เทคนิคปิดการขาย ปิดการขายเป็นเรื่องง่ายเข้าใจ 5 สิ่งนี้

 เทคนิคปิดการขาย ปิดการขายเป็นเรื่องง่ายเข้าใจ 5 สิ่งนี้ เข้าใจ 5 สิ่งนี้ แล้วจะทำให้ เป้าการขายของคุณเป็นเรื่องง่ายเพราะหลัก 5 ข้อนี้เป็นเสมือนกุญแจไปสู่ประตูความสําเร็จสามารถปิดการขายได้เมื่อผู้ขายมีโอกาสเจอกับลูกค้า  เข้าใจ 5 สิ่งนี้...

วิทยากรมืออาชีพ วิทยากรรุ่งเรืองอีกครั้ง หลังวิกฤต COVID19

 วิทยากรมืออาชีพ วิทยากรรุ่งเรืองอีกครั้ง หลังวิกฤต COVID19 เมื่อมีวิกฤต ก็ขอให้ตั้งสติ และเตรียมตัวเองที่จะทำภายหลังสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเมือนเดิมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  คำแนะนำสำหรับวิทยากร ที่ต้องการกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง หลังวิกฤต...

เทคนิคการคิดเชิงบวก ออกแบบความสุขด้วยวิธีง่ายๆ

 เทคนิคการคิดเชิงบวก ออกแบบความสุขด้วยวิธีง่ายๆ การออกแบบความสุขเป็นความจำเป็นขั้นต้นของการสร้างนิสัยการคิดบวกเมื่อเราออกแบบความต้องการที่เราอยากมีความสุขได้ความสุขก็จะค่อยเริ่ม ๆ เกิดขึ้นและเมื่อทำบ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นนิสัย  ออกแบบความสุขด้วยวิธีนี้...

Positive Thinking พลิกชีวิตที่ล้มเหลวได้ง่าย ๆ เพียงแค่ทำ2 สิ่งนี้

 Positive Thinking พลิกชีวิตที่ล้มเหลวได้ง่าย ๆ เพียงแค่ทำ2 สิ่งนี้ คนที่ประสบความสำเร็จ ก็คือคนที่มองโลกในแง่ดีหรือคิดบวกวิธีการที่จะเผชิญกับเรื่องราวต่างๆ มี  2 เรื่อง1.คิดถึงสิ่งที่ตนเองอยากได้อยู่ตลอดเวลา2. คนที่มองโลกในแง่ดีจะมองหาสิ่งดี ๆ ...

การคิดเชิงบวก คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ

 การคิดเชิงบวก คนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จ บางครั้งรู้สึกหรือไม่ว่า ตนเองไม่มีผลงานทำงานไม่ได้ และทำไปก็ทำได้ไม่ดีมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยคิดบวกความคิดบวก จึงเป็นจุดเริ่มของทุกสิ่งที่ต้องการความสำเร็จ  ข้อผิดพลาดแบบนี้ ที่ทำให้...
UA-75256908-1