หลักสูตร ผู้จัดการ อัจฉริยะ “The Super Manager”

หลักสูตร ฝึกอบรม ผู้จัดการ คือ

หลักสูตรที่ครอบคลุมและเปลี่ยนแปลงซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อผู้จัดการมี ทักษะ ความรู้ และความมั่นใจที่จำเป็นต่อความเป็นเลิศในบทบาทหน้าที่ของตน หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ การจัดการทีม และการเติบโตอย่างมืออาชีพ

ทำไม? ผู้จัดการต้องอบรม เรียนรู้เพิ่มเติม

“บทบาทของผู้จัดการมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา ผู้จัดการที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีมีทักษะ ความรู้ และความมั่นใจในการรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อน สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม และขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม นั่นเป็นเหตุผลที่การลงทุนในหลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมสำหรับผู้จัดการไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์เท่านั้น แต่ยังจำเป็นอีกด้วย

บทบาทของผู้จัดการไม่ใช่แค่การกำกับดูแลงานเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นบรรลุความยิ่งใหญ่ หลักสูตรการฝึกอบรมที่ออกแบบมาอย่างดีสำหรับผู้จัดการ ช่วยให้มีเครื่องมือ ทักษะ ความรู้

และฝึกฝนทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา เพื่อช่วยให้สามารถรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้อย่างมั่นใจ ซึ่งทำให้ผู้จัดการมีความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถขับเคลื่อนทีมไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ทำไม องค์กรต้องพัฒนา ทักษะ ผู้จัดการ  

 • พนักงานทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ขาดทิศทางที่ชัดเจน สาเหตุมาจากผู้จัดการไม่มีทิศทางในการทำงาน
 • ไม่มีเครื่องมือในการบริหารงาน ทำให้ผู้จัดการไม่มีเครื่องทุ่นแรงในการบริหารพนักงาน
 • พนักงานอยากทำงานแต่ผู้จัดการไม่มีเทคนิควิธีในการสร้างแรงจูงใจที่ดีพอทำให้งานไม่เดินหน้า
 • การบริหารงานด้วยความสับสน ไม่มีทิศทางที่แน่นอน
 • ผู้จัดการไม่มีจิตวิทยาในการสื่อสาร ทำให้ไม่สามารถโน้มน้าวใจให้พนักงานเต็มใจในการทำงานให้เต็มที่
 • ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการทำงานขององค์กร
 • ไม่มีแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสมดุล
 • ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และไม่มีแนวทางในการดำเนินการ
 • ผู้จัดการเข้าใจผิด คิดว่าตนเองเป็นผู้จัดการจะมีอำนาจสูงสุดทำให้กดขี่ ข่มแหงพนักงาน ทำให้ไม่มีใครอยากทำงานด้วย
 • ผู้จัดการไม่รู้วิธีการกระจายงาน ไม่ปล่อยงาน ไม่เชื่อมั่นคนอื่น ทำให้งานกระจุก ไม่กระจาย
 • ขึ้นเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าใจว่า..บทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้จัดการคืออะไร?
 • การสร้างอำนาจภายใต้ภาวะผู้นำ..ทำได้อย่างไร..ให้ทีมงานทำงานให้ด้วยใจ
 • ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่ผู้จัดการมือแปดด้าน หาทางออกไม่เจอ

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership  

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

รีวิว จากผู้เข้าเรียน

หลักสูตร ผู้จัดการ อัจฉริยะ “The Super Manager”

น.ส.ลาวัณย์-ฉัตรโชคชัยกุล

น.ส.ลาวัณย์ ฉัตรโชคชัยกุล ตำแหน่ง Senior Accounting Manager

ดีใจมากที่ได้เข้ามาเรียนหลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ ทำให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์มากมาย เห็นแสงสว่างในการบริหารพนักงานทันทีคะ

– ได้เข้าใจแนวคิดเชิงประจักษ์ และมุมมองพื้นฐานของคนส่วนใหญ่ในการประพฤติ ปฏิบัติ และดำรงตนให้อยู่รอดในองค์กร
– เรียนรู้เทคนิค และเครื่องมือในการประสานงาน โน้มน้าวใจ กระตุ้น และปรับทัศนคติของผู้ร่วมงานในเชิงบวก เพื่อสามารถพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
– ทำให้รู้จักคิด แก้ปัญหา และตัดสินใจ ได้อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ในการจัดการปัญหาในทีมงาน และ ผู้ร่วมงานได้ดียิ่งขึ้น

ใครมีปัญหาเรื่องปกครองคน ในการทำงาน หลักสูตรนี้ ควรมาเรียนอย่างยิ่งคะ

เหตุผลที่ ผู้จัดการส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกอบรม หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager

 • ทำให้เปลี่ยนความคิดในเรื่องการเป็นผู้นำ ที่ต้องทำทุกอย่างเอง แต่จริง ๆ แล้วเมื่อมาเรียน หลักสูตรอบรมผู้จัดการอัจฉริยะ ทำให้รู้ว่า ผู้จัดการต้องไว้ใจและเชื่อใจให้ทีมงานลงมือทำเอง
 • ได้รู้เทคนิควิธีในการบริหารจัดการคนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 • ได้รู้วิธีวางแผนและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาก่อน ทำให้ลำบากต่อการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการ
 • การใช้คำพูดและวิธีการสั่งการให้ลูกน้องมีกำลังใจ คิดบวกและไม่มี อคติต่อการทำงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพ
 • เรีียนรู้วิธีเข้าเข้าหาลูกทีมอย่างไร ให้ทุกคนทำงานด้วยใจ
 • มีวิธีการวางแผนงาน การตรวจสอบ ติดตามงานจากทีมงาน
 • ได้เรียนรู้วิธีการแบ่งงานให้เหมาะกับลูกทีมในแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม
 • เปลี่ยนความคิดเป็นการคิดเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น เปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเป็นการทำงานเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และบริหารคน
 • รู้ถึงเทคนิคการคาดการณ์ปัญหาในการบริหารงานที่จะเกิดขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
 • เข้าใจองค์กร เข้าใจผู้บริหาร และเข้าใจเพื่อนร่วมงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้รู้สึกดีที่ได้ทำงานที่บริษัทนี้ รักองค์กร รักบริษัท
 • มีเครื่องมือที่สำคัญในการใช้ในการบริหารทีมงาน ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผผลผลิตให้องค์กรแบบจับต้องได้
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรเพิ่มมากขึ้น เครารพและศรัทธา ต่อองค์กรมากขึ้น
 • ได้วิธีการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร และไม่มีทางแก้ไข อยู่ในวังวนการแก้ปัญหามานานแต่แก้ไม่ได้ มาเรียนทำให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหา
 • เรียนรู้การจัดแจงงาน อันไหน ก่อน-หลัง
 • เข้าใจคำว่า Put The Right Man on The Right Job อย่างชัดเจน เพราะตอนเรียนมีตัวอย่างดีมาก
 • ได้รู้วิธีการบริหารจัดการปัญหาในทีมงานได้ดียิ่ง ๆ ขึ้น แบบทุกคนรู้สึกพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
 • ได้เสริมทักษะ เทคนิคของการคิดสร้างสรรค์ ทำให้กล้าแสดงออก และกระตุ้นทีมงานให้คิดสร้างสรรค์
 • เข้าใจวิธีการบริหารคน ทีมงาน ให้ทำงานไปด้วยกันโดยมีเป้าหมายของความสำเร็จร่วมกัน
 • ได้ข้อคิดสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน และนำไปถ่ายทอดให้ทีมงานมีทัศนคติที่ดีเช่นกัน
 • เห็นมุมมองของผู้บริหารที่ใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้มีความเข้าใจในเรื่องหลักการบริหารงานมากขึ้น
 • มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการเป็นผู้จัดการเพิ่มมากขึ้น
 • รู้จักการวางแผน การควบคุมและการสั่งการ ทีมงานได้เพิ่มมากขึ้น
 • ได้พัฒนากระบวนการคิดเพื่อเป็นผู้จัดการอัจฉริยะ เก่งคน เก่งงาน เก่งชีวิต
 • รู้จักบทบาท หน้าที่ เมื่อต้องเป็นผู้นำ ผู้บริหาร และผู้จัดการ
 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาบริหารความสำเร็จให้องค์กร
 • มองเห็นโอกาสที่จะทำให้ผู้จัดการประสบความสำเร็จ หรือ ทำให้ทีมงานและองค์กรประสบความสำเร็จ
 • ทำให้รู้สึกรักองค์กรเพิ่มมากขึ้น อยากทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่อให้องค์กรเติบโต
 • เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของทีมงานเพิ่มมากขึ้น
 • รายได้เพิ่มมากขึ้น
 • มีเป้าหมายในการดำเนินการใช้ชีวิต และการทำงาน เช่นเดียวกับ Work Life Balance
 • ทำให้เปิดใจ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น
 • เรียนรู้วิธีการเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
 • ได้เรียนรู้วิธีการวางแผนงาน การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

“ผู้จัดการมีบทบาทมากในการบริหารทีมงานเพื่อให้บรรลุวัตุประสงค์ขององค์กร เป็นต้นแบบให้พนักงานคนอื่น ๆ ในการอบรมหลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ จะเริ่มต้นการเปลี่ยนมายเซ็ต ของผู้จัดการ เพื่อให้ทำงานเชิงรุก และเข้าใจภาะกิจในการบริหารทีมงาน โดยเริ่มต้นต้องแต่การเริ่มต้น ตั้งแต่การเลือกรับพนักงาน จนถึงการบริหารทีมงานที่มีประสบการณ์ ให้มีทิศทางในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน  รักองค์กร รักงานที่ทำ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับทีมงาน จนทำให้พนักงานทุกคนพร้อมใจกันที่จะพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ ได้นำมาจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่ ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารคนเป็นอันดัวต้น ๆ ของโลก จึงเป็นโอกาสที่ดีกับผู้จัดการที่ได้รับการอบรมที่จะได้ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพในการบริหารทีมงาน แบบไม่ต้องลองผิด ลองถูก”

หลักสูตร ผู้จัดการ อัจฉริยะ “The Super Manager”

หลักสูตร ฝึกอบรมผู้จัดการ-ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ความเป็นมาของหลักสูตร ฝึกอบรม

ในการดำเนินธุรกิจนั้น ผู้จัดการย่อมมีบทบาทมากในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กร ๆ นั้นประสบความสำเร็จหรือไม่

จึงกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้บริหารทุกท่านที่ต้องเข้าใจถึงกลไกเชิงลึกโดยอาศัยหลักวิชาผนวกกับแนวคิดจากประสบการณ์บริหารงานจริงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ตนเองและองค์กรประสบความสำเร็จ

โดยสภาพที่แท้จริงนั้นในการที่จะทำให้องค์กรนั้นประสบความ สำเร็จหรือไม่นั้น ผู้จัดการหรือผู้นำองค์กรต่างมีบทบาทที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ตนเองนั้นไปสู่เป้าหมายได้

ดังนั้น “ผู้นำ” ซึ่งการเป็นสุดยอดผู้นำนั้น คือเป็นผู้นำที่มีการนำแนวคิดหลักปฏิบัติด้านการบริหารจัดการมาผนวกกับแนวคิดด้านจิตวิทยาองค์การมาใช้ในการบริหารงาน โดยอาศัยกระบวนการของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม

เสียงสะท้อนจากลูกน้อง เป็นอีกเรื่องที่ ผู้จัดการหรือผู้นำ ต้องให้ความสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการ มีบทบาทเป็นเสมือนกระดูกสันหลังของบริษัท ผู้จัดการ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

กล่าวได้ว่างานของผู้จัดการก็คือ งานที่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากการทำงานร่วมกันของผู้จัดการและทีมงาน ซึ่งงานของผู้จัดการเป็น งานที่ต้องรับผิดชอบต่อพนักงานในทีมงานให้ดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็น ร้านค้า บริษัท หที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม

ภาระกิจหลักของผู้จัดการอัจริยะมีหน้าที่รับผิดชอบ คือการเป็นผู้นำทีมหรือจัดการทีมให้ทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้  ด้วยการให้การช่วยเหลือพนักงานให้ทำงานได้ดีตามที่มอบหมายงานหรือการกระจายงานที่ทำให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

มีหน้าที่ควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้คุ้มค่า การสรรหา การว่าจ้างพนักงาน ให้ทำงานตามที่วางไว้ มีหน้าที่พัฒนาทักษะความรู้พนักงานด้วยการฝึกสอน จัดให้มีการทบทวนประสิทธิภาพหรือการประเมินผลพนักงานให้พนักงานยอมรับต่อผลการประเมิน การให้ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่พนักงาน ให้การสนับสนุนให้ทีมงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  บทความ ลงหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ เพื่ออธิบายเรื่อง หลักสูตร ฝึกอบรม ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager

  การเสริมสร้างทักษะการจัดการ: พลังของหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ

  ในองค์กรใดก็ตาม ผู้จัดการมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้บริหารระดับสูงหรือซีอีโอและพนักงาน พวกเขารับผิดชอบงานที่สำคัญ เช่น การสร้างทีม การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และการดูแลให้การดำเนินงานราบรื่น หากไม่มีผู้จัดการที่มีความสามารถ ความรับผิดชอบเหล่านี้จะเป็นภาระแก่ผู้บริหารระดับสูงหรือซีอีโอที่ยืดเวลาออกไปแล้ว ดังที่เห็นได้จากการศึกษาของ Harvard Business Review ที่ระบุว่าซีอีโอส่วนใหญ่ทำงานเฉลี่ย 62.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้น องค์กรจึงไม่สามารถมองข้ามความสำคัญของผู้จัดการและการมีส่วนร่วมของพวกเขาได้

  ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและความเอาใจใส่ในการทำงาน การเอาใจใส่ได้รับการยอมรับกันมานานแล้วว่าเป็นลักษณะสำคัญของผู้จัดการที่ชาญฉลาดซึ่งใส่ใจสมาชิกในทีมและงานที่พวกเขาทำอย่างแท้จริง การเข้าใจกระบวนการคิดของทั้งทีมและผู้บริหารเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ผู้จัดการที่มีทักษะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและกำหนดพฤติกรรมขององค์กร ทำให้พวกเขาเป็นสินทรัพย์ที่แท้จริง ดังนั้น ใครก็ตามที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้บริหารที่เชี่ยวชาญเทคนิคการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ค้นคว้ามานั้นถือได้ว่าเป็นผู้จัดการที่เก่งกาจ ซึ่งเป็นผู้นำทีมไปสู่ความสำเร็จ

  อย่างไรก็ตาม การที่องค์กรจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องยึดหลักการบริหารที่ดี การละเลยประเด็นนี้อาจนำไปสู่การลดประสิทธิภาพและขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แนวทางการจัดการแบบองค์รวมช่วยให้มั่นใจว่าผู้บริหาร พนักงาน และส่วนประกอบของงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น การสร้างสมดุลระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้สามารถกำหนดแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้

  หลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นต้นแบบสำหรับการฝึกอบรมผู้จัดการ คือ.. หลักสูตร “ผู้จัดการอัจฉริยะ: วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร” [หลักสูตร “The Super Manager: How to improve your organization productivities?”]

  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน มีการพัฒนาตามความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ได้รับการปรับแต่งอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เหมาะกับบริบทของสังคมการจัดการไทยโดยเน้นการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันของผู้เข้าร่วม หลักสูตรนี้เจาะลึกการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การพัฒนากรอบการจัดการ และการปรับปรุงการสื่อสารและการบริหารผ่านการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติจริง

  เพื่อให้แน่ใจว่าผลการเรียนรู้ที่ดีที่สุด หลักสูตรอบรมผู้จัดการนี้ใช้วิธีการอบรมที่มีประสิทธิภาพสูงของการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่แบบกระตือรือร้น “Active Adult Learning” ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสอันล้ำค่าในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ที่ได้มาไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ

  เพิ่มศักยภาพให้ตัวคุณเองด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้จัดการและปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของคุณ ยกระดับทักษะการจัดการของคุณ ปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจ และได้รับความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับความเป็นเลิศในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบไดนามิก ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร “The Super Manager” วันนี้และเริ่มต้นการเดินทางสู่การเติบโตและความสำเร็จ

  หลักสูตร-ผู้จัดการอัจฉริบะ-The-Super-Manager-โดย-ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

  หลักสูตร ผู้จัดการ อัจฉริยะ “The Super Manager”

  วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจใน หลักการเป็นผู้จัดการอัจฉริยะ ความแตกต่างในการเป็นผู้นำผ่านกระบวนการบริหารจัดการหรือเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในละดับสากล เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
  2. มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติเพื่อผลงานที่ดีเลิศของ ผู้นำ และทีมงาน การดำเนินการ การบริหารงาน และหลักการทำงานร่วมกันในแต่ละระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเป็นผู้นำ ผู้จัดการ การพัฒนาตนเอง และผู้นำกลุ่ม
  4. สามารถที่จะพัฒนาเครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. วิเคราะห์และประยุกต์เพื่อการพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อผลสำเร็จสูงสุด
  6. นำไปประยุกต์ในการบริหารงานของผู้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
  ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
  หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
  รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

  ประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับจากหลักสูตร ผู้จัดการ อัจฉริยะ “The Super Manager”

  • สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่การทำงานของผู้จัดการเพื่อยกระดับให้มีประสิทธิผลสูงสุด
  • มีเทคนิคในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้จัดการอัจแริยะ
  • มีกระบวนการในการตัดสินใจ วิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์และขจัดปัญหาในองค์กร
  • พัฒนาเครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารจัดการทีมงานทำให้ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างวัฒนาธรรมการทำงานให้เป็นแบบการทำงานเชิงรุก ปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อการสร้างโอกาสให้กับองค์กร
  • สามารถนำไปประยุกต์ในการบริหารงานของผู้จัดการอัจฉริยะ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ
  รวมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ ที่ดีที่สุด Effective Presentation
  รวมหลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร ที่ดีที่สุด

  ยกระดับทักษะการจัดการของคุณ ด้วยการเปิดรับวิธีการใหม่ ๆ ของ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ

  ปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของคุณ: ลงทุนในการเติบโตของคุณในฐานะผู้จัดการ

  ในฐานะผู้จัดการ บทบาทของคุณมีความสำคัญต่อความสำเร็จของทีมและองค์กรของคุณ การจัดการที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีชุดทักษะที่หลากหลาย รวมถึงความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ก้าวนำหน้าในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันในปัจจุบันและปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของคุณในฐานะผู้จัดการ การพัฒนาและปรับปรุงทักษะการจัดการของคุณอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ ช่องทางหนึ่งที่ทรงพลังสำหรับการเติบโตและการพัฒนาคือผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ

  การลงทุนในหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ เป็นการลงทุนในความสำเร็จให้ผู้จัดการทุกคน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อต้องการพัฒนาผู้จัดการให้มีการเติบโต และการแสวงหาความเป็นเลิศในบริหารทีมงานของผู้จัดการ โดยการเข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรมที่ออกแบบมาอย่างดีและตรงเป้าหมาย คุณจะได้รับความรู้ เครื่องมือ และเทคนิคที่จำเป็นในการบริหารทีมงานที่มีความซับซ้อนของการจัดการสมัยใหม่ให้ประสบความสำเร็จ

  ประโยชน์หลักประการหนึ่งของ หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ คือโอกาสในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้ฝึกอบรมที่มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้นำความรู้ ข้อมูลเชิงลึก และประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงมากมายมาสู่โต๊ะ พวกเขาสามารถให้คำแนะนำที่ทรงคุณค่า การให้คำปรึกษา และคำแนะนำเชิงปฏิบัติที่ปรับให้เหมาะกับความท้าทายเฉพาะที่ผู้จัดการต้องเผชิญ ความเชี่ยวชาญที่แบ่งปันในหลักสูตรการฝึกอบรมเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ ปรับแต่งสไตล์ความเป็นผู้นำ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

  นอกจากนี้ หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ ยังมอบแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผู้จัดการจากอุตสาหกรรมและภูมิหลังที่หลากหลายสามารถขยายมุมมองของคุณและทำให้คุณได้รับแนวคิดใหม่ ๆ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ความสัมพันธ์ที่คุณทำระหว่างโปรแกรมการฝึกอบรมเหล่านี้สามารถกลายเป็นเครือข่ายมืออาชีพที่มีคุณค่า ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการทำงานร่วมกันและการเติบโตตลอดสายอาชีพของคุณ

  การลงทะเบียนใน หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ คุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือ วิธีการ และแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ล้ำสมัย หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทันกับภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และจัดเตรียมกลยุทธ์และเทคนิคล่าสุดสำหรับการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานไปจนถึงการผลักดันนวัตกรรม หลักสูตรเหล่านี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมายที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการบริหาร

  นอกจากนี้ การเข้าร่วมในหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ จะส่งสารเชิงบวกไปยังทีมของคุณ มันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณที่จะเติบโตและปรับปรุง สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาทำเช่นเดียวกัน ในฐานะผู้จัดการ ความสามารถของคุณในการเป็นผู้นำโดยการทำตัวอย่างนั้นมีประสิทธิภาพ และการลงทุนในการพัฒนาของคุณเองจะส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในทีมของคุณ

  โดยสรุป ในฐานะผู้จัดการ การเปิดรับแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ ของ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตและความสำเร็จในสายอาชีพของคุณ การลงทุนในการพัฒนาของคุณเองจะช่วยยกระดับทักษะการจัดการ รับข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญอันมีค่า ขยายเครือข่าย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณ ดังนั้นจงก้าวไปสู่ความก้าวหน้าส่วนบุคคลและอาชีพ ลงทะเบียนในหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีชื่อเสียงสำหรับผู้จัดการ วันนี้และปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของคุณในฐานะผู้จัดการที่โดดเด่น

  Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

  วันที่ 1 Why The Super MANAGER is more Important?

  • ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการกับบทบาทของการเป็นผู้จัดการ
  • ความสำคัญของผู้จัดการสำหรับธุรกิจยุคใหม่ ในทศวรรษที่ 21
  • แนวความคิดการบริหารงานในฐานะเป็นผู้จัดการ
  • ความเข้าใจผิดเมื่อต้องเป็นผู้จัดการ
  • การวิเคราะห์ โอกาสในการบริหารงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
  • แนวทางที่เป็นสมรรถนะหลักของผู้จัดการอัฉริยะ
  • การเปลี่ยนมายเซ็ท ให้มีมายเซ็ทการเป็นผู้จัดการอัจฉริยะ
  • วิเคราะห์ความล้มเหลวในการบริหารงานขององค์กรส่วนใหญ่ ต้องป้องกันโดยด่วน
  • สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในฐานะของการเป็นผู้จัดการ
  • บทบาทที่สำคัญเมื่อเป็นผู้จัดการและบุคลิกภาพของการเป็นผู้จัดการ
  • การตัดสินใจ และ หลักการตัดสินใจ ในฐานะที่เป็นผู้จัดการอัจฉริยะ
  • ความคาดหวังของทีมงานต่อการบริหารจัดการของผู้จัดการอัจฉริยะ
  • องค์ประกอบการเป็นผู้จัดการอัจฉริยะต้องเข้าใจเพื่อการประยุกต์ใช้
  • หลักการบริหาร 4 ด้านที่ผู้บริการต้องทำเพื่อความเป็นเลิศขอองค์กร
  • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

    วันที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา การตัดสินใจและแนวทางสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ

    • ความสำคัญในการตัดสินใจเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำ
    • วิเคราะห์เส้นทางการตัดสินใจของผู้บริหาร
    • ประเภทของการตัดสินใจในการบริหารงานในฐานะที่เป็นผู้นำ
    • กระบวนการของการตัดสินใจของผู้นำ
    • วิเคราะห์ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้สำหรับการแก้ป้ญหาและตัดสินใจ
    • วิเคราะห์เป้าหมายในการตัดสินใจให้บรรลุผลสำเร็จ
    • บรรทัดฐานและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการตัดสินใจ
    • การรับทราบและวิเคราะห์ถึงปัญหาในองค์กร
    • การค้นหาสภาพปัญหาที่แท้จริงได้อย่างไรในองค์กร?
    • ความหมายของคำว่าปัญหาในองค์กร และวิเคราะห์ประเภทของปัญหา
    • เข้าใจชนิดของปัญหาและวิเคราะห์ถึงแก่นแท้ของปัญหา
    • สิ่งที่ผู้บริหารต้องทำเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
    • เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง
    • การประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในสถานการณ์จริง
    • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

     วันที่ 3 การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

     • สาเหตุที่การสร้างมาตรฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหารจัดการเพื่อบริหารทีมงาน
     • องค์ประกอบการสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการ
     • การสร้างมาตรฐานทีมงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร
     • อะไรคือแนวคิดในการสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ?
     • 4 คุณลักษณะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
     • รูปแบบของการจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะต่างๆและการออกแบบโครงสร้างเพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการ
     • เพิ่มผลผลิตในการบริหารจัดการ: หลักการในการสร้างผลผลิตในการทำงานเพิ่มผลผลิตองค์กร
     • วิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
     • กระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
     • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

       วันที่ 4 การใช้เครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการและการเข้าใจในศักยภาพขององค์กร: การวางแผน การสั่งการและการควบคุม

       • สาเหตุที่ผู้บริหารต้องมีการวางแผนเพื่อการทำงาน
       • กระบวนการในการวางแผน และการค้นหาแก่นแท้ของสาเหตุเพื่อเตรียมการในการวางแผนงาน
       • การวางแผนเพื่อความสำเร็จในการบริหารงาน
       • งานการวางแผนเพื่อการบริหารการทำงาน
       • ประเภทของการวางแผนงาน
       • ขั้นตอนและความสำเป็นในการวางรูปแบบของแผนงาน
       • แนวคิดและวิธีการสั่งการเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน
       • 5 ประเภทของการสั่งการและการประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ
       • ความสำคัญของการควบคุมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
       • กระบวนการควบคุมและการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการควบคุม
       • การประยุกต์เรื่องการใช้เครื่องมือในกาปฏิบัติงานจริง
       • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

        วันที่ 5 การใช้เครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการและการเข้าใจในศักยภาพขององค์กร: การประสานงาน การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ

        • สาเหตุที่การประสานงานมีความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร
        • หลักการประสานงานเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน
        • ประเภทของเครื่องมือในการประสานงานและการประยุกต์เพื่อนำมาใช้ในงานปัจจุบันเพื่อผลการทำงานที่ดี
        • การประเมินผลการทำงาน เพื่อการพัฒนาแบบเจาะลึก
        • ความหมายของการพัฒนาทีมงานและองค์ประกอบการบริหารจัดการทีมงาน
        • การวิเคราะห์ปัญหาหลักในการพัฒนาทีมงาน
        • หลักการพัฒนาทีมงานที่สำคัญและการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงาน
        • ประเภทของการพัฒนาทีมงานและหลักวิธีการพัฒนาทีมงานให้ถูกต้อง
        • วิเคราะห์หลักวิธีการที่ถูกต้องในการพัฒนาทีมงาน: การเป็นโค้ช การให้ข้อมูลย้อนกลับ On-The-Job Training
        • หลักการสื่อสารเพื่อผลสำเร็จในการโค้ชงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
        • รูปแบบการโค้ชงานให้ทีมงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
        • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

          วันที่ 6 Leadership, Communication, Human Psychologies and Manage Team Attitude

          • Assessment: สำรวจรูปประเภทของผู้นำเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงาน
          • สาเหตุที่ภาวะผู้นำมีความสำคัญในการบริหารจัดการ
          • 4 ประเภทของผู้นำเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการ
          • ทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการ
          • กระบวนการในการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทีมงาน
          • องค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
          • เทคนิคในการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Win-Win
          • ทัศนคติและอะไรคือทัศนคติของทีมงาน
          • ปรับเปลี่ยนทัศนคติของทีมงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้อง
          • วิเคราะห์ความกังวลของทีม ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
          • เข้าใจองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ที่ส่งผลต่อการทำงาน
          • วิเคราะห์พฤติกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในทีม
          • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ
           หลักสูตรอบรม The Super Manager

           วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

           Group Discussion

           Role Play in Real Situation

           Individual Assignment

           Case Study

           Presentation & Feedback

           Coaching

           Attitude Changing

           Creative Thinking

           ประสบการณ์จากผู้เข้าอบรม หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager

           สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
           ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
           ลงทะเบียน StepPlus Training

           Contact Us

           02 349 1788 ,

           083 276 8877

           Address

           1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

           LineOA:@stepplustraining

           คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

           Copyright © 2023 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

           Loading

           UA-75256908-1