Train The Trainer คุณค่าของวิทยากร อยู่ที่ 4 สิ่งนี้

คุณค่าของการเป็นวิทยากรคุณภาพนั้นวัดได้จาก 4 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

1.ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง

2.ความเชื่อหรือปรัชญาในวิชาชีพของการเป็นวิทยากร

3.สามารถทำให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติใช้ได้หรือไม่

4.สามารถทำให้ผู้เรียนมีความผูกพันต่อการเรียนได้หรือไม่

 

ทำไมคุณค่าของวิทยากร จึงอยู่ที่ 4 สิ่งนี้

วิทยากรทุกคนต่างต้องการที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น แต่มาตรวัดความสำเร็จของอาชีพวิทยากร นั้นไม่ไช่ว่าจะมีชั่วโมงการสอนที่มาก ไม่ได้วัดที่วิทยการมีความรู้ที่ลึกซึ้ง แต่การวัดความสำเร็จของวิชาชีพวิทยากรนั้น จะวัดที่ความมีคุณค่าของวิทยากรท่านนั้น เพราะชีวิตการเป็นวิทยากรย่อมไม่มีอะไรที่สำคัญมากกว่าการที่ได้ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีคุณภาพ ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจและอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าคุณค่าของการเป็นวิทยากรคุณภาพนั้นวัดได้จาก 4 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

1.ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง
วิทยากรต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเองโดยการทำให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ที่แท้จริงที่วิทยากรส่งมอบให้และทำให้ผู้เรียนพึงพอใจที่ได้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความสุขต่อการได้เข้ามาเรียน ขอให้วิทยากรทุกท่านเข้าใจว่าอาชีพวิทยากรไม่ใช่นักวิชาการที่จะมุ่งเน้นทางเนื้อหาวิชาการที่มากไป ฟังแล้วเครียด เพราะการเน้นประมาณการสอนที่มากเกินไปจะทำให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย ฟังเนื้อหาแล้วเป็นเรื่องไกลตัว เข้าไม่ถึงสาระของความรู้ เพราะรู้สึกเครียดเกิน

2.ความเชื่อหรือปรัชญาในวิชาชีพของการเป็นวิทยากร
การที่วิทยากรจะมีคุณค่าได้ ต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นวิทยากร และการที่วิทยากรจะคิดเช่นนี้ได้ จะเริ่มต้นจากความเชื่อหรือปรัชญาในชีวิตที่ตัดสินใจมาทำอาชีพวิทยากร พูดถึงเรื่องปรัชญาทางวิชาชีพของการเป็นวิทยากร อาจจะดูยิ่งใหญ่สำหรับอาชีพวิทยากร แต่ข้อเท็จจริงในอดีตนั้น คนที่จะมีอาชีพที่ทรงเกียรติเช่นนี้ ที่ทำให้ทุกคนเรียกว่าเป็นครูอาจารย์ได้นั้น ไม่ไช่จะได้มาง่าย ๆ เพราะต้องผ่านกระบวนการในการทดสอบหลายอย่างทั้งวิชาความรู้หรือแม้กระทั่งทดสอบความอดทนทางจิตใจ กว่าจะได้มาเป็นครูอาจารย์ ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่วิทยากรมีความเชื่อหรือมีปรัชญาในการมาเป็นวิทยากรก็จะทุ่มเทเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาผู้เรียน ถึงแม้จะลำบากก็จะสู้ และนี่แหละคือคำว่าคุณค่าของคำว่าวิทยากร

3.สามารถทำให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติใช้ได้หรือไม่
วิทยากรคุณภาพไม่ได้ถูกวัดประเมินแค่ความสำเร็จในการสอนวิชานั้น ๆ แต่ความสำเร็จของอาชีพวิทยากร โดยเฉพาะการสอนผู้ใหญ่จะอยู่ที่การสอนแล้วผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลัพธ์ที่พึงพอใจได้หรือไม่ เช่น ในองค์กรหนึ่ง ๆ มีพนักงานที่มีข้อขัดแย้งกัน และทางบริษัท ก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของผู้เรียน เพื่อลดข้อขัดแย้งภายนองค์กร คุณภาพของวิทยากรจึงอยู่ที่ว่าหลังจากการที่จัดฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปมากน้อยอย่างไร หรือความรู้สึกอย่างไรบ้าง มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ คือทัศนคติเปลี่ยนไป ข้อขัดแย้งน้อยลงหรือไม่

4.สามารถทำให้ผู้เรียนมีความผูกพันต่อการเรียนได้หรือไม่
วิทยากรคุณภาพยังถูกพิจารณาจากการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนได้มากน้อยเพียงใด และทำให้ผู้เรียนรู้สึกผูกพันต่อการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนั้น ๆ เช่นวิทยากรบางคน เมื่อสอนก็จะมีหน้าที่สอน สอนเสร็จก็กลับ ในระหว่างการสอนก็ไม่มีการสร้างความผูกพันธ์ใด ๆ กับผู้เรียน จึงขอให้วิทยากรได้เข้าใจว่าคุณภาพของการเป็นวิทยากรจะถูกวัดด้วยว่าวิทยากรท่านนั้นสร้างความผูกพันกับผู้เรียนให้ห้องได้มากน้อยเพียงใด และมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความผูกพันได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ การสอนผู้ใหญ่ย่อมมีความแตกต่างจากการสอนเด็ก เพราะถ้าผู้ใหญมีความรู้สึกที่ไม่ใช่ เขาอาจจะมองข้ามและไม่ให้ความสำคัญในการเรียนในวันนั้นไปเลย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่วิทยากรต้องสร้างคุณค่าให้ตนเองผ่านการสร้างคุณภาพของการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนให้ได้มากที่สุด

อาชีพวิทยากรอาจจะเป็นกันได้ไม่ยาก เพราะหลายคนอาจจะบอกการขึ้นมาพูดนั้น ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่การเป็นวิทยากรที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่การขึ้นมาพูดเท่านั้น แต่ต้องเป็นวิทยากรที่มีคุณค่าให้กับผู้เรียน ให้กับคนรอบข้าง และเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นวิทยากรมีคุณค่า จุดเริ่มต้นของคำว่าจิตวิญญาณก็จะเพิ่มมากขึ้น และสุดท้ายจะฝังอยู่ในสายเลือด และเมื่อถึงวันนั้นทุกคนที่พบเจอ ก็จะยกมือไหว้วิทยากรด้วยความบริสุทธิ์ใจและสนิทใจ เพราะคุณคือวิทยากรคุณภาพย่างแท้จริง..

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย – เชิญชวนมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ดีงาม ชอบกด ไลค์ ใช่ กดแชร์ แล้วมาเป็นเพื่อนกัน ที่ Facebook นะครับ

#อบรมCertifiedTrainer,#หลักสูตรTrainTheTrainer,#อบรมวิทยากร,#อบรมวิทยากรภายใน,#ดรสุรชัยโฆษิตบวรชัย#stepplustraining,#CertifiedTrainer,#TrainTheTrainer

Top of Form

Bottom of Form

 

Loading

UA-75256908-1