หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ คลิป

หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ คลิป

 

ตอน “ภาพรวมการวางกลยุทธ์” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 1

 

 ตอน “ แรงกดดันทางธุรกิจ ” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 2 

 ตอน “ความสำคัญของการวางแผน” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 3 

ตอน “ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 4 

ตอน “ความสำเร็จของการวางแผน” โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 5 

ตอน “หลุมพรางการวางแผน”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 6 

 

ตอน “ทักษะในการทำแผน”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 7

 ตอน “คุณลักษณะแผนที่ดี”โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย EP 8 

UA-75256908-1