ดาวโหลด ประวัติ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ประวัติโดยสังเขป ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 • การศึกษาของ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
 • Certificate of Advance Negotiation Program from Notre Dame University, USA 
 • Certificate of Negotiation Essentials Program from Notre Dame University, USA
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Expert Selling Program from University of San Francisco, USA
 • ปริญญาเอก(Ph-D) สาขาการบริหารจัดการ – เกียรตินิยมอันดับ 1 (คะแนน สูงสุด) Adamson University,  Manila,  Philippines  
 • ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการด้านวิศวกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา อิเลคโทรนิคส์ -สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย – โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา พญาไท

  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

 • Japan Government Scholarship: Official Certified Trainer: “Trainers’ Training Course on Management Training: MTP Program, 17 days in OSAKA Japan.
 • Japan Government Scholarship: The Refresher Seminar for Former Participants: 14 days in Tokyo Japan
 • Japan Government Partial Scholarship: The Executive Leadership Program:12 days in Tokyo Japan

    ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้รับการ พัฒนาเพื่อการเป็น วิทยกรมืออาชีพ Official Certified Trainer:

 1. Certified Trainer: “Trainers’ Training Course on Management Training: MTP Program
 2. Official Certified Trainer: Strategic Selling™ and Conceptual Selling Skills™ from Mille Heiman, USA.
 3. Official Certified Trainer: Negotiation Skills from SAB Negotiation Group, USA.

อีกทั้ง ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 • Blue Ocean Strategy from Key Principles to local practice. An Original Conference with Professor W.Chan Kim.
 • The most successful workshop ZIG ZIGLAR world#1 Sales & Motivation Guru and Author of over 25 Books: Top Sales, Top Profit, See You at The Top with Ziglar Sales System, Presented by Bob Alexander, Zig Ziglar’s Co- author, Partner, Top Master Trainer, Sales
 • Build the Leadership Team for Outstanding Results, Presented by John C.Maxwell, World’s#1 Leadership Guru & NY Times Best Selling Author of Over 50 Books.
 • Achieving Breakthrough Results in Work & Life: The Success Principles & The Law of Attraction in Action. Presented by Jack Canfield, World’s Top Guru on Success & Peak Performance, Guinness Book of World Records for Most Books on NY Times Best Seller List
 • Total Financial F.R.E.E.D.O.MTM System: 7 easy steps to reach your financial & life goals. Presented by Sebastien Leblond’s Guide to Creating a Unique Investment Plan Based on Your Personality, Goals and Risk Tolerance.
 • Certified Train the Trainer: Strategic and Conceptual Selling System. Presented by David Underwood, Master Trainer of Miller Heiman: Sales System Solution for Sales Performance in Milton Kyne, UK.
 • Strategic and Conceptual Selling System. Presented by David Underwood, Master Trainer of Miller Heiman: Sales System Solution for Sales Performance in Milton Kyne, UK
 • INNOVATION for Breakthrough Results & Sustainable Growth. Presented by Robert B.Tucker, , Author of Innovation Book: Driving Growth
 • Miller Heiman Sales System. Presented by Robert Miller, Founder and Miller Heiman team: Sales System Solution for Sales Performance in Reno, Nevada, USA
 • How to Get Clients, CLOSE Deals & Crush the Competition. The RUTHLESS ENTREPRENEUR SYSTEM, Presented by Mark McClure, One of the Top 5 Speaker in the world on Sales, Marketing & Entrepreneurship, Author of Best Selling Book: The Ruthless Entrepreneur System.
 • Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the competition Irrelevant, Presented by Prof.Dr.Ben M.Bensaou from INSEAD Institute and Faculty Member of the Blue Ocean Strategy Network.
 • TOYOTA TALENT:Toyota’s amazing success and How you can make it a reality in your company?, Presented by David P.Meier, Auther of Best Selling Books: Toyota Talent, Toyota way(Fieldbook).
 • The Heart of Coaching:Creating a Coaching Culture for Outstanding Results., Presented by Thomas G.Crane, Author of Best Selling Books: The Heart of Coaching.
 • Labor and Economic Conditions in Japan, presented by Prof.Sumimaru ODANO from Saiga University at HIDA Kansai Kenshu Center,Osaka, Japan”
 • Certificate in Strategic HR Transformation and Organization Development, Presented by Professor William J.Rothwell, Author of bestselling and award winning books with over 70 internationally published titles, Pennsylvania State University.
 • Certified Train the Trainer: Miller HeimanTM Negotiation Success Skill Builder. Presented    by Susan  Mohama, Master Trainer of Miller Heiman: Sales System Solution for Sales Performance in San Francisco, USA.
 • Certificate: Principle of Persuation Workshop:POP 4.1 (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author Influence:Science & Practice, Presented by Dr.Khoo Cheok Kau: Official Certified Trainer from Dr. Robert Cialdini: KL, Malaysia
 • Coaching & Mentoring for Breakthrough Success, Presented by Peter Chee, Co-Author Jack Canfield of Coaching & Mentoring for Breakthrough Success. 
 • Advance Coaching and Mentoring: Essential Mentoring Skills Presented by Charles Tan
 • Performance Coaching, The Heart of Coaching:Thomas G.Crane  Author of Best Selling Books: The Heart of Coaching., Presented  by Khoo Cheok Kau: Official Certified Trainer from Thomas G.Crane  
 • Visit Action Coach at Nevada, Las Vegas, USA

ประสบการณ์ของ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ในหลายบทบาท ซึ่งสามารถสรุปได้คร่าว ๆ ดังต่อไปนี้ :   รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการการเรียนรู้ – BBL: Brain-Base Learning     สำนักงาน บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ – สำนักนายกรัฐมนตรี

 • ตำแหน่งปัจจุบัน

              :  ผู้อำนวยการสถาบัน, สถาบันที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ               :  ผู้ดำเนินรายการ Get Idea4.0 ช่วง Leadership 4.0 ทาง NK News               :   ผู้ดำเนินรายการ TV  “รายการเส้นทางนักขาย”                  ช่อง TTV1 – Nation Channel  (ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 – 21.30 น. หมายเหตุ:  ดูตัวอย่างรายการโทรทัศน์ได้ที่ www.youtube.com และ search ชื่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย                 :   ผู้ดำเนินรายการ TV  “รายการคลีนิคแรงงาน”                  ช่อง TTV2 (ออกอากาศทุกวันพฤหัส  เวลา  9.00 – 10.00 น.)     ตัวอย่างการสอนของ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย                   :    ผู้อำนวยการสถาบัน – สถาบันพัฒนาความสำเร็จ               :    คณะกรรมการสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์  – สภาอุตสาหกรรม               :    คณะกรรมการบริหารสายแรงงาน- สภาอุตสาหกรรม               :    คณะกรรมการบริหาร – สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า                            และอุตสาหรรมไทย

 • ประสบการณ์ด้านงานเอกชน ของ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่งผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา) ดังนี้

                     :   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้                       –  TRW Automotive Thailand (บริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา)                       :  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด                       –  บริษัท ลีเบิร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา)                       :  ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้                              –  บริษัท ยูโรเอเซีย คอนเน็คเตอร์ จำกัด                         : กรรมการผู้จัดการ                              –  บริษัท แม็กน่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ประสบการณ์การทำงานของ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ในสายวิชาชีพเพิ่มเติม

                     :   คณะกรรมการสายวิชาการ – สภาอุตสาหกรรม                      :   คณะกรรมการสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์ – สภาอุตสาหกรรม                      :   ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายฝึกอบรมและชมโรงงาน–  สภาอุตสาหกรรม                       :    ประธานฝ่ายวิชาการ – สมาคม The BOSS                      :   อนุกรรมาธิการการแรงงาน – รัฐสภา                      :    อนุกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม – รัฐสภา                      :    เลขานุการประจำคณะ กรรมาธิการการแรงงาน และสวัสดิการสังคม-รัฐสภา                            :    คณะกรรมการด้านวิชาการ– สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า                            และอุตสาหรรมไทย                          :    ผู้พิพากษาสมทบ – ศาลแรงงานกลาง

 • กิจกรรมด้านสาธารณชน ของ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

                     :    ผู้ดำเนินรายการ TV  “รายการเส้นทางนักขาย”  ช่อง TTV1 – Nation Channel                                        (ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 – 21.30 น.)                      :     คอลัมนิสต์  “คลีนิคนักขาย” หนังสือพิมพ์ เส้นทางนักขาย                      :   คอลัมนิสต์  “Lady in Work” หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ                      :   คอลัมนิสต์  “Step2work” หนังสือพิมพ์ ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ จังหวัดภูเก็ต

 • ผลงานด้านหนังสือพกพา (Pocket Book) ที่เขียนขึ้นโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย มี 6 เล่มดังนี้

                             :   หนังสือชื่อ “เหนือชั้นการบริหาร” เขียนโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย                                  จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)                              :   หนังสือชื่อ “ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 1 และ เล่ม 2” เขียนโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย                                  จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)                               :  หนังสือชื่อ “ปลดล็อก 88 ความท้าทายสำหรับผู้นำ” เขียนโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย                                  จัดจำหน่ายโดย บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด และ Okbee                               :  หนังสือชื่อ “89 ยุทธวิธี การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้” เขียนโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย                                  จัดจำหน่ายโดย บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด,ร้านนายอินทร์และ                                                    Okbee                                : หนังสือชื่อ “ที่ปรึกษาการขายต้องขายอย่างนี้ถึงจะรวย” เขียนโดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย                                  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด   ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 • รางวัลเกียรติยศ

                     : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จตุรถาภรณ์ มงกุฏไทย                      : เข็มรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพ พระนามาภิไธยย่อ “สก”  กรมทหารราบที่ 21

ปรัชญา ของ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย: เราสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ”

UA-75256908-1