กลุ่ม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ

เน้นการขจัดความประหม่า ทำให้มั่นใจ โดดเด่นในทุกการนำเสนอ

บริหารความรู้สึกของตนเองให้ยืนขึ้นนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ, Effective Presentation Skills for Success

ประหม่ากลัวใช่ไหม เมื่อต้องนำเสนอ มาร่วมขจัดทุกความประหม่า เพิ่มความมั่นใจ ทำให้ลุกขึ้นยืนด้วยความโดดเด่น ทำให้ผู้ฟังสนใจ บริหารน้ำเสียงให้น่าฟัง สร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอ ขจัดปัญหาการพูดวกวน ไม่มีทิศทาง การนำเสนอได้ดีเท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสของความก้าวหน้า

หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอด้วยวิธีการเล่าเรื่อง Storytelling Presentation

การนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง เช่น เวที TEDTalk ผู้เรียนจะเข้าใจเคล็ดลับในการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง มีวิธีการเตรียมการเพื่อการสร้างเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมานำเสนอ ทำให้เรื่องราว่าสนใจ น่าติดตาม จนทำให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม มาร่วมกันขจัดทุกข้อกังวล เข้าใจเทคนิคพิเศษทำให้คุณเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ดึงดูดใจ Excellent Product Presentation: Techniques and Strategy

เข้าใจความต้องการลูกค้า ค้นหาและเข้าใจมุมมองที่ลูกค้าตัดสินใจ นำมาสร้างโครงสร้างการนำเสนอได้อย่างตรงจุด ฝึกการเขียนเรื่องราวที่ทำให้สินค้าของตนเองนั้นโดดเด่น นำเสนอได้อย่างน่าประทับใจ ในทุกครั้งที่ต้องนำเสนอสินค้าให้ลูกค้า

UA-75256908-1