7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง

7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง

หลักสูตร 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง 7 Steps to Sales Success and Negotiation วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาทัศนคติทีดี เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในสายอาชีพและงานด้านการขาย...

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย 1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team กลุ่ม หลักสูตร การขาย 1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling...
UA-75256908-1