ลงทะเบียน : In-House Program

แบบฟอร์มการลงทะเบียน อบรมภายในองค์กร In-House Training

 

  1.ชื่อหน่วยงาน (โปรดระบุ)

  2.ชื่อผู้ประสานงาน (โปรดระบุ)

  3.Your Email (โปรดระบุ)

  4.Tel (โปรดระบุ)

  5.ชื่อหลักสูตร (โปรดระบุ)

  6.ถ้าไม่มีชื่อหลักสูตรในรายการ ให้ใส่ชื่อหลักสูตรในช่อง

  7.วันที่อบรมเริ่มต้น

  8.วันที่อบรมเริ่มต้น

  9.จำนวนผู้เข้าอบรม:การนำเสนอ 12 ท่าน เจรจาต่อรอง 16 ท่าน หลักสูตรมาตรฐานทั่วไป 24 ท่าน

  10.กลุ่มเป้าหมาย (โปรดระบุ)

  11.วุฒิการศึกษา (โปรดระบุ)

  12.สถานที่อบรม (โปรดระบุ)

  13.การออกใบเสร็จในนาม(โปรดระบุ)

  14.รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก(โปรดระบุ)

  15.ที่อยู่(โปรดระบุ)

  16.อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการอบรม ที่ทางบริษัทควรจะจัดเตรียมไว้
  16.1 LCD Projector (โปรดระบุ)

  มีไม่มี
  16.2 Flip Chart พร้อมขาตั้ง วิทยากร 1 อัน ผู้เข้าอบรมกลุ่มล่ะ 1 อัน (โปรดระบุ)
  มีไม่มี
  16.3 Wireless Microphone (โปรดระบุ)
  มีไม่มี
  16.4 Clip Microphone (โปรดระบุ)
  มีไม่มี
  16.5 ระบบเสียงจากคอมพิวเตอร์ (โปรดระบุ)
  มีไม่มี

  17.ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)

  17.1
  17.2www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
  17.3www.facebook.com/Stepplustraining
  17.4โบว์ชัว
  17.5การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
  17.6google
  17.7อื่นๆ(โปรดระบุ)

  18.ข้อมูลเพิ่มเติม (โปรดระบุ)


  ขั้นตอนการดำเนินการ

  รายชื่อผู้เข้าอบรม

  ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม พร้อมระบุตำแหน่งงาน อายุงาน เพศ e-mail

  ส่งทาง email : training@stepplus.org

  **หมายเหตุ : ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าอบรมขอเป็นภาษาไทยและอังกฤษ

  เงื่อนไขการชำระเงิน

  ชำระค่าจัดฝึกอบรมทั้งหมด ณ วันที่ฝึกอบรม

  หมายเหตุ: สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ในนาม “บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด”

  ที่อยู่ 1991/157 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ

  1991/157 On-nut Road,On-nut,Bangkok 10250

  เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 43021 83 5

  วิธีการชำระค่าอบรม

  เช็ค สั่งจ่ายในนาม ” บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด” หรือ

  “Business Consultant and Development Co., Ltd. “

   

  Loading

  UA-75256908-1