ลงทะเบียน Public Course

ลงทะเบียนแบบฟอร์มการลงทะเบียน ส่งกลับมาที่ Email: training@stepplus.org

Fax : 02 349 1789

 Tel.02 349 1788

M. 083 276 8877 / 080 620 8877 

Download ใบสมัคร
click here2

 

 

หรือท่านสามารถที่จะกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนได้ ตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้

  ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

  เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

  อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

  บริษัท

  เว็บไซต์

  หลักสูตรที่ลงทะเบียน

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

  ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

  ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

  ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)

  www.Stepplustraining.com
  www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
  www.facebook.com/Stepplustraining
  โบว์ชัว
  การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
  google
  อื่นๆ(โปรดระบุ)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

  • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
   บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
   ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
  • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

  ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
  โทรสาร 02 349 1789

  (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

  ** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

  Loading

  UA-75256908-1