วิทยากรมืออาชีพ วิทยากรรุ่งเรืองอีกครั้ง หลังวิกฤต COVID19

เมื่อมีวิกฤต ก็ขอให้ตั้งสติ และเตรียมตัวเอง

ที่จะทำภายหลังสถานการณ์ทุกอย่าง

กลับมาเป็นปกติเมือนเดิม

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

 

คำแนะนำสำหรับวิทยากร ที่ต้องการกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง หลังวิกฤต COVID19

เชื่อว่าวิทยากรหลายคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤตสถานการณ์ COVID19 ไปในทางเดียวกันกับ ว่าไม่เคยมีอะไรที่จะเลวร้ายและสูญเสียไปมากกว่านี้ตั้งแต่ในอดีต ในฐานะอาชีพวิทยากรที่สอนให้ทุกคนเข้มแข็งอดทน อย่ายอมแพ้ง่าย ๆ วิทยากรก็ต้อทำตัวเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งอดทน

แต่เมื่อมีวิกฤต ก็ขอให้ตั้งสติ และเตรียมตัวเองที่จะทำภายหลังสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเมือนเดิม ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 6 ข้อดังนี้

1.จัดวางระบบงานใหม่
เป็นโอกาสที่ดีสำหรับวิทยากรหลายคนที่มีงานยุ่งมากในช่วงสถานการณ์ที่เป็นปกติที่จะกลับหันมามองตัวเองว่าจะต้องทำอย่างไรให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และลดแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามา การจัดวางรูปแบบ โครงสร้างการสอน ขั้นตอนวิธีการและ การสื่อสารกับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนจุดอ่อนของระบบเก่าให้มาเป็นระบบใหม่ เปลี่ยนสิ่งที่ไม่เคยทำ มาลองทำ และเริ่มดำเนินการทันทีหลังสถานการณ์เป็นปกติ

2.ปฏิรูปรูปแบบการสอน
วิทยากรต้องปรับตัว สร้างรูปแบบใหม่ ๆ ให้ตรงกับความพึงพอใจของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป สร้างความผูกพันผู้เรียน ทำให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานเพิ่มมากว่าเดิม เ วิธีการง่าย ๆ คือการทบทวนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต คราวนี้จะนำมาปรับได้อย่างไรบ้างในการทำงานของตนเองต่อจากนี้ไป

3.เปิดใจสำรวจตนเอง
ทำการสำรวจ ขอให้เข้าใจว่าเสียงสะท้อนของผู้เรียนคือเสียงสวรรค์ของวิทยากร เพราะวิทยากรจะไม่มีทางพัฒนาตนเองได้เลย ถ้าตนเองไม่เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของผู้เรียน การพัฒนาที่วิทยากรจะทำได้ดีที่สุดคือการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้เรียนว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อการเรียนการสอนของตนเอง

4.พัฒนาทักษะ
ความจริงของความรู้ที่วิทยากรใช้สอนคือ ความรู้มีหมดอายุ มีความหมายว่าความรู้ที่สอนอยู่ในปัจจุบัน จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ทักษะที่ไม่ทันยุคสมัย สิ่งที่วิทยากรจำเป็นต้องทำ คือการอัพเดทความรู้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

5.วางแผนไปข้างหน้า
ครูอาจารย์ ที่ทำงานในโรงเรียน ช่วงหยุดโรงเรียนที่ครูอาจารย์จะไม่ต้องสอน แต่การไม่สอนไม่ใช่ไม่ต้องทำงาน ครูอาจารย์ ยังต้องทำงานคือการเตียมตัววางแผนการสอน อาชีพวิทยากรก็เช่นกัน หัวใจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการสอน คือการวางแผน ว่าจะทำอย่างไรต่อไปจากนี้ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้ดียิ่งขึ้นไป

6.ผ่อนคลาย ชื่นชมตนเอง คิดบวก
ทุกครั้งที่มีปัญหา ท้อแท้ ไม่อยากทำงาน การกระตุ้นความรู้มึกที่ดีที่สุดคือการทำให้ตัวเองผ่อนคลายให้เร็วที่สุด การให้รางวัลกับตนเอง การออกไปทานข้าว ทานกาแฟ หาบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ชื่นชมตนเอง ให้กำลังใจตนเอง ทำให้ตนเองมีพลังที่จะเดินไปข้างหน้า และไม่ย่อท้อแม้กำลังเผชิญกับปัญหา

ทุกครั้งที่เจอปัญหาหรือมีวิกฤต จำเป็นที่จะต้องพูดกับตัวเองว่า “อย่าท้อ เราต้องเดินต่อไป” และคนที่จะประสบความสำร็จก็จะเป็นผู้ชนะ คือผู้ที่เตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามา มีการเปรับทัศนคติให้เป็นการคิดเชิงบวกยิ่งสำคัญมาก ๆ ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการเป็นวิทยากร สู้ ๆ เราจะเดินไปด้วยกัน นะครับ

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย – เชิญชวนมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ดีงาม ชอบกด ไลค์ ใช่ กดแชร์ แล้วมาเป็นเพื่อนกัน ที่ Line@stepplustraining และ Facebook นะครับ

#อบรมCertifiedTrainer,#หลักสูตรTrainTheTrainer,#อบรมวิทยากร,#อบรมวิทยากรภายใน,#ดรสุรชัยโฆษิตบวรชัย#stepplustraining,#CertifiedTrainer,#TrainTheTrainer

 — รู้สึกมีแรงผลักดัน

UA-75256908-1