World Class Business Solution

รวมหลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขาย ที่ดีที่สุด

โลโก้ StepPlus Training
รวมหลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขาย ที่ดีที่สุด เป็นตัวช่วยสำคัญ ให้ทุกคนที่ต้องการพัฒนาเทคนิคการขาย  ที่ดีอย่างมืออาชีพ เพื่อเข้าฝึกอบรม สัมมนา โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเพราะ เรารวบ รวมหลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขาย ที่ดีที่สุด มาให้ทุกคนได้เลือกที่นี่แล้ว

แนวคิด รวมหลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขาย ที่ดีที่สุด

รวมหลักสูตร-ฝึกอบรม-เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
หนังสือ เทคนิคการขาย
การขายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกองค์กร เพราะถ้าพนักงานขายสามารถขายได้ ก็สามารถสร้างรายได้ให้องค์กร ทำให้มีผลกำไร สร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขาย เป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับพนักงานขาย เพราะไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกในการ นำเทคนิคการปิดการขายมาใช้กับลูกค้า ซึ่งบางครั้งก็ถูกต้องบ้าง ไม่ถูกต้องบ้าง เพราะการขายในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากการขายยุคเดิม ๆ พนักงานขายจึงจำเป็นต้องก้าวให้ทันกับเทคนิคการขายที่เหมาะลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป การที่พนักงานขายมีเทคนิคการขายที่ดี จะทำให้พนักงานขายทุกคน มั่นใจในทุกครั้งที่เข้าพบลูกค้า และกล้าที่จะปิดการขาย นำมาซึ่งความสำเร็จในการขาย ตามเป้าหมายการขายที่วางไว้

การที่พนักงานมีเทคนิคการขายที่ดี ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าพนักงานขายไม่ได้กดดันที่จะขาย แต่เป็นการช่วยให้ลูกค้าพบในสิ่งที่ตนเองอยากได้ แต่อย่างไรก็ตาม เทคนิคการขายของพนักงานขายมีเทคนิคการขายที่แตกต่างกันออกไป เพราะในการขายครั้งหนึ่ง ๆ พนักงานขายจำเป็นต้องเจอลูกค้าหลายคนเพื่อปิดการขาย เรียกว่าเป็นการขายที่ซับซ้อน หรือ Complex Sales

ใครก็ตามที่ทำงานขาย ต่างทราบดีงว่า ผลงานหลักพนักงานขาย ย่อมมาจากการปิดการขายได้ ไม่ว่าพนักงานขายคือใคร เช่นคุณเป็นเจ้าของกิจการ เป็นนักธุรกิจ ผู้นำการขาย ผู้บริหารหรือผู้จัดการ รวมถึงพนักงานขาย ธุรการงานขาย ต่างต้องใช้เทคนิคการขายเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจลูกค้าทั้งสิ้น

ซึ่งในทศวรรษนี้จนถึงทศวรรษหน้า ทักษะที่ถูกต้องการเป็นอย่างมากก็คือ การมีทักษะการขายด้วยกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นทักษะที่องค์กรต่าง ๆ มีความต้องการเป็นอย่างมากที่สุด เพราะถ้าพนักงานขายได้ กลไกการขับเคลื่อนองค์กร ก็จะเริ่มต้นทันที เช่น ฝ่ายผลิต ผ่ายบัญชี ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ก็จะทำงานตาม ๆ กันไป  เทคนิคการขายจึงเป็นกลไกการขับเคลื่อนความสำเร็จให้ทุกองค์กร

ดังนั้นพนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขายทุกคนต้องมีทักษะการเข้าพบลูกค้า เทคนิคการเจรจาต่อรอง เทคนิคการนำเสนอ และต้องมีการพัฒนาเทคนิคเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้พนักงานขายทุกคนต่างมีความพึงพอใจและอยากที่จะปิดการขายได้ ทำการติดต่อธุรกิจด้วย ในองค์กรชั้นนำจึงนำหลักสูตรอบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองมาใช้เป็นสมรรถนะหลักในการวัดประเมินผลพนักงานในการทำงาน

แอดมินจึงของเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการค้นหา หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขาย ที่ดีที่สุด ไม่ผิดหวัง ตอบโจทย์และทุกคนสามารถนำไปใช้ในการขายได้จริง

เกณฑ์ในการเลือก รวมหลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขาย ที่ดีที่สุด ดังนี้

 1. องค์ประกอบของเนื้อหามีทั้งทฤษฎีการขายและการฝึกปฏิบัติเพื่อความเข้าใจที่แท้จริง
 2. เนื้อหาหลักสูตรเทคนิคการขาย เป็นเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริงของผู้เรียน
 3. หลักสูตรเทคนิคการขาย เน้นฝึกฝนการขาย ที่ใช้ในการทำงานจริง ที่ได้รับมาตรฐานในการจำลองสถานการณ์จริงในการขาย
 4. กรณีศึกษาและเนื้อหา ได้ผ่านค้นคว้าและวิจัยว่ามีคุณภาพเหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมที่จะนำไปใช้ในการทำงานจริงของพนักงานทุกคน
 5. วิทยากรได้รับการ Certified Trainer ในการสอนหลักสูตรเทคนิคการขาย จากต่างประเทศ
 6. วิทยากรมีประสบการณ์ในการทำงานในระดับผู้บริหารสูงสุด เพื่อมองเห็นภาพรวมในการขาย และเคยดูแลยอดขายไม่ต่ำกว่า 1000 ล้านบาท
 7. วิทยากรมีประสบการณ์ในการขายกับองค์กรชั้นนำ ที่ต้องขายในหลายสถานการณ์ กับผู้บริหารชาวต่างชาติ
 8. หลักสูตรอบรมเทคนิคการขายที่ได้รับการประเมินจากผู้เรียนในเกณฑ์ดีมาก

คราวนี้ลองมาดูว่ามี รวมหลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขาย ที่ดีที่สุด จะมีหลักสูตรอบรมอะไรบ้างที่น่าสนใจสำหรับทุกคน

แนวคิดการ รวมหลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขาย ที่ดีที่สุด

ครอบคุมทฤษฎีและปฏิบัติ

ได้รับการรับรอง จากต่างประเทศ

เนื้อหาจากงานขายจริง

วิทยากรเป็นผู้บริหารระดับสูงมาก่อน

เน้นการฝึกปฏิบัติจริง

มีประสบการณ์ขาย มากกว่า 1,000 ล้านบาท

เนื้อหาผ่านการวิจัยมาก่อน

วิทยากรได้รับคะแนนประเมินดีมาก

รวมหลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขาย ที่ดีที่สุด

หลักสูตรอบรม-8-ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ

1. หลักสูตร 8 ขั้นตอน ของการเป็น นักขายมืออาชีพ (8 Steps of Professional Selling Skills)

หลักสูตรอบรม-เทคนิคการขาย อย่างนักขายสายเหยี่ยว-

2.หลักสูตรอบรม  เทคนิคการขายแบบนักขายสายเหยี่ยว

หลักสูตรอบรม-เทคนิคการขาย-ชั้นสูง-

3. หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายชั้นสูง Advance Selling Techniques

หลักสูตรอบรม-กบยุทธ์และเทคนิคการขายที่ได้ผล-

4.หลักสูตรอบรม กลยุทธ์และเทคนิคการขายที่ได้ผล Sales Move Analysis Blueprint

 • มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์การทำงานของพนักงานที่เรียกว่า Sales Move Anslysis (SMA) ทำให้สามารถวิเคราะห์ โอกาส อุปสรรค ของตนเอง หรือผู้จัดการฝ่ายขายใช้วิเคราะห์การทำงานของพนักงานขาย เพื่อหาวิธีการแก้ไขสถานการณ์ หรือ สร้าง ความได้เปรียบในการขาย
 • เครื่องมือ Sales Move Analysis SMA เป็นลิขสิทธิ์
 • คลิ๊ก..ดูรายละเอียด หลักสูตรอบรม กลยุทธ์และเทคนิคการขายที่ได้ผล
หลักสูตร-กลยุทธ์การขายเชิงรุก

5.หลักสูตร กลยุทธ์การขายเชิงรุก Dynamic Selling Strategies

หลักสูตรอบรม-สร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขาย-ฉบับ-ปฏิบัติการ

6.หลักสูตรอบรม สร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขาย ฉบับ ปฏิบัติการ Professional Selling Skills for Excellent Performance

หลักสูตรฝึกอบรม-สุดยอดกลยุทธ์การขายอย่างมืออาชีพชั้นสูง

7. หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดกลยุทธ์การขายอย่างมืออาชีพชั้นสูง Advance Professional Selling Skills

หลักสูตร-ทะลุเป้าขาย-ง่ายนิดเดียว

8. หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว : Top Performance Selling Skills

 • เปลี่ยนทัศนคติ ที่หลายคนมักคิดว่างานขายเป็นเรื่องยาก จะเน้นการให้เทคนิคหรือทริคสำคัญในการขาย ในการนำเสนอเพื่องานขาย นำไไปสู่การปิดการขาย ด้วยวิธีการที่ง่าย ๆ หลายคนคิดไม่ถึงแต่ให้ผลลัพธ์ที่ดีในการปิดการขาย
 • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตร  ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว
หลักสูตรอบรม-กลยุทธ์การขาย-เพื่อปิดการขายทุกวัน

9.หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การขาย เพื่อปิดการขายทุกวัน

หลักสูตร-สุดยอดกลยุทธ์-การขาย-ชั้นสูง

10. หลักสูตร สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง Advance Modern Selling Skills

 • เน้นการขายที่เป็นโซลูชั่น เข้าใจลูกค้า และ เข้าใจลูกค้าของลูกค้า เพื่อออกแบบโซลูชั่น เสนอการขายแบบครบวงจรการขาย ทำให้พนักงานขาย มีความคิดเชิงวิเคราะห์ให้เข้ากับจิตวิทยาลูกค้า  สร้างกระบวนการสื่อสารที่ตอบโจทย์จิตวิทยาลูกค้าเพื่อนำความคิดสู่ โซลูชั่นการขายของพนักงานขาย
 • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตรสุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง Advance Modern Selling Skills
หลักสูตร-เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรอง

11.หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายเชิงรุก อย่างนักขายมืออาชีพ How To Win Customer Like Professional

หลักสูตร-นักขายป้ายแดง

12.หลักสูตร นักขายป้ายแดง Professional Selling Skills: Back to the basic

 • พนักงานขายมือใหม่ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การขาย มองวิธีการขายไม่ออก หรือมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการขาย หรือคนที่ไม่ทำงานขาย คล้ายกับหลักสูตร Seling Skills for Non-Sales 
 • ทำให้คนเรียนมีมุมมองการขายที่ชัดเจน และให้การสนับสนุนได้ พร้อมที่จะทำงานขายอย่างตั้งใจ
 • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตรนักขายป้ายแดง Professional Selling Skills: Back to the basic
หลักสูตร-เทคนิคการขายยุค-4.0-เดินให้ดี-มีแต่ได้

13.หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้

หลักสูตร-เทคนิคการขายให้ผู้บริหารระดับสูง

14.หลักสูตร เทคนิคการขายให้ผู้บริหารระดับสูง

 • อยากได้ลูกเสือ ต้องกล้าเข้าถ้ำเสือ เป็นสัจธรรมของคนทำงานขาย อยากขายได้ออร์เดอร์ใหญ่ต้องขายให้ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจิตวิทยาความคิดของลูกค้าที่เป็นผู้บริหารย่อมมีความคิดที่แตกต่างจากพนักงานทั่วไป พนักงานขายจำเป็นต้องเข้าถึงจิตวิทยาการขายชั้นสูง เพื่อปิดการขายกับผู้บริหารได้
 • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตร เทคนิคการขายให้ผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์

15.หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรม 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง

16.หลักสูตรฝึกอบรม 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การปิดการขาย แบบไม่ต้องปิดการขาย แต่ลูกค้าซื้อ

17.หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การปิดการขาย แบบไม่ต้องปิดการขาย แต่ลูกค้าซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรม Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue เทคนิคการขายชั้นสูง

18.หลักสูตรฝึกอบรม Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue เทคนิคการขายชั้นสูง

หลักสูตร ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า

19.หลักสูตร ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า

หลักสูตร ปลุกพลังบวกให้นักขาย เพื่อขายได้ในทุกสถานการณ์

20.หลักสูตร ปลุกพลังบวกให้นักขาย เพื่อขายได้ในทุกสถานการณ์

หลักสูตรอบรม การปิดการขาย

21.หลักสูตรอบรม การปิดการขาย

 • ดัชนีชี้วัดการขายคือ การที่พนักงานขายปิดการขายได้หรือไม่ การปิดการขายจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพนักงานขายขาย เพราะหลังจาก ที่พนักงานขายขาย มีการนำเทคนิคการนำเสนอขาย เทคนิคการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนต่อไปคือการปิดการขาย ซึ่งจะนอนการเล่าเรื่องให้เชื่อมโยงจนสามารถปิดการขายได้
 • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรม การปิดการขาย
หลักสูตรเทคนิคการปิดการขาย

22.หลักสูตรเทคนิคการปิดการขาย

 • หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย เป็นการรวบรวมเทคนิคทั้งหมด รวมถึงการสร้างเรื่องราว ที่เชื่อมโยง ทำให้ลูกค้าเห็นความจำเป็นในการตัดสินใจซื้อ ผู้เรียนจะสร้าง Storytelling ในรูปแบบการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของลูกค้า
 • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดลักสูตรเทคนิคการปิดการขาย
หลักสูตร Key Account Management การบริหารลูกค้าคนสำคัญ

23.หลักสูตร Key Account Management การบริหารลูกค้าคนสำคัญ

หลักสูตรฝึกอบรม 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์

24.หลักสูตรฝึกอบรม 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์

 • การขายอสังหาริมทรัพย์ตามโครงการบ้านต่าง ๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมูลค่าการตัดสินใจซื้อของลูกค้ามีราคาสูง ทำให้พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการในการต้อนรับลูกค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย ซึ่งเนื้อหาจะเน้นการปฏิบัติทำให้พนักงานขายอสังหรมทรัพย์ทุกคนมั่นใจวิธีการขายของตนเอง 
 • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม 5 ขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์
หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน PC และ BA หน้าร้าน ให้ขายปัง

25.หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน PC และ BA หน้าร้าน ให้ขายปัง

 • เรียนรู้กฏการขายหน้าร้านที่สำคัญไม่ว่าจะขายสินค้าที่เรียกว่า PC หรือขายเครื่องสำอางที่เรียกว่า BA ต้องเข้าใจกฏที่ต้องปฏิบัติเพื่ออยู่ต้อหน้าลูกค้า และขั้นตอนทำให้ลูกค้าตัดสินใจ รู้สึกยินดีต่อการได้รับคำแนะนำของพนักงานขาย ด้วยเทคนิคการโน้มน้าวใจ เพื่อการปิดการขาย เมื่อลูกค้าเข้ามาดูหน้าร้าน
 • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน PC และ BA หน้าร้าน ให้ขายปัง
หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique

26.หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายหน้างาน Booth & Shop Selling Techniques

หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique

27.หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique

หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์

28.หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ Tele-Selling Skills for Excellent Performance

หลักสูตร 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย

29.หลักสูตร 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย (หลักสูตรอบรม ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 • ฝู้จัดการฝ่ายขาย เป็นคนที่สำคัญในการขับเคลื่อนทีมขาย หลักสูตรอบรม 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย จะมีเครื่องมือที่ผู้จัดการฝ่ายขายจำเป็นต้องนำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อบริหารทีมขายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้พนักงานขายทุกคนสามารถปิดการขายได้ในทุกสถานการณ์
 • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตร 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย
หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายรถยนต์ สำหรับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

30.หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายรถยนต์ สำหรับที่ปรึกษาการขายรถยนต์

หลักสูตร การสร้างความพึงพอใจในการขายให้ลูกค้า

31.หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความพึงพอใจในการขายให้ลูกค้า

 • เป็นเทคนิคการขายอย่างเหนือชั้น ที่มีการสร้างความพึงพอใจในการขายให้ลูกค้า คือหัวใจของการขายที่แท้จริง ทำให้พนักงานขายสามารถเข้าถึงความต้องการลูกค้าได้อย่างแท้จริง และลูกค้าจะซื้อกับพนักงานขายที่เขาชอบเท่านั้น ดังนั้นพนักงานขายต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการขายของตนเอง ให้มองที่ความพึงพอใจลูกค้า ไม่ใช่มองที่ความต้องการของพนักงานขายเท่านั้น
 • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความพึงพอใจในการขายให้ลูกค้า
หลักสูตร-ฝึกอบรม-วิศวกรฝ่ายขาย The Sales Engineer โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

32.หลักสูตรฝึกอบรม วิศวกรฝ่ายขาย The Sales Engineer

 • ฝึกอบรมวิศวกรฝ่ายขาย คือ หลักสูตรที่จำเป็นในการ ฝึกอบรมวิศวกรฝ่ายขายให้มีหน้าที่ นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า เป็นโซลูชั่น ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น ผ่านการนำเสนอที่เป็นการเล่าเรื่อง ทำให้สินค้าดูโดดเด่น จากความด้านวิศวกรรมที่ตนเองมีอยู่ จนสามารถปิดการขายได้
 • คลิ๊ก..ดูรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม วิศวกรฝ่ายขาย The Sales Engineer
หลักสูตร ฝึกอบรม หาลูกค้าที่ใช่ ให้ปิดการขายได้เร็ว How to Get Effective Customer to Closing the Sale Fast? โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

33.หลักสูตรฝึกอบรม หาลูกค้าที่ใช่ ให้ปิดการขายได้เร็ว

How to Get Effective Customer to Closing the Sale Fast?

หลักสูตร-เปลี่ยนมายเซ็ท-พนักงานขาย ให้ทำงานเชิงรุก โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

34.หลักสูตร 4 เครื่องมือ เปลี่ยน มายเซ็ทนักขาย  ให้ทำงานเชิงรุก (Effective Sales Mindsets)

 • ฝึกอบรม พนักงานเรื่อง มายเซ็ท Sales Mindsets คือ หลักสูตรพัฒนาทัศนคติของพนักงาน ทำให้เจ้ามจถึงความสำคัญในการเป็นพนักงานขาย ซึ่งมายเซ็ท ที่ดีจะเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขายทุกคนประสบความสำเร็จในงานขาย มายเซ็ทของพนักงานขายที่ดี จะเป็นตัวกระตุ้นให้ทำงานเชิงรุก มีความมั่นใจในการขาย ไม่กังวลใจแม้สถานการณ์การขายที่ยากลำบาก
ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
ลงทะเบียน-StepPlus-Training
รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

เทคนิคการฝึกอบรม สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain Base Learning

Group Discussion

Role Play in Real Situation

Individual Assignment

Case Study

Presentation & Feedback

Coaching

Attitude Changing

Creative Thinking

บทความ ความรู้น่าอ่าน

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด

230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด

"คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุด คือ คำถามที่มีวัตถุประสงค์ของการถามที่ชัดเจน มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของผู้สมัครงาน ไม่ใช่การถามไปเรื่อย ๆ ไร้จุดหมาย ทำให้การสัมภาษณ์ไม่สามารถวัดผลอะไรได้" 230 คำถามสัมภาษณ์งาน ที่ทรงพลังที่สุดดร.สุรชัย...

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน คือ ขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการสรรหาพนักงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่ใช่ ได้พนักงานที่ชอบ เข้ามาทำงานให้กับองค์กร ความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานมีหลายแง่มุม แต่เป้าหมายเดียวกัน คือได้คนที่ใช่ ให้มาทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป...

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน คือ ทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับ หัวหน้างานที่ต้องนำมาใช้ในการบริหารทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่ง ทักษะต่าง ๆ จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของ หัวหน้างานทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

การสร้างคน อย่าง Lenovo คือ การพัฒนาให้พนักงานทำงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งก็คือปรัชญาการทำงาน กลยุทธ์การทำธุรกิจ และการบริหารคนของ บริษัท เลอโนโว (Lenovo) จากประเทศ จีนที่เติบโตเป็นที่ 4 ของโลก แปลโดย: ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาลสร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo...

คุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะ ที่ทำบรรดา ซีอีโอ ประสบความสำเร็จ คือ คุณลักษณะที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า CEO ส่วนใหญ่มี แล้วทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 คุณลักษณะหลักๆ แปลโดย: ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาลคุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จที่มา: Elena Lytkina Botelho, Kim...

9 ความจำเป็นที่ธุรกิจต้อง วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024

9 ความจำเป็นที่ธุรกิจต้อง วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  คือ แนวทางกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อกำหนดทิศทางให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน ในการทำธุรกิจการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024 คืออะไรการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จขององค์กร มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจในทุกองค์กร...

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadership

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadership

World Class Business Solution 5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง ข้อดีของการสร้างตนเองให้มีความเป็นผู้นำในตนเอง หรือ Self-Leadership คือการดำรงตนให้เป็นต้นแบบให้คนอื่น ๆ ในองค์กรเดินตาม 5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective...

8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร Role Models in Company

8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร Role Models in Company

การปล่อยให้พนักงานที่มีความสามารถทำงานในหน้าที่เท่านั้น ถือว่าเป็นความสูญเปล่าอย่างน่าเสียดาย เพราะความรู้ที่เขามีควรแบ่งปันให้คนอื่นเช่นกัน  8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร 8 steps to create role models within an organizationดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็น พนักงานต้นแบบภายในองค์กร

10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็น พนักงานต้นแบบภายในองค์กร

การปล่อยให้พนักงานที่มีความสามารถทำงานในหน้าที่เท่านั้น ถือว่าเป็นความสูญเปล่าอย่างน่าเสียดาย เพราะความรู้ที่เขามีควรแบ่งปันให้คนอื่นเช่นกัน  10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็นพนักงานต้นแบบภายในองค์กร 10 key traits of role models within an organizationดร.สุรชัย...

สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
ลงทะเบียน StepPlus Training

Contact Us

02 349 1788 ,

083 276 8877

Address

1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

LineOA:@stepplustraining

คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

Copyright © 2023 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

Loading

UA-75256908-1