World Class Business Solution

กิจกรรม หลักสูตรอบรม สัมมนา Soft Skills 

โลโก้ StepPlus Training

ทุกกิจกรรมของการอบรม สัมมนา มีความหมาย ทุกเส้นทางนำไปสู่ความสำเร็จ หลักสูตรอบรม สัมมนา คุณภาพ ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ จะทำให้ทุกคน เติบโต ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

กิจกรรม หลักสูตรอบรม หลักสูตรสัมมนา 

กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง เพื่อผลงานที่ดีเลิศ 20 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง เพื่อผลงานที่ดีเลิศ 20 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม The Super Manager 18 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม The Super Manager 18 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม The Super Manager  17 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม The Super Manager 17 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม  8 ขั้นตอ การเป็นนักขายมืออาชีพ 14 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม 8 ขั้นตอ การเป็นนักขายมืออาชีพ 14 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม  Self-Leadership 13 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม Self-Leadership 13 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม The Super Manager 11 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม The Super Manager 11 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม The Super Manager 10 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม The Super Manager 10 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม Executive Coach One on One Coaching 6 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม Executive Coach One on One Coaching 6 ก.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 21 มิ.ย.66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 21 มิ.ย.66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม Master Employees for Effective Performance 20 มิ.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม Master Employees for Effective Performance 20 มิ.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนอ อย่างมืออาชีพ 19 มิ.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนอ อย่างมืออาชีพ 19 มิ.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 16 มิ.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 16 มิ.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรคุณภาพ ภายในองค์กร 15 มิ.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรคุณภาพ ภายในองค์กร 15 มิ.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม Executive Coach  One on One Coaching 14 มิ.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม Executive Coach One on One Coaching 14 มิ.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ 10 มิ.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ 10 มิ.ย. 66

กิจกรรมหลักสูตรอบรม 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ 9 มิ.ย. 66

กิจกรรมหลักสูตรอบรม 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ 9 มิ.ย. 66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร Master Employees for Effective Performance 8 มิ.ย. 66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร Master Employees for Effective Performance 8 มิ.ย. 66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร Executive Coach แบบ One on One Coaching 7 มิ.ย. 66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร Executive Coach แบบ One on One Coaching 7 มิ.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย 29 พ.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย 29 พ.ค. 66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรคุณภาพ ภายในองค์กร 25 พ.ค. 66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรคุณภาพ ภายในองค์กร 25 พ.ค. 66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อความสำเร็จ 23 พ.ค. 66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อความสำเร็จ 23 พ.ค. 66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง แบบวิน-วิน 22 พ.ค.66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง แบบวิน-วิน 22 พ.ค.66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร Master Employees for Effective Performance 17 พ.ค. 66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร Master Employees for Effective Performance 17 พ.ค. 66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง แบบ วิน-วิน 16 พ.ค. 66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง แบบ วิน-วิน 16 พ.ค. 66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย 15 พ.ค.66

กิจกรรมอบรม หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย 15 พ.ค.66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม การเป็นพนักงานต้นแบบภายในมืออาชีพ 9 พ.ค.66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม การเป็นพนักงานต้นแบบภายในมืออาชีพ 9 พ.ค.66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบวิน-วิน 21 เม.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบวิน-วิน 21 เม.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม กลยุทธ์และยุทธวิธีการขายแบบหวังผล 20 เม.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม กลยุทธ์และยุทธวิธีการขายแบบหวังผล 20 เม.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรกลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบวิน-วิน 17 เม.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรกลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบวิน-วิน 17 เม.ย. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรมกลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบวิน-วิน 27 มี.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรมกลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบวิน-วิน 27 มี.ค. 66

หลักสูตรอบรม การโค้ชและการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จ 25 มี.ค. 66

หลักสูตรอบรม การโค้ชและการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จ 25 มี.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การปิดการขาย ขายยังไงให้ปัง ให้ขายได้

กิจกรรม หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การปิดการขาย ขายยังไงให้ปัง ให้ขายได้

กิจกรรม หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสาร ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 22 มี.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสาร ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 22 มี.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม  เทคนิคการสื่อสาร เพื่อความสำเร็จสูงสุด 21 มี.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสาร เพื่อความสำเร็จสูงสุด 21 มี.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม การเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ 17 มี.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม การเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ 17 มี.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม Train The Trainer 16 มี.ค. 66

กิจกรรม หลักสูตรอบรม Train The Trainer 16 มี.ค. 66

หลักสูตรอบรม 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ 10 มี.ค. 66

หลักสูตรอบรม 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ 10 มี.ค. 66

หลักสูตรอบรมผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager 9 มี.ค. 66

หลักสูตรอบรมผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager 9 มี.ค. 66

หลักสูตรอบรม ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager 22 ก.พ. 66

หลักสูตรอบรม ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager 22 ก.พ. 66

หลักสูตรอบรม ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager 16 ก.พ. 66

หลักสูตรอบรม ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager 16 ก.พ. 66

เทคนิคการฝึกอบรม สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain Base Learning

Group Discussion

Role Play in Real Situation

Individual Assignment

Case Study

Presentation & Feedback

Coaching

Attitude Changing

Creative Thinking

บทความ ความรู้น่าอ่าน 

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

10 ขั้นตอน การสัมภาษณ์งานให้ได้พนักงานที่ใช่ ใน ปี 2024

ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน คือ ขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการสรรหาพนักงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่ใช่ ได้พนักงานที่ชอบ เข้ามาทำงานให้กับองค์กร ความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานมีหลายแง่มุม แต่เป้าหมายเดียวกัน คือได้คนที่ใช่ ให้มาทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป...

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน คือ ทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับ หัวหน้างานที่ต้องนำมาใช้ในการบริหารทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่ง ทักษะต่าง ๆ จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของ หัวหน้างานทักษะการเป็นหัวหน้างาน ปี 2024 คือ ทักษะอะไร?ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

สร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo ทำได้อย่างไร?

การสร้างคน อย่าง Lenovo คือ การพัฒนาให้พนักงานทำงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งก็คือปรัชญาการทำงาน กลยุทธ์การทำธุรกิจ และการบริหารคนของ บริษัท เลอโนโว (Lenovo) จากประเทศ จีนที่เติบโตเป็นที่ 4 ของโลก แปลโดย: ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาลสร้างคน ให้ประสบความสำเร็จอย่าง Lenovo...

คุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะ ที่ทำบรรดา ซีอีโอ ประสบความสำเร็จ คือ คุณลักษณะที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า CEO ส่วนใหญ่มี แล้วทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 คุณลักษณะหลักๆ แปลโดย: ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาลคุณลักษณะอะไร ที่ทำ CEO ทั้งหลาย ประสบความสำเร็จที่มา: Elena Lytkina Botelho, Kim...

9 ความจำเป็นที่ธุรกิจต้อง วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024

9 ความจำเป็นที่ธุรกิจต้อง วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  คือ แนวทางกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อกำหนดทิศทางให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน ในการทำธุรกิจการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2024 คืออะไรการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จขององค์กร มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจในทุกองค์กร...

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadership

5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective Self-Leadership

World Class Business Solution 5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง ข้อดีของการสร้างตนเองให้มีความเป็นผู้นำในตนเอง หรือ Self-Leadership คือการดำรงตนให้เป็นต้นแบบให้คนอื่น ๆ ในองค์กรเดินตาม 5 เทคนิค การพัฒนาผู้นำในตนเอง 5 Techniques for Effective...

8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร Role Models in Company

8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร Role Models in Company

การปล่อยให้พนักงานที่มีความสามารถทำงานในหน้าที่เท่านั้น ถือว่าเป็นความสูญเปล่าอย่างน่าเสียดาย เพราะความรู้ที่เขามีควรแบ่งปันให้คนอื่นเช่นกัน  8 ขั้นตอนในการสร้างพนักงานต้นแบบภายในองค์กร 8 steps to create role models within an organizationดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย...

10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็น พนักงานต้นแบบภายในองค์กร

10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็น พนักงานต้นแบบภายในองค์กร

การปล่อยให้พนักงานที่มีความสามารถทำงานในหน้าที่เท่านั้น ถือว่าเป็นความสูญเปล่าอย่างน่าเสียดาย เพราะความรู้ที่เขามีควรแบ่งปันให้คนอื่นเช่นกัน  10 คุณลักษณะสำคัญของการเป็นพนักงานต้นแบบภายในองค์กร 10 key traits of role models within an organizationดร.สุรชัย...

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีแต่ได้

เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีแต่ได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสื่อสารที่ดี จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น  เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีแต่ได้ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย มีพนักงานในองค์กรหลายคนที่เข้าใจผิด คิดว่าการสื่อสารคือการแค่สนทนากัน...

Loading

UA-75256908-1