หลักสูตร การปิดการขาย 

Closing The Sale Strategies

ถ้าขายแล้วปิดการขายไม่ได้ ย่อมไม่มีประโยชน์อะไร เพราะผลงานนักขายขึ้นกับยอดขาดที่ได้รับ มาเรียนเทคนิคการปิดการขายต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในทุกครั้งที่ขาย

 

หลักสูตรการปิดการขาย

หลักสูตรการปิดการขาย : Closing The Sale Strategies

“ในทุกครั้ง ของการขาย จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าคุณไม่รู้จักที่จะ “ปิดการขาย” มาร่วมเปิดเผย 26 ความลับที่นักขายมืออาชีพนำมาใช้ ใน การปิดการขาย

“หลักสูตร การปิดการขาย” เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของงานขาย เพราะไม่ว่าคุณจะดำเนินการขายได้ดีอย่างไร ถ้าคุณไม่สามารถที่จะ ปิดการขาย ได้ เท่ากับการดำเนินการขายในครั้งนั้น เสียเปล่า ถึงแม้ว่าคุณจะได้ความสัมพันธ์กลับมาก็ตาม เพราะสิ่งที่องค์กรต้องการจากพนักงานขายคือ การได้ยอดขายในทุก ๆ เดือนต่างหาก

การขายในปัจจุบันนั้นอยู่ในสภาพของการแข่งขันที่สูงขึ้น คู่แข่งเก่งมากขึ้น พนักงานขายที่มีความสามารถมีความสำคัญมากขึ้น ทักษะการขายของพนักงานขายกลายเป็นกุญแจที่สำคัญสำหรับธุรกิจใดก็ตามที่จะแข่งขันกับคู่แข่งต่าง ๆ อย่างไรก็ตามทักษะการขายจำเป็นต้องเจาะจงไปยังการทำอย่างไรที่จะได้รับข้อตกลงจากลูกค้าที่เรียกว่า “การปิดการขาย”

แต่ในการทำงานขายปัจจุบันนั้น อาจจะไม่มีเวลามากพอสำหรับพนักงานขายจะใช้การลองผิดลองถูก เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ต้องใช้เวลานานา เพื่อที่จะทดลองการปิดการขายในสถานการณ์ต่าง ๆ  เพราะสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นทำให้มีความท้าทายที่มากมายในตลาดมีเพิ่มมากขึ้นตามไป ดังนั้น “หลักสูตรการปิดการขาย” ถูกออกแบบขึ้นมาตามแนวคิดที่จะช่วยให้พนักงานขายสามารถที่จะบริหารสถานการณ์ในการขายเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนของการได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้าหรือที่เรียกว่า “การปิดการขาย” และข้อสำคัญนั้นที่พนักงานขายสามารถที่จะนำกระบวนการที่ต้องใช้ในการปิดการเช่นนี้ มาทำซ้ำ ๆ เพื่อที่จะได้รับการสั่งซื้อในทุกครั้งที่ตนเองทำการขาย

“หลักสูตรการปิดการขาย” จะช่วยให้พนักงานขายได้เข้าใจและมีความเชื่อที่จะประสบความสำเร็จใน “เทคนิคการขาย” ของตนเองและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของเป้าหมายที่องค์กรได้คาดหวังไว้ คือได้เป้าการขาย

“หลักสูตรการปิดการขาย” นี้ประกอบไปด้วยแนวคิดที่มาจากทฤษฎีการปิดการขายและกรณีศึกษาที่มาจากการประสบการณ์ของการปิดการขายที่วิทยากรเป็นผู้่ชำนาญงานการด้านการขายจากการทำงานด้านการขายจริงมาก่อน การเล่นบทบาทสมมุติเพื่อความเข้าใจได้เป็นอย่างดีของผู้เข้าอบรม และการจัดทำเวิร์คช๊อป ซึ่งทำให้ที่พนักงานขายสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองด้านการปิดการขาย จากความเข้าใจทั้งทฤษฎีเป็นการปฏิบัติด้วยตัวของพวกเขา ซึ่งเป็นตามหลักการเรียนรู้อย่างผู้ใหญ่ กระบวนการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้พนักงานขายมีความมั่นใจในความเข้าใจส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่อง “การปิดการขาย” ได้เป็นอย่างดี

ในอีกมุมมองหนึ่งที่จะทำให้พนักงานขายสามารถที่จะปิดการขายได้เป้นอย่าดี คือการปรับทัศนคติของพนักงานขาย เพราะทัศนคติเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันที่จะขับเคลื่อนที่พนักงานขายให้ทำงานได่อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้พนัพงานขายต้องการที่จะทะลุเป้าหมายการขายของตนเอง ดังนั้น พพนักงานขายจึงจำเป็นต้องเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบที่สำคัญของที่พนักงานขายในเรื่องการขาย โดยต้องเข้าใจหลักการทำงานอย่างไรในสถานการณ์ที่ท้าทายและแก้ไขปัญหาในการขายด้วยตัวของที่พนักงานขายเอง พนักงานขายจำต้องเข้าใจวิธีการที่จะใช้เครื่องมือในการขายที่ถูกเรียกว่า “การปิดการขาย” ในการทำงานของพนักงานขาย เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับที่พนักงานขายที่จะมีเครื่องมือที่ทรงอานุภาพทำให้ได้รับการสั่งซื้อโดยง่ายจากการใช้ “การปิดการขาย”

การอบรม “หลักสูตรการปิดการขาย” นี้ จะแสดงให้คุณและทีมงานของพนักงานขายได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอน และวิธีการใช้เทคนิคการปิดการขายที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ทำให้เพิ่มสัดส่วนของความสำเร็จในการปิดการขาย ทำให้พนักงานขายรู้สึกได้ถึงความง่ายและความมั่นใจในการทำงานการขาย ในทางเดียวกันที่พนักงานขายจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนของกระบวนการปิดการขาย ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างความไว้วางใจและการแสดงให้เป็นถึงความมีมิตรไมตรีเพื่อให้ได้รับข้อตกลง การปิดการขาย และการเพิ่มยอดการขาย การขายสินค้าเพิ่มเติม กลยุทธ์ ทัศนคติและเทคนิค ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานั้น ที่ปรึกษาการขายจำเป็นต้องกระตุ้นให้ผลลัพธ์ในการปิดการขายได้อย่างรวดเร็วเพียงข้ามคืน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าอบรม “หลักสูตรการปิดการขาย”  ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้..

 • เรียนรู้ 26 เทคนิคการปิดการขาย ที่มืออาชีพนำมาใช้ในการสร้างรายได้
 • ความสำคัญของการปิดการขายที่มีต่อพนักงานขายในทุกระดับ
 • เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนที่สำคัญในการตัดสินใจของลูกค้าก่อนการซื้อ
 • เข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ที่ปรึกษาการขายไม่สามารถปิดการขายได้
 • เข้าใจข้อกังวลต่าง ๆ ที่ทำให้ลูกค้าลังเลที่จะซื้อจากพนักงานขาย
 • มีทักษะในการอ่านถึงสัญญาณการซื้อต่างๆ ของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย
 • สามารถประยุกต์เทคนิคการปิดการขาย ซึ่งส่วนสำคัญในกิจกรรมการขาย
 • จะนำความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมต่อสินค้าของเราได้อย่างไร?

หัวข้อการอบรมสัมมนา  “หลักสูตรการปิดการขาย”  ระยะเวลาประมาณ 12 ชั่วโมงหรือ 2 วัน

Module1: แนวคิดเรื่อง การปิดการขาย ให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญของ พนักงานขาย

  • แนวคิดเรื่อง “การปิดการขาย” และ วิเคราะห์ ทำไม การปิดการขายจึงมีความสำคัญต่อพนักงานขาย?
  • ศึกษากระบวนของการขายที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นบันไดสู่ การปิดการขาย ที่มีประสิทธิภาพ
  • องค์ประกอบที่สำคัญในการปิดการขายของพนักงานขาย

Module2: วิเคราะห์ลูกค้าเพื่อนำสู่การปิดการขาย

 • วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ลูกค้าไม่ซื้อและจะบริหารจัดการลูกค้าให้เปลี่ยนแนวคิดได้อย่างไร?
 • ความกังวลต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถตกลงกันได้
 • การค้นหากระบวนการการซื้อจากลูกค้าเพื่อที่จะค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ ปิดการขาย
 • องค์ประกอบที่สำคัญของการปิดการขาย และการนำมาใช้

Module3: ทักษะของพนักงานขายเพื่อการปิดการขาย

 • กฏ 3 ข้อของ การปิดการขาย
 • ทำอย่างไรที่จะตอบสนองต่อการโต้แย้งของลูกค้าและนำลูกค้าไปสู่การปิดการขาย?
 • ทำอย่างไรที่จะค้นหาหรือสังเกตถึงสัญญาณการซื้อต่างๆ ของลูกค้า?
 • การทดลองการปิดการขายในฐานะที่เป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพก่อนการปิดการขาย คืออะไร?
 • การตอบสนองต่อคำถามของลูกค้าเพื่อที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการปิดการขาย?

Module4: วิเคราะห์และสร้างพิมพ์เขียวของการปิดการขาย

 • วิเคราะห์ “แผนที่การตัดสินใจของลูกค้า” ซึ่งจะอธิบายได้ถึงความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะตัดสินใจและที่ปรึกษาการขายจะต้องทำอย่างไร เพื่อจะ ปิดการขาย ในเมื่อการตัดสินใจของลูกค้ามาในรูปแบบต่าง ๆ
 • เรียนรู้ การเปลี่ยนการตอบสนองของลูกค้าที่ลูกค้า “ปฏิเสธ” ให้เป็นการ “ตกลง”
 • วิธีการใช้เครื่องมือการปิดการขายที่ทรงพลัง : 26 เทคนิคการปิดการขายที่สำคัญ
 • กิจกรรมหลัก ๆ ที่สำคัญอะไร ที่ปรึกษาการขายจำเป็นต้องทำหลังการปิดการขาย?
 • Work Shop และการฝึกหัด รายบุคคลและเล่นบทบาทสมมุติทุกคน

วิธีการฝึกอบรม  

กิจกรรม บรรยาย  อภิปราย ซักถาม ในรูปแบบ Active Adult Learning  เป็นการเรียนรู้อย่างผู้ใหญ่ โดยการทำ Work Shop เล่นบทบาทสมมุติ กรณีศึกษา การประชุมกลุ่ม

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

2 วัน เวลา 08.300-16.30 น.

วิทยากร:

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ

 • Certificate of Expert Selling Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
 • ประสบการณ์การขายเป็นทั้ง วิศวกรฝ่ายขาย ผู้บริหารฝ่ายขาย ผู้บริหารฝ่ายขายรับผิดชองดูแลภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ให้กับบริษัท 1 ใน 500 Fortune ประเทศสหรัฐอเมริกา

BookSK

 

 

 

 

สำรองที่นั่งหรือติดต่อ:
โทร. 02349 1788
มือถือ.083 276 8877, 080 620 8877
Fax. 02 349 1789

Email: training@stepplus.org 

“ปลดล๊อก ปริศนาที่ทำให้คุณปิดการขายไม่ได้ ด้วย “หลักสูตรการปิดการขาย” ที่มืออาชีพต่างนำมาใช้เพิ่มยอดขายให้ตนเอง”

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร  การปิดการขาย

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร การปิดการขาย
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

UA-75256908-1