14 คำพูดที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดใน Storytelling

14 คำพูดที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดใน Storytelling

x “เรื่องจริงที่ว่า.. ใช้คำใน Storytelling ไม่โดนใจ พูดไปก็ไม่มีใครฟัง”   14 คำพูดที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดใน Storytelling ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย หัวใจสำคัญของ Storytelling คือการดึงอารมรณ์ร่วมของคนฟัง ให้คล้อยตามคนเล่าเรื่อง...
พนักงานขายต้องเลิก 4 นิสัยนี้ คุณขายได้แน่นอน

พนักงานขายต้องเลิก 4 นิสัยนี้ คุณขายได้แน่นอน

 เป็นการเข้าใจผิดของพนักงานขายที่มักคิดว่าการเข้าอบรมเทคนิคการขายจะทำให้ตนเองขายได้ดีขึ้น เพราะการเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการขายอย่างเดียว ก็ไม่ช่วยทำให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้น ถ้านักขายยังไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรม 4 ข้อนี้   พนักงานขายต้องเลิก 4 นิสัยนี้...

สูตรลับการปั้นยอดขาย

  รู้สึกใช่ไหมว่า..ต่อจากนี้ไปการทำธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป ที่เคยขายได้กำไรมาก ก็ไม่กำไรหรืออาจเข้าเข้าเนื้อ ขาดทุนด้วยซ้ำ   ใครทำธุรกิจ รู้สึกใช่ไหมว่า..ต่อจากนี้ไปการทำธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป ที่เคยขายได้กำไรมาก...
UA-75256908-1