หลักสูตร ฝึกอบรม ผู้จัดการ คือ หลักสูตร ที่เน้นให้ผู้จัดการ มีเครื่องมือในการจัดการ และ การบริหารทีมงาน เพื่อทำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือ KPI ที่ตั้งไว้

หลักสูตร ผู้จัดการ อัจฉริยะ “The Super Manager”

หลักสูตร ฝึกอบรม ผู้จัดการ

หลักสูตร ฝึกอบรมผู้จัดการ เป็น หลักสูตรที่ครอบคลุมและเปลี่ยนแปลง เน้น จิตวิทยา บริหารคน ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อผู้จัดการ มีทักษะ ความรู้ และความมั่นใจที่จำเป็นต่อความเป็นเลิศในบทบาทหน้าที่ของตน หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ การจัดการทีม และการเติบโตอย่างมืออาชีพ

ทำไม? ผู้จัดการต้องอบรม เรียนรู้เพิ่มเติม

“บทบาทของผู้จัดการมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา ผู้จัดการที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีมีทักษะ ความรู้ และความมั่นใจในการรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อน สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม และขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม นั่นเป็นเหตุผลที่การลงทุนในหลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมสำหรับผู้จัดการไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์เท่านั้น แต่ยังจำเป็นอีกด้วย

บทบาทของผู้จัดการไม่ใช่แค่การกำกับดูแลงานเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นบรรลุความยิ่งใหญ่ หลักสูตรการฝึกอบรมที่ออกแบบมาอย่างดีสำหรับผู้จัดการ ช่วยให้มีเครื่องมือ ทักษะ ความรู้

และฝึกฝนทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา เพื่อช่วยให้สามารถรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้อย่างมั่นใจ ซึ่งทำให้ผู้จัดการมีความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถขับเคลื่อนทีมไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ทำไม องค์กรต้องพัฒนา ทักษะ ผู้จัดการ  

 • พนักงานทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ขาดทิศทางที่ชัดเจน สาเหตุมาจากผู้จัดการไม่มีทิศทางในการทำงาน
 • ไม่มีเครื่องมือในการบริหารงาน ทำให้ผู้จัดการไม่มีเครื่องทุ่นแรงในการบริหารพนักงาน
 • พนักงานอยากทำงานแต่ผู้จัดการไม่มีเทคนิควิธีในการสร้างแรงจูงใจที่ดีพอทำให้งานไม่เดินหน้า
 • การบริหารงานด้วยความสับสน ไม่มีทิศทางที่แน่นอน
 • ผู้จัดการไม่มีจิตวิทยาในการสื่อสาร ทำให้ไม่สามารถโน้มน้าวใจให้พนักงานเต็มใจในการทำงานให้เต็มที่
 • ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการทำงานขององค์กร
 • ไม่มีแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสมดุล
 • ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และไม่มีแนวทางในการดำเนินการ
 • ผู้จัดการเข้าใจผิด คิดว่าตนเองเป็นผู้จัดการจะมีอำนาจสูงสุดทำให้กดขี่ ข่มแหงพนักงาน ทำให้ไม่มีใครอยากทำงานด้วย
 • ผู้จัดการไม่รู้วิธีการกระจายงาน ไม่ปล่อยงาน ไม่เชื่อมั่นคนอื่น ทำให้งานกระจุก ไม่กระจาย
 • ขึ้นเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าใจว่า..บทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้จัดการคืออะไร?
 • การสร้างอำนาจภายใต้ภาวะผู้นำ..ทำได้อย่างไร..ให้ทีมงานทำงานให้ด้วยใจ
 • ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่ผู้จัดการมือแปดด้าน หาทางออกไม่เจอ

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership  

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

รีวิว จากผู้เข้าเรียน

หลักสูตร ผู้จัดการ อัจฉริยะ “The Super Manager”

น.ส.ลาวัณย์-ฉัตรโชคชัยกุล

น.ส.ลาวัณย์ ฉัตรโชคชัยกุล ตำแหน่ง Senior Accounting Manager

ดีใจมากที่ได้เข้ามาเรียนหลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ ทำให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์มากมาย เห็นแสงสว่างในการบริหารพนักงานทันทีคะ

– ได้เข้าใจแนวคิดเชิงประจักษ์ และมุมมองพื้นฐานของคนส่วนใหญ่ในการประพฤติ ปฏิบัติ และดำรงตนให้อยู่รอดในองค์กร
– เรียนรู้เทคนิค และเครื่องมือในการประสานงาน โน้มน้าวใจ กระตุ้น และปรับทัศนคติของผู้ร่วมงานในเชิงบวก เพื่อสามารถพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
– ทำให้รู้จักคิด แก้ปัญหา และตัดสินใจ ได้อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ในการจัดการปัญหาในทีมงาน และ ผู้ร่วมงานได้ดียิ่งขึ้น

ใครมีปัญหาเรื่องปกครองคน ในการทำงาน หลักสูตรนี้ ควรมาเรียนอย่างยิ่งคะ

เหตุผลที่ ผู้จัดการส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกอบรม หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager

 • ทำให้เปลี่ยนความคิดในเรื่องการเป็นผู้นำ ที่ต้องทำทุกอย่างเอง แต่จริง ๆ แล้วเมื่อมาเรียน หลักสูตรอบรมผู้จัดการอัจฉริยะ ทำให้รู้ว่า ผู้จัดการต้องไว้ใจและเชื่อใจให้ทีมงานลงมือทำเอง
 • ได้รู้เทคนิควิธีในการบริหารจัดการคนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 • ได้รู้วิธีวางแผนและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาก่อน ทำให้ลำบากต่อการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการ
 • การใช้คำพูดและวิธีการสั่งการให้ลูกน้องมีกำลังใจ คิดบวกและไม่มี อคติต่อการทำงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพ
 • เรีียนรู้วิธีเข้าเข้าหาลูกทีมอย่างไร ให้ทุกคนทำงานด้วยใจ
 • มีวิธีการวางแผนงาน การตรวจสอบ ติดตามงานจากทีมงาน
 • ได้เรียนรู้วิธีการแบ่งงานให้เหมาะกับลูกทีมในแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม
 • เปลี่ยนความคิดเป็นการคิดเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น เปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเป็นการทำงานเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และบริหารคน
 • รู้ถึงเทคนิคการคาดการณ์ปัญหาในการบริหารงานที่จะเกิดขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
 • เข้าใจองค์กร เข้าใจผู้บริหาร และเข้าใจเพื่อนร่วมงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้รู้สึกดีที่ได้ทำงานที่บริษัทนี้ รักองค์กร รักบริษัท
 • มีเครื่องมือที่สำคัญในการใช้ในการบริหารทีมงาน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผผลผลิตให้องค์กรแบบจับต้องได้
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรเพิ่มมากขึ้น เครารพและศรัทธา ต่อองค์กรมากขึ้น
 • ได้วิธีการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร และไม่มีทางแก้ไข อยู่ในวังวนการแก้ปัญหามานานแต่แก้ไม่ได้ มาเรียนทำให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหา
 • เรียนรู้การจัดแจงงาน อันไหน ก่อน-หลัง
 • เข้าใจคำว่า Put The Right Man on The Right Job อย่างชัดเจน เพราะตอนเรียนมีตัวอย่างดีมาก
 • ได้รู้วิธีการบริหารจัดการปัญหาในทีมงานได้ดียิ่ง ๆ ขึ้น แบบทุกคนรู้สึกพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
 • ได้เสริมทักษะ เทคนิคของการคิดสร้างสรรค์ ทำให้กล้าแสดงออก และกระตุ้นทีมงานให้คิดสร้างสรรค์
 • เข้าใจวิธีการบริหารคน ทีมงาน ให้ทำงานไปด้วยกันโดยมีเป้าหมายของความสำเร็จร่วมกัน
 • ได้ข้อคิดสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน และนำไปถ่ายทอดให้ทีมงานมีทัศนคติที่ดีเช่นกัน
 • เห็นมุมมองของผู้บริหารที่ใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้มีความเข้าใจในเรื่องหลักการบริหารงานมากขึ้น
 • มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนา ทักษะในการเป็นผู้จัดการเพิ่มมากขึ้น
 • รู้จักการวางแผน การควบคุมและการสั่งการ ทีมงานได้เพิ่มมากขึ้น
 • ได้พัฒนากระบวนการคิดเพื่อเป็นผู้จัดการอัจฉริยะ เก่งคน เก่งงาน เก่งชีวิต
 • รู้จักบทบาท หน้าที่ เมื่อต้องเป็นผู้นำ ผู้บริหาร และผู้จัดการ
 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาบริหารความสำเร็จให้องค์กร
 • มองเห็นโอกาสที่จะทำให้ผู้จัดการประสบความสำเร็จ หรือ ทำให้ทีมงานและองค์กรประสบความสำเร็จ
 • ทำให้รู้สึกรักองค์กรเพิ่มมากขึ้น อยากทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่อให้องค์กรเติบโต
 • เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของทีมงานเพิ่มมากขึ้น
 • รายได้เพิ่มมากขึ้น
 • มีเป้าหมายในการดำเนินการใช้ชีวิต และการทำงาน เช่นเดียวกับ Work Life Balance
 • ทำให้เปิดใจ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
 • ได้เรียนรู้วิธีการวางแผนงาน การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน
 • มี มุมมองการเป็นผู้จัดการที่เหนือกว่า

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

“ผู้จัดการมีบทบาทมากในการบริหารทีมงานเพื่อให้บรรลุวัตุประสงค์ขององค์กร เป็นต้นแบบให้พนักงานคนอื่น ๆ ในการอบรมหลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ จะเริ่มต้นการเปลี่ยนมายเซ็ต ของผู้จัดการ เพื่อให้ทำงานเชิงรุก และเข้าใจภาะกิจในการบริหารทีมงาน โดยเริ่มต้นต้องแต่การเริ่มต้น ตั้งแต่การเลือกรับพนักงาน จนถึงการบริหารทีมงานที่มีประสบการณ์ ให้มีทิศทางในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน  รักองค์กร รักงานที่ทำ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับทีมงาน จนทำให้พนักงานทุกคนพร้อมใจกันที่จะพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ ได้นำมาจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่ ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารคนเป็นอันดัวต้น ๆ ของโลก จึงเป็นโอกาสที่ดีกับผู้จัดการที่ได้รับการอบรมที่จะได้ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพในการบริหารทีมงาน แบบไม่ต้องลองผิด ลองถูก”

หลักสูตร ผู้จัดการ อัจฉริยะ “The Super Manager”

หลักสูตร ฝึกอบรมผู้จัดการ-ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ความเป็นมาของหลักสูตร ฝึกอบรม

ในการดำเนินธุรกิจนั้น ผู้จัดการย่อมมีบทบาทมากในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กร ๆ นั้นประสบความสำเร็จหรือไม่

จึงกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้บริหารทุกท่านที่ต้องเข้าใจถึงกลไกเชิงลึกโดยอาศัยหลักวิชาผนวกกับแนวคิดจากประสบการณ์บริหารงานจริงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ตนเองและองค์กรประสบความสำเร็จ

โดยสภาพที่แท้จริงนั้นในการที่จะทำให้องค์กรนั้นประสบความ สำเร็จหรือไม่นั้น ผู้จัดการหรือผู้นำองค์กรต่างมีบทบาทที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ตนเองนั้นไปสู่เป้าหมายได้

ดังนั้น “ผู้นำ” ซึ่งการเป็นสุดยอดผู้นำนั้น คือเป็นผู้นำที่มีการนำแนวคิดหลักปฏิบัติด้านการบริหารจัดการมาผนวกกับแนวคิดด้านจิตวิทยาองค์การมาใช้ในการบริหารงาน โดยอาศัยกระบวนการของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม

เป็นอีกเรื่องที่ ผู้จัดการหรือผู้นำ ต้องให้ความสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการ มีบทบาทเป็นเสมือนกระดูกสันหลังของบริษัท ผู้จัดการ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

กล่าวได้ว่างานของผู้จัดการก็คือ งานที่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากการทำงานร่วมกันของผู้จัดการและทีมงาน ซึ่งงานของผู้จัดการเป็น งานที่ต้องรับผิดชอบต่อพนักงานในทีมงานให้ดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็น ร้านค้า บริษัท หที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม

ภาระกิจหลักของผู้จัดการอัจริยะมีหน้าที่รับผิดชอบ คือการเป็นผู้นำทีมหรือจัดการทีมให้ทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้  ด้วยการให้ตามที่มอบหมายงานหรือการกระจายงานที่ทำให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

มีหน้าที่ควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้คุ้มค่า การสรรหา การว่าจ้างพนักงาน ให้ทำงานตามที่วางไว้ มีหน้าที่พัฒนาทักษะความรู้พนักงานด้วยการฝึกสอน จัดให้มีการทบทวนประสิทธิภาพหรือการประเมินผลพนักงานให้พนักงานยอมรับต่อผลการประเมิน การให้ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่พนักงาน ให้การสนับสนุนให้ทีมงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  บทความ ลงหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ เพื่ออธิบายเรื่อง หลักสูตร ฝึกอบรม ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager

  การเสริมสร้างทักษะการจัดการ: พลังของหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ

  ในองค์กรใดก็ตาม ผู้จัดการมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้บริหารระดับสูงหรือซีอีโอและพนักงาน พวกเขารับผิดชอบงานที่สำคัญ เช่น การสร้างทีม การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และการดูแลให้การดำเนินงานราบรื่น หากไม่มีผู้จัดการที่มีความสามารถ ความรับผิดชอบเหล่านี้จะเป็นภาระแก่ผู้บริหารระดับสูงหรือซีอีโอที่ยืดเวลาออกไปแล้ว ดังที่เห็นได้จากการศึกษาของ Harvard Business Review ที่ระบุว่าซีอีโอส่วนใหญ่ทำงานเฉลี่ย 62.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้น องค์กรจึงไม่สามารถมองข้ามความสำคัญของผู้จัดการและการมีส่วนร่วมของพวกเขาได้

  ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและความเอาใจใส่ในการทำงาน การเอาใจใส่ได้รับการยอมรับกันมานานแล้วว่าเป็นลักษณะสำคัญของผู้จัดการที่ชาญฉลาดซึ่งใส่ใจสมาชิกในทีมและงานที่พวกเขาทำอย่างแท้จริง การเข้าใจกระบวนการคิดของทั้งทีมและผู้บริหารเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ผู้จัดการที่มีทักษะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและกำหนดพฤติกรรมขององค์กร ทำให้พวกเขาเป็นสินทรัพย์ที่แท้จริง ดังนั้น ใครก็ตามที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้บริหารที่เชี่ยวชาญเทคนิคการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ค้นคว้ามานั้นถือได้ว่าเป็นผู้จัดการที่เก่งกาจ ซึ่งเป็นผู้นำทีมไปสู่ความสำเร็จ

  อย่างไรก็ตาม การที่องค์กรจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องยึดหลักการบริหารที่ดี การละเลยประเด็นนี้อาจนำไปสู่การลดประสิทธิภาพและขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แนวทางการจัดการแบบองค์รวมช่วยให้มั่นใจว่าผู้บริหาร พนักงาน และส่วนประกอบของงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น การสร้างสมดุลระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้สามารถกำหนดแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้

  หลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นต้นแบบสำหรับการฝึกอบรมผู้จัดการ คือ.. หลักสูตร “ผู้จัดการอัจฉริยะ: วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร” [หลักสูตร “The Super Manager: How to improve your organization productivities?”]

  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน มีการพัฒนาตามความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ได้รับการปรับแต่งอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เหมาะกับบริบทของสังคมการจัดการไทยโดยเน้นการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันของผู้เข้าร่วม หลักสูตรนี้เจาะลึกการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การพัฒนากรอบการจัดการ และการปรับปรุงการสื่อสารและการบริหารผ่านการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติจริง

  เพื่อให้แน่ใจว่าผลการเรียนรู้ที่ดีที่สุด หลักสูตรอบรมผู้จัดการนี้ใช้วิธีการอบรมที่มีประสิทธิภาพสูงของการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่แบบกระตือรือร้น “Active Adult Learning” ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสอันล้ำค่าในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ที่ได้มาไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ

  เพิ่มศักยภาพให้ตัวคุณเองด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้จัดการและปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของคุณ ยกระดับทักษะการจัดการของคุณ ปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจ และได้รับความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับความเป็นเลิศในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบไดนามิก ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร “The Super Manager” วันนี้และเริ่มต้นการเดินทางสู่การเติบโตและความสำเร็จ

  หลักสูตร-ผู้จัดการอัจฉริบะ-The-Super-Manager-โดย-ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

  หลักสูตร ผู้จัดการ อัจฉริยะ “The Super Manager”

  วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจใน หลักการเป็นผู้จัดการอัจฉริยะ ความแตกต่างในการเป็นผู้นำผ่านกระบวนการบริหารจัดการหรือเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในละดับสากล เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
  2. มีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่การเป็นผู้จัดการ ที่พึงปฏิบัติเพื่อผลงานที่ดีเลิศของ ผู้นำ และทีมงาน การดำเนินการ การบริหารงาน และหลักการทำงานร่วมกันในแต่ละระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเป็นผู้นำ ผู้จัดการ การพัฒนาตนเอง และผู้นำกลุ่ม
  4. สามารถที่จะพัฒนาเครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. วิเคราะห์และประยุกต์เพื่อการพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อผลสำเร็จสูงสุด
  6. นำไปประยุกต์ในการบริหารงานของผู้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
  ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
  หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
  รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

  ประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับจากหลักสูตร ผู้จัดการ อัจฉริยะ “The Super Manager”

  • สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่การทำงานของผู้จัดการเพื่อยกระดับให้มีประสิทธิผลสูงสุด
  • มีเทคนิคในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้จัดการอัจแริยะ
  • มีกระบวนการในการตัดสินใจ วิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์และขจัดปัญหาในองค์กร
  • พัฒนาเครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารจัดการทีมงานทำให้ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างวัฒนาธรรมการทำงานให้เป็นแบบการทำงานเชิงรุก ปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อการสร้างโอกาสให้กับองค์กร
  • สามารถนำไปประยุกต์ในการบริหารงานของผู้จัดการอัจฉริยะ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ
  รวมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ ที่ดีที่สุด Effective Presentation
  รวมหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร ที่ดีที่สุด

  ยกระดับทักษะการจัดการของคุณ ด้วยการเปิดรับวิธีการใหม่ ๆ ของ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ

  ปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของคุณ: ลงทุนในการเติบโตของคุณในฐานะผู้จัดการ

  ในฐานะผู้จัดการ บทบาทของคุณมีความสำคัญต่อความสำเร็จของทีมและองค์กรของคุณ การจัดการที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีชุดทักษะที่หลากหลาย รวมถึงความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ก้าวนำหน้าในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันในปัจจุบันและปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของคุณในฐานะผู้จัดการ การพัฒนาและปรับปรุงทักษะการจัดการของคุณอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ ช่องทางหนึ่งที่ทรงพลังสำหรับการเติบโตและการพัฒนาคือผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ

  การลงทุนในหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ เป็นการลงทุนในความสำเร็จให้ผู้จัดการทุกคน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อต้องการพัฒนาผู้จัดการให้มีการเติบโต และการแสวงหาความเป็นเลิศในบริหารทีมงานของผู้จัดการ โดยการเข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรมที่ออกแบบมาอย่างดีและตรงเป้าหมาย คุณจะได้รับความรู้ เครื่องมือ และเทคนิคที่จำเป็นในการบริหารทีมงานที่มีความซับซ้อนของการจัดการสมัยใหม่ให้ประสบความสำเร็จ

  ประโยชน์หลักประการหนึ่งของ หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ คือโอกาสในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้ฝึกอบรมที่มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้นำความรู้ ข้อมูลเชิงลึก และประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงมากมายมาสู่โต๊ะ พวกเขาสามารถให้คำแนะนำที่ทรงคุณค่า การให้คำปรึกษา และคำแนะนำเชิงปฏิบัติที่ปรับให้เหมาะกับความท้าทายเฉพาะที่ผู้จัดการต้องเผชิญ ความเชี่ยวชาญที่แบ่งปันในหลักสูตรการฝึกอบรมเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ ปรับแต่งสไตล์ความเป็นผู้นำ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

  นอกจากนี้ หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ ยังมอบแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผู้จัดการจากอุตสาหกรรมและภูมิหลังที่หลากหลายสามารถขยายมุมมองของคุณและทำให้คุณได้รับแนวคิดใหม่ ๆ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ความสัมพันธ์ที่คุณทำระหว่างโปรแกรมการฝึกอบรมเหล่านี้สามารถกลายเป็นเครือข่ายมืออาชีพที่มีคุณค่า ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการทำงานร่วมกันและการเติบโตตลอดสายอาชีพของคุณ

  การลงทะเบียนใน หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ คุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือ วิธีการ และแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ล้ำสมัย หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทันกับภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และจัดเตรียมกลยุทธ์และเทคนิคล่าสุดสำหรับการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานไปจนถึงการผลักดันนวัตกรรม หลักสูตรเหล่านี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมายที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการบริหาร

  นอกจากนี้ การเข้าร่วมในหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ จะส่งสารเชิงบวกไปยังทีมของคุณ มันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณที่จะเติบโตและปรับปรุง สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาทำเช่นเดียวกัน ในฐานะผู้จัดการ ความสามารถของคุณในการเป็นผู้นำโดยการทำตัวอย่างนั้นมีประสิทธิภาพ และการลงทุนในการพัฒนาของคุณเองจะส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในทีมของคุณ

  โดยสรุป ในฐานะผู้จัดการ การเปิดรับแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ ของ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตและความสำเร็จในสายอาชีพของคุณ การลงทุนในการพัฒนาของคุณเองจะช่วยยกระดับทักษะการจัดการ รับข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญอันมีค่า ขยายเครือข่าย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณ ดังนั้นจงก้าวไปสู่ความก้าวหน้าส่วนบุคคลและอาชีพ ลงทะเบียนในหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีชื่อเสียงสำหรับผู้จัดการ วันนี้และปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของคุณในฐานะผู้จัดการที่โดดเด่น

  Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

  วันที่ 1 Why The Super MANAGER is more Important?

  • ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการกับบทบาทของการเป็นผู้จัดการ
  • ความสำคัญของผู้จัดการสำหรับธุรกิจยุคใหม่ ในทศวรรษที่ 21
  • แนวความคิดการบริหารงานในฐานะเป็นผู้จัดการ
  • ความเข้าใจผิดเมื่อต้องเป็นผู้จัดการ
  • การวิเคราะห์ โอกาสในการบริหารงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
  • แนวทางที่เป็นสมรรถนะหลักของผู้จัดการอัฉริยะ
  • การเปลี่ยนมายเซ็ท ให้มีมายเซ็ทการเป็นผู้จัดการอัจฉริยะ
  • วิเคราะห์ความล้มเหลวในการบริหารงานขององค์กรส่วนใหญ่ ต้องป้องกันโดยด่วน
  • สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในฐานะของการเป็นผู้จัดการ
  • บทบาทที่สำคัญเมื่อเป็นผู้จัดการและบุคลิกภาพของการเป็นผู้จัดการ
  • การตัดสินใจ และ หลักการตัดสินใจ ในฐานะที่เป็นผู้จัดการอัจฉริยะ
  • ความคาดหวังของทีมงานต่อการบริหารจัดการของผู้จัดการอัจฉริยะ
  • องค์ประกอบการเป็นผู้จัดการอัจฉริยะต้องเข้าใจเพื่อการประยุกต์ใช้
  • หลักการบริหาร 4 ด้านที่ผู้บริการต้องทำเพื่อความเป็นเลิศขอองค์กร
  • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

    วันที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา การตัดสินใจและแนวทางสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ

    • ความสำคัญในการตัดสินใจเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำ
    • วิเคราะห์เส้นทางการตัดสินใจของผู้บริหาร
    • ประเภทของการตัดสินใจในการบริหารงานในฐานะที่เป็นผู้นำ
    • กระบวนการของการตัดสินใจของผู้นำ
    • วิเคราะห์ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้สำหรับการแก้ป้ญหาและตัดสินใจ
    • วิเคราะห์เป้าหมายในการตัดสินใจให้บรรลุผลสำเร็จ
    • บรรทัดฐานและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการตัดสินใจ
    • การรับทราบและวิเคราะห์ถึงปัญหาในองค์กร
    • การค้นหาสภาพปัญหาที่แท้จริงได้อย่างไรในองค์กร?
    • ความหมายของคำว่าปัญหาในองค์กร และวิเคราะห์ประเภทของปัญหา
    • เข้าใจชนิดของปัญหาและวิเคราะห์ถึงแก่นแท้ของปัญหา
    • สิ่งที่ผู้บริหารต้องทำเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
    • เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง
    • การประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในสถานการณ์จริง
    • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

     วันที่ 3 การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

     • สาเหตุที่การสร้างมาตรฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหารจัดการเพื่อบริหารทีมงาน
     • องค์ประกอบการสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการ
     • การสร้างมาตรฐานทีมงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร
     • อะไรคือแนวคิดในการสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ?
     • 4 คุณลักษณะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
     • รูปแบบของการจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะต่างๆและการออกแบบโครงสร้างเพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการ
     • เพิ่มผลผลิตในการบริหารจัดการ: หลักการในการสร้างผลผลิตในการทำงานเพิ่มผลผลิตองค์กร
     • วิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
     • กระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
     • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

       วันที่ 4 การใช้เครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการและการเข้าใจในศักยภาพขององค์กร: การวางแผน การสั่งการและการควบคุม

       • สาเหตุที่ผู้บริหารต้องมีการวางแผนเพื่อการทำงาน
       • กระบวนการในการวางแผน และการค้นหาแก่นแท้ของสาเหตุเพื่อเตรียมการในการวางแผนงาน
       • การวางแผนเพื่อความสำเร็จในการบริหารงาน
       • งานการวางแผนเพื่อการบริหารการทำงาน
       • ประเภทของการวางแผนงาน
       • ขั้นตอนและความสำเป็นในการวางรูปแบบของแผนงาน
       • แนวคิดและวิธีการสั่งการเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน
       • 5 ประเภทของการสั่งการและการประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ
       • ความสำคัญของการควบคุมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
       • กระบวนการควบคุมและการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการควบคุม
       • การประยุกต์เรื่องการใช้เครื่องมือในกาปฏิบัติงานจริง
       • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

        วันที่ 5 การใช้เครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการและการเข้าใจในศักยภาพขององค์กร: การประสานงาน การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ

        • สาเหตุที่การประสานงานมีความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร
        • หลักการประสานงานเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน
        • ประเภทของเครื่องมือในการประสานงานและการประยุกต์เพื่อนำมาใช้ในงานปัจจุบันเพื่อผลการทำงานที่ดี
        • ความหมายของการพัฒนาทีมงานและองค์ประกอบการบริหารจัดการทีมงาน
        • การวิเคราะห์ปัญหาหลักในการพัฒนาทีมงาน
        • หลักการพัฒนาทีมงานที่สำคัญและการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงาน
        • ประเภทของการพัฒนาทีมงานและหลักวิธีการพัฒนาทีมงานให้ถูกต้อง
        • วิเคราะห์หลักวิธีการที่ถูกต้องในการพัฒนาทีมงาน: การเป็นโค้ช การให้ข้อมูลย้อนกลับ On-The-Job Training
        • หลักการสื่อสารเพื่อผลสำเร็จในการโค้ชงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
        • รูปแบบการโค้ชงานให้ทีมงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
        • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

          วันที่ 6 Leadership, Communication, Human Psychologies and Manage Team Attitude

          • Assessment: สำรวจรูปประเภทของผู้นำเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงาน
          • สาเหตุที่ภาวะผู้นำมีความสำคัญในการบริหารจัดการ
          • 4 ประเภทของผู้นำเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการ
          • ทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการ
          • กระบวนการในการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทีมงาน
          • องค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
          • เทคนิคในการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Win-Win
          • ทัศนคติและอะไรคือทัศนคติของทีมงาน
          • ปรับเปลี่ยนทัศนคติของทีมงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้อง
          • วิเคราะห์ความกังวลของทีม ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
          • เข้าใจองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ที่ส่งผลต่อการทำงาน
          • วิเคราะห์พฤติกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในทีม
          • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ
           หลักสูตรอบรม The Super Manager

           วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

           Group Discussion

           Role Play in Real Situation

           Individual Assignment

           Case Study

           Presentation & Feedback

           Coaching

           Attitude Changing

           Creative Thinking

           ประสบการณ์จากผู้เข้าอบรม หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager

           สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
           ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
           ลงทะเบียน StepPlus Training

           Contact Us

           02 349 1788 ,

           083 276 8877

           Address

           1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

           LineOA:@stepplustraining

           คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

           Copyright © 2024 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

           Loading

           UA-75256908-1