ทำให้การปิดการขายไม่ประสบความสำเร็จ

6.ไม่เข้าใจเรื่องบทบาท ภาระหน้าที่ ของตนเองในการขาย ทำให้ปิดการขายไม่ได้ หรือขายได้ แต่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ดี

7. ไม่มีเครื่องมือที่เป็นเทรมเพลสในการปิดการขาย ที่ชัดเจน

8. ไม่มีเทคนิคในการปิดการขายในแต่ละขั้นตอน เพราะอยู่ในสถานการณ์จริงจะสับสน ทำให้ปิดการขายไม่ได้

9. ไม่มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเองและสถานการณ์ภายนอก ว่าอะไรคือปัญหา อุปสรรคที่แท้จริง ทำให้ไม่เข้าใจลูกค้า พลาดโอกาสสำคัญในการปิดการขาย

10. ไม่ทำงานเหมือนนักขายเชิงรุก แต่ทำงานเป็นนักขายเชิงรับ ไม่บุกตลาด ไม่ปิดการขายเพราะไม่รู้่าต้องทำอย่างไร ให้ปิดการขายได้

11 ปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้พนักงานขายและ ผู้จัดการฝ่ายขาย ปิดการขายไม่ได้

ขั้นตอนเทคนิคการขายชั้นสูง ต่างพยายามขจัดปัญหาการขายข้างต้น เพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้

  หลักการและเหตุผล หลักสูตร การปิดการขาย Closing The Sale”

  เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของงานขาย เพราะไม่ว่าคุณจะดำเนินการขายได้ดีอย่างไร ถ้าคุณไม่สามารถที่จะ ปิดการขาย ได้ เท่ากับการดำเนินการขายในครั้งนั้น เสียเปล่า ถึงแม้ว่าคุณจะได้ความสัมพันธ์กลับมาก็ตาม เพราะสิ่งที่องค์กรต้องการจากพนักงานขายคือ การได้ยอดขายในทุก ๆ เดือนต่างหาก

  การขายในปัจจุบันนั้นอยู่ในสภาพของการแข่งขันที่สูงขึ้น คู่แข่งเก่งมากขึ้น พนักงานขายที่มีความสามารถมีความสำคัญมากขึ้น ทักษะการขายของพนักงานขายกลายเป็นกุญแจที่สำคัญสำหรับธุรกิจใดก็ตามที่จะแข่งขันกับคู่แข่งต่าง ๆ อย่างไรก็ตามทักษะการขายจำเป็นต้องเจาะจงไปยังการทำอย่างไรที่จะได้รับข้อตกลงจากลูกค้าที่เรียกว่า “การปิดการขาย”

  แต่ในการทำงานขายปัจจุบันนั้น อาจจะไม่มีเวลามากพอสำหรับพนักงานขายจะใช้การลองผิดลองถูก เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ต้องใช้เวลานานา เพื่อที่จะทดลองการปิดการขายในสถานการณ์ต่าง ๆ  เพราะสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นทำให้มีความท้าทายที่มากมายในตลาดมีเพิ่มมากขึ้นตามไป ดังนั้น “หลักสูตรการปิดการขาย” ถูกออกแบบขึ้นมาตามแนวคิดที่จะช่วยให้พนักงานขายสามารถที่จะบริหารสถานการณ์ในการขายเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนของการได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้าหรือที่เรียกว่า “การปิดการขาย” และข้อสำคัญนั้นที่พนักงานขายสามารถที่จะนำกระบวนการที่ต้องใช้ในการปิดการเช่นนี้ มาทำซ้ำ ๆ เพื่อที่จะได้รับการสั่งซื้อในทุกครั้งที่ตนเองทำการขาย

  “หลักสูตรการปิดการขาย” จะช่วยให้พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย ได้เข้าใจและมีความเชื่อที่จะประสบความสำเร็จใน “เทคนิคการขาย” ของตนเองและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของเป้าหมายที่องค์กรได้คาดหวังไว้ คือได้เป้าการขาย

  “หลักสูตรการปิดการขาย” นี้ประกอบไปด้วยแนวคิดที่มาจากทฤษฎีการปิดการขายและกรณีศึกษาที่มาจากการประสบการณ์ของการปิดการขายที่วิทยากรเป็นผู้่ชำนาญงานการด้านการขายจากการทำงานด้านการขายจริงมาก่อน การเล่นบทบาทสมมุติเพื่อความเข้าใจได้เป็นอย่างดีของผู้เข้าอบรม และการจัดทำเวิร์คช๊อป ซึ่งทำให้ที่พนักงานขายสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองด้านการปิดการขาย จากความเข้าใจทั้งทฤษฎีเป็นการปฏิบัติด้วยตัวของพวกเขา ซึ่งเป็นตามหลักการเรียนรู้อย่างผู้ใหญ่ กระบวนการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้พนักงานขายมีความมั่นใจในความเข้าใจส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่อง “การปิดการขาย” ได้เป็นอย่างดี

  ในอีกมุมมองหนึ่งที่จะทำให้พนักงานขายสามารถที่จะปิดการขายได้เป็นอย่างดี คือการปรับทัศนคติของพนักงานขาย เพราะทัศนคติเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันที่จะขับเคลื่อนที่พนักงานขายให้ทำงานได่อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้พนัพงานขายต้องการที่จะทะลุเป้าหมายการขายของตนเอง

  ดังนั้นองค์กรใดก็ตามที่มีพนักงานขายที่ วางแผนการปิดการขาย ได้เป็นอย่างดี เข้าใจขั้นตอนการปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ จะส่งผลถึงความสำเร็จในการขาย เพราะยิ่งพนักงานขายการปิดการขายได้มาก ทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เข้ามา

  ในหลายองค์กรมี การวางแผนการปิดการขาย Closing The Sale เพื่อความเป็นเลิศ เป็นภาระหน้าที่หลักของพนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย โดยมีการ บรรจุให้เป็นสมรถนะหลักของพนักงานขาย ให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคนิคการปิดการขาย Closing the Sale ก่อนที่จะออกขายสินค้า

  พนักงานขายทุกคนจำเป็นต้องวางแผนเพื่อการปิดการขาย เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการทำงานขายของตน ประโยชน์การวางแผนเพื่อการปิดการขายทำให้พนักงานขายเข้าใจถึงสภาพ แวดล้อมที่เกี่ยวกับการปิดขาย ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่ง จิตวิทยาลูกค้า ช่วงเวลาการปิดการขาย ที่พนักงานขายต้องตัดสินใจ และต้องมีแผนการเพื่อการปิดการขายที่ดีเพื่อทำให้ตนสามารถปิดการขายได้

  แต่ในทางปฏิบัติ ไม่ใช่เรื่องง่ายในการให้พนักงานขายมีการวางแผนการปิดการขายที่ดีได้ เพราะพนักงานขายขาดเครื่องมือหรือเทรมเพลสที่จะช่วยให้ปิดการขายได้ ในองค์กรชั้นนำจึงต่างนำเครื่องมือเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบการวางแผนการปิดการขาย ใช้กำหนดสิ่งที่พนักงานขายต้องทำเพื่อให้ได้รับการสั่งซ้อสินค้าจากลูกค้าในการขายทุกครั้ง

  ซึ่งการวางแผนการปิดการขาย Closing The Sale และแผนปฏิบัติการมีองค์ประกอบที่แยกย่อยแตกต่างกันออกไป ทำให้พนักงานขายจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เทคนิคการปิดการขายต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการวางแผนการขายให้ประสบความสำเร็จ

  พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย จำเป็นต้องเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ ตนเอง ที่มีต่อการปิดการขาย การขาย โดยต้องเข้าใจหลักการปิดการขาย ว่าต้องทำอย่างไรในสถานการณ์ที่ท้าทายต่าง ๆ

  รวมถึงการแก้ไขปัญหาในการขายด้วยตัวเอง พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย จำต้องเข้าใจวิธีการที่จะใช้เครื่องมือในการขายที่ถูกเรียกว่า “เทคนิคการปิดการขาย Closing the Sale”

  ในการทำงานของพนักงานขาย การปิดการขายถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญ สำหรับที่พนักงานขายที่จะมีเครื่องมือที่ทำให้ได้รับการสั่งซื้อโดยง่ายจากการใช้  “การปิดการขาย”

  การอบรม “หลักสูตรการปิดการขาย” นี้ จะแสดงให้ พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย เห็นเทคนิคการปิดการขายที่เป็นขั้นเป็นตอน และวิธีการใช้เทคนิคการปิดการขาย ในหลายวิธีที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ทำให้เพิ่มสัดส่วนของความสำเร็จในการปิดการขาย ทำให้พนักงานขายรู้สึกได้ถึงความง่ายและความมั่นใจในการทำงานการขาย

  ในการอบรม พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย จะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนของกระบวนการปิดการขาย ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างความไว้วางใจและการแสดงให้เป็นถึงความมีมิตรไมตรีเพื่อให้ได้รับข้อตกลง การปิดการขาย และการเพิ่มยอดการขาย การขายสินค้าเพิ่มเติม กลยุทธ์ ทัศนคติและเทคนิคการปิดการขาย พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย จำเป็นต้องกระตุ้นให้ผลลัพธ์ในการปิดการขายได้อย่างรวดเร็วในทุกครั้งที่ขาย

  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

  หลักสูตร ฝึกอบรม การปิดการขาย :

  Closing The Sale Strategies

  วัตถุประสงค์

  1. แนวคิดในทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการปิดการขายด้วย เทรมเพลสการปิดการขาย ทำให้การปิดการขายง่ายขึ้น
  2. เปลี่ยนทัศคติของผู้เข้าอบรมที่เป็นพนักงานขาย แะผู้จัดการฝ่ยขาย ทำให้ตนเองมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาเทคนิคการปิดการขายที่เห็นผล รูปแบบใหม่ๆ เพื่อมาใช้ในการปิดขายให้มีประสิทธิภาพ
  3. เข้าใจคำว่า “การปิดการขาย  Closing the Sale” ได้เป็นอย่างดี ด้วยการมองความต้องการลูกค้าอย่างชัดเจนและนำมาใช้ในการปิดการขายภายใต้ ความพึงพอใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะที่สำคัญเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการปิดการขาย ในสถานการณ์การขายที่แตกต่างกันออกไป ทำให้การปิดการขาย ได้ง่ายขึ้น
  5. ทำให้ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามงาน เพื่อมั่นใจจะปิดการขายได้ตามที่วางแผนไว้ มุ่งเน้นความสำเร็จในการปิดการขาย ทำให้ ได้ยอดขายที่ดี บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
  6. เข้าใจหลักการนำเทคนิคการปิดการขายที่เห็นผล ที่ได้จากการวางแผนการปิดการขายอย่างนักขายมืออาชีพที่องค์กรชั้นนำใช้กัน เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการปิดการขาย
  7. มีจิตวิทยาการปิดการขายในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อเป็นกลยุทธ์และเทคนิคการปิดการขายที่เห็นผล ทำให้เพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้ตามที่หวังผล
  8. มีการวางแผนการปิดการขายเป็นขั้น ป็นตอน ตามความคิดสร้างสรรค์ ทำให้รูปแบบการปิดการขาย มีแบบที่แตกต่างจากที่เคยทำ และทำให้พนักงานขายทุกคน สนุกต่อการปิดการขายแบบใหม่ ๆ ที่ได้ผลมากกว่า
  9. นำไปประยุกต์ในการปิดการขายของพนักงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
  ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
  รวมหลักสูตรผู้จัดการ-ผู้บริหาร โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
  หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
  รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

  ประโยชน์จะได้รับจาก

  หลักสูตร ฝึกอบรม การปิดการขาย :

  Closing The Sale Strategies

  • เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าในการตัดสินใจซื้อ มีการนำเครื่องมือที่เป็นเทรมเพสมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการตัดสนิใจ และเข้าใจจังหวะในการปิดการขาย
  • ทำให้พนักงานขายเข้าใจว่าอะไรคือจุดอ่อน จุดแข็ง และอุปสรคของการ ปิดการขาย ที่มักบอกว่า ขยันแทบตาย แต่ลูกค้าไม่ซื้อ ทำให้ปิดการขายไม่ได้ 
  • องค์ประกอบสำคัญของการนำ “การวางแผนการปิดขายเพื่อบรรลุเป้าการขาย” มาใช้อเพิ่มโอกาสในการปิดการขายที่เห็นผล ทันที
  • พัฒนาทัศนคติที่เป็นบวก ไม่กลัวการปิดการขาย ไม่กลัวปัญหา เมื่อลูกค้าปฏิเสธ หรือ ล้มเหลวในการปิดการขายด้วยเทคนิคการปิดการขายที่เห็นผล จะพลิกสถานการณ์การขายที่เป็นวิกฤต ให้ลูกค้ากลับซื้อ ปิดการขายได้
  • พนักงานขายพัฒนา เทคนิคการปิดการขายที่เห็นผล ทำให้มีรูปแบบการขายที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง จนได้รับชัยชนะในการปิดการขาย
  • สร้างวัฒนธรรมในการปิดการขาย ทำให้ทุกคนสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเทคนิคการปิดขายที่ดี ทำให้มีกลยุทธ์การปิดการขายที่เห็นผลมากกว่า
  • พัฒนาเครื่องมือสำคัญในการปิดการขายที่สร้างสรรค์ ด้วยพิมพ์เขียวหรือเทรมเพลส ของการวางแผนการปิดการขายให้ได้ทุกครั้ง ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการปิดการขาย
  • มีวิธีในการวางแผนการปิดการขาย ที่แตกต่างจากเดิมที่เคยเป็น  ด้วยการดึงศักยภาพของพนักงานขายทุกคน ทำให้พนักงานขายทุกคนปิดการขายได้เพิ่มขึ้น 
  • นำไปประยุกต์ การขปิดการขาย Closing The Sale เพื่อเป็นเลิศในการขาย
  ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training

  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและฝึกปฏิบัติ

  • เรียนรู้ 26 เทคนิคการปิดการขาย ที่มืออาชีพนำมาใช้ในการสร้างรายได้
  • ความสำคัญของการปิดการขายที่มีต่อพนักงานขายในทุกระดับ
  • เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนที่สำคัญในการตัดสินใจของลูกค้าก่อนการซื้อ
  • เข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ที่ปรึกษาการขายไม่สามารถปิดการขายได้
  • เข้าใจข้อกังวลต่าง ๆ ที่ทำให้ลูกค้าลังเลที่จะซื้อจากพนักงานขาย
  • มีทักษะในการอ่านถึงสัญญาณการซื้อต่างๆ ของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย
  • สามารถประยุกต์เทคนิคการปิดการขาย ซึ่งส่วนสำคัญในกิจกรรมการขาย
  • จะนำความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมต่อสินค้าของเราได้อย่างไร?

   

  Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

  วันที่ 1 

  Module1: แนวคิดเรื่อง การปิดการขาย ให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญของ พนักงานขาย

  • การขายในทศวรรษหน้า การปิดการขายคือหัวใจสำคัญในการขาย
  • แนวคิดเรื่อง “การปิดการขาย” และ วิเคราะห์ ทำไม การปิดการขายจึงมีความสำคัญต่อพนักงานขาย?
  • วิเคราะห์ความกัวลใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทำให้ปิดการขายไม่ได้
  • ศึกษากระบวนของการขายที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นบันไดสู่ การปิดการขาย ที่มีประสิทธิภาพ
  • ปลดล็อคความคิดปบบเดิม ๆ ที่เป็นอคตินิยม ทำให้เป้นต้นเหตุผิดการขายไ่ม่ได้
  • จังหวะในการปิดการขาย ดินตามจังหวะต้องทำอย่างไร
  • กฏ 3 ข้อที่ต้องทำทุกวันถ้าต้องการปิดการขายได้
  • องค์ประกอบที่สำคัญในการปิดการขายของพนักงานขาย
  • จัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ

  Module2: วิเคราะห์ลูกค้าเพื่อนำสู่การปิดการขาย

  • รับทราบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
  • วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ในการแสดงออก
  • ความคิดของลูกค้าในการสนทนากับผู้ขาย 
  • วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ลูกค้าไม่ซื้อและจะบริหารจัดการลูกค้าให้เปลี่ยนแนวคิดได้อย่างไร?
  • ความกังวลต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถตกลงกันได้
  • การค้นหากระบวนการการซื้อจากลูกค้าเพื่อที่จะค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ ปิดการขาย
  • องค์ประกอบที่สำคัญของการปิดการขาย และการนำมาใช้
  • จัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ

   

  วันที่ 2

  Module3: ทักษะของพนักงานขายเพื่อการปิดการขาย

  • ขั้นตอนการปิดการขาย ที่ทรงอานุภาพ
  • บุคลกของพนักงานขายที่ปิดการขายได้ทุกวัน
  • กฏ 3 ข้อของ การปิดการขาย
  • ทำอย่างไรที่จะตอบสนองต่อการโต้แย้งของลูกค้าและนำลูกค้าไปสู่การปิดการขาย?
  • ทำอย่างไรที่จะค้นหาหรือสังเกตถึงสัญญาณการซื้อต่างๆ ของลูกค้า?
  • การทดลองการปิดการขายในฐานะที่เป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพก่อนการปิดการขาย คืออะไร?
  • การตอบสนองต่อคำถามของลูกค้าเพื่อที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการปิดการขาย?
  • จัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ

  Module4: วิเคราะห์และสร้างพิมพ์เขียวของการปิดการขาย

  • วิเคราะห์ “แผนที่การตัดสินใจของลูกค้า” ซึ่งจะอธิบายได้ถึงความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะตัดสินใจและที่ปรึกษาการขายจะต้องทำอย่างไร เพื่อจะ ปิดการขาย ในเมื่อการตัดสินใจของลูกค้ามาในรูปแบบต่าง ๆ
  • การนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง Storytelling เพื่อการปิดการขาย
  • เรียนรู้ การเปลี่ยนการตอบสนองของลูกค้าที่ลูกค้า “ปฏิเสธ” ให้เป็นการ “ตกลง”
  • วิธีการใช้เครื่องมือการปิดการขายที่ทรงพลัง : 26 เทคนิคการปิดการขายที่สำคัญ
  • กิจกรรมหลัก ๆ ที่สำคัญอะไร ที่ปรึกษาการขายจำเป็นต้องทำหลังการปิดการขาย?
  • Work Shop และการฝึกหัด รายบุคคลและเล่นบทบาทสมมุติทุกคน

  วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

  Group Discussion

  Role Play in Real Situation

  Individual Assignment

  Case Study

  Presentation & Feedback

  Coaching

  Attitude Changing

  Creative Thinking

  สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
  ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
  ลงทะเบียน StepPlus Training

  Contact Us

  02 349 1788 ,

  083 276 8877

  Address

  1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

  LineOA:@stepplustraining

  คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

  Copyright © 2023 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

  Loading

  UA-75256908-1