กลุ่ม หลักสูตร เทคนิคการขาย

เน้นการทำการขายเชิงรุก สร้างโอกาส บริหารโอกาส และปิดการขาย

เทคนิคที่จะเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการขาย

หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ

มั่นใจในทุกครั้งที่ต้องทำการขาย ทำให้คุณสร้างความรปะทับใจในทุกการติดต่อลูกค้า ไล่ล่า หายอดขายได้ง่าย ขจัดทุกข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองอและปิดการขายได้อย่างมือาชีพ เหมาะกับทุกคนที่ทำงานขาย

หลักสูตร กลยุทธ์การขายชั้นสูง Advance Modern Selling Skills

ทำให้เข้าใจมุมมองลูกค้า แนวทางการตัดสินใจของลูกค้า การสื่อสาร และการสร้างกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะสร้างยอดขาย พัฒนากระบวนการ เทคนิควิธีที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในทุกกรณี

หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique

ช่วยเพิ่มโอกาสในทุกการติดต่อลูกค้าหน้าร้านด้วยเทคนิคการดึงความสนใจ เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าหน้าร้าน ความคิดลูกค้าหน้าร้าน การโน้มน้าวใจ การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า จนสามารถขายได้ 

หลักสูตร กลยุทธ์การ ปิดการขาย : Closing the Sales Strategies

เข้าใจแง่มุม ช่องทาง จังหวะที่จะทำให้ผู้ขายสามารถนำมาใช้เพื่อโน้มน้าวใจลูกค้าและสามารถทำให้ลูกค้า ด้วย หลักสูตรการปิดการขาย ทำให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อโดยปราศจากข้อกังวัลใด ใด ฝึกปฏิบัติวิธีการที่จะปิดการในรูปแบบต่าง ๆ 

หลักสูตร เทคนิคการค้นหาและเข้าพบลูกค้า Effective Cold Call Strategies

ทำให้ผู้ขายมองเห็นช่องทางที่จะเข้าหาโอกาส หรือ ลูกค้าเป้าหมายต่าง ๆ ทำให้มีทิศทางในการติดต่อลูกค้าได้อย่างชัดเจน หลักสูตร Cold Call ทำให้คุณสามารถที่จะมีวาทศิลป์ในการที่จะดึงความสนใจ และอยากพูดคุยกับผู้ขาย

หลักสูตร การโค้ชชิ่งทีมขาย : How to be Dynamic Sales Coaching

เทคนิคในการพัฒนานักขายให้ทำงานได้ดั่งใจ ทำให้ค้นพบและดึงศักยภาพในตนเองของนักขาย ให้ทำงานได้ตรงตามเทคนิคของการขายที่วางไว้ และนักขายทุกคนจะค้นหาวิธีการของตนเองด้วยความมั่นใจ ในการที่จะปิดการขาย

6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย 6 Tools to Manage Sales Team

ทำให้เข้าใจเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการบริหารทีมขาย วางแผนให้ทีมขายทำงานได้อย่างที่คาดหวัง วิเคราะห์ วางแผน จัดโครงสร้าง พัฒนาโอกาสในการเพิ่มยอดขายอยู่ตลอดเวลา ทำให้การทำงานเป็นทีม สร้างวิธีการทำให้ทีมประสบความสำเร็จ

หลักสูตร ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า

สร้างความมั่นใจในการขาย ทลายความคิดที่เป็นอุปสรรค ทำให้ตนเองคิดว่าขายไม่ได้ ไม่รู้จะทำอย่างไร ทำให้นักขายมองโอกาสรอบตัวให้เป็น มีแนวทางในการที่จะขับเคลื่อน พลังในตนเอง ให้อยากออกไปขาย พบลูกค้าเพื่อขาย และปิดการขาย

หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management

พัฒนาแนวคิดในการรักษาลูกค้าคนสำคัญ และสร้างโอกาส เข้าใจแนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการขายให้กับลูกค้า สร้างความต้องการลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม บนความพึงพอใจของลูกค้า ที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ 

UA-75256908-1