หลักสูตรยอดนิยม

หลักสูตรยอดนิยม เป็นหลักสูตรที่สถาบันฯ

ได้รับการยอมรับจากสมาชิกมากที่สุด

หลักสูตรทุกหลักสูตรที่สถาบันจัดและออกแบบมาโดยเฉพาะที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้มีคามรู้มีทักษะที่จะนำไปใช้ในงานจริงได้ จึงเป็นการฝึกภาคปฏิบัติมากกว่า 60% และ ทฤษฏี 40%

กลุ่มหลักสูตรยอดนิยม

เราจะสร้าง คุณ ให้เป็นมืออาชีพ

จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในวิชานั้น ๆ และ การได้รับการ Certified Trainer จากต่างประเทศ ทำให้องค์ความรู้และเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาจะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติเช่น มืออาชีพ

กลุ่มผู้นำ ผู้จัดการ

ทำให้มีเครื่องมือในการบริหารทีมงาน ให้ทำงานได้อย่างตั้งใจ สามารถนำทีมงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

กลุ่มการเจรจาต่อรอง

ไม่เพียงแค่รู้ทันเกมส์การเจรจาต่อรอง แต่จะทำให้พัฒนากลยุทธ์เฉพาะที่ทำให้ได้เปรียบการเจรจาต่อรอง

กลุ่มหลักสูตรการขาย

พัฒนาเทคนิคการขายสมัยใหม่ ที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า จนสามารถที่จะปิดการขายได้ในทุกกรณี

กลุ่มการนำเสนอ

ขจัดความประหม่า ทำให้ลุกขึ้นยืนเพื่อการนำเสนอได้อย่างสง่างาม ใช้น้ำเสียงอย่างไพเราะ น่าติดตาม สร้างเรื่องราวได้ประทับใจผู้ฟัง 

กลุ่มหลักสูตรการบริการ

สร้างจิตสำนึกในการบริหาร เข้าใจเรื่องมาตรฐานการให้บริการและสามารถต่อยอดจนเป็นพิมพ์เขียวการให้บริการ

กลุ่มการทำงานเป็นทีม

ทำให้ทุกคนมีการทำงานไปด้วยกัน ขจัดขัดแย้ง โดยการนำเป้าหมายของทีมเป็นที่ตั้ง สร้างความสำเร็จผ่านความสามัคคีในการทำงาน 

กลุ่ม Train The Trainer & Coaching

ทำให้ค้นพบศักยภาพและความสามารถของตนเองจนนำไปพัฒนาความสำเร็จ สร้างความก้าวหน้าให้ตนเอง นำความรู้ไปพัฒนาผู้อื่น

กลุ่มหลักสูตรลิขสิทธิ์ต่างประเทศ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาความรู้ สถาบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนหลักสูตรลิขสิทธ์จากต่างประเทศ เช่น Miller Heiman, SAB, IBCT

กลุ่มทั่ว ๆ ไป

เป็นการพัฒนาทักษะแบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างความสำเร็จในตนเองและนำไปต่อยอดความสำเร็จให้องค์กร

เชิญชมคลิป แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรยอดนิยม ที่เป็นมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ทุกคนที่เข้าอบรม

จะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

นานาทัศนคติ

หลักสูตร The super manager ทำให้รู้สึกว่าได้มาต่อเติมจิ๊กซอว์ที่ขาดหาย หรือลืมไปแล้ว ให้กลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ได้จากเพื่อนๆในคลาสที่มีความคล้าย และหลากหลาย รวมไปถึง อ. ดร.สุรชัย สอนได้ตรงประเด็น และเห็นภาพสุดๆ

 

อาจารย์สอนสนุกมาก มีความเป็นกันเอง สามารถนำไปใช้งานได้จริง หลักสูตร The Super Manager เป็นหลักสูตรที่ดีมากครับ มาเรียนกับอาจารย์กันน่ะครับ 
#The Super Manager โค๊ช โดย… ดร. สุรชัย โฆษิตบวรชัย

เทรนนิ่ง The Super Manager กับดร. สุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้ความรู้ด้านการเป็นผู้บริหาร และ สอนสนุกเป็นกันเอง และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงกับการทำงานในชีวิตประจำวันค่ะ

เรียน Miller Heiman : Strategic Selling สนุกมาก อาจารย์เป็นกันเอง สอนให้เข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง recommended course ค่ะ

Loading

UA-75256908-1