ขอต้อนรับสู่ Website การฝึกอบรมสัมมนา ของ StepPlus Training
 
เราคือสถาบันฝึกอบรม ที่มุ่งเน้น การสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ” 
ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาที่เป็นรูปธรรมใน ด้านการฝึกอบรม
สัมมนา และการพัฒนาคน ตลอดระยะเวลามากกว่า 18 ปี
มีประสบการณ์จัดอบรมให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ จากประสบการณ์ที่มากมาย
เราจึงมีความมั่นใจที่จะช่วยองค์กรของท่านในการพัฒนาทีมงาน
ผ่านกระบวนการฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรที่กำลังจะเปิดอบรม

 
 
หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ

 

อบรม 5 เสาร์ 5 วัน เริ่มเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
วิทยากร ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
สถานที่อบรม:
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

 
 
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

 

อบรมวันที่ 18 – 19 เมษายน 2562
วิทยากร ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
สถานที่อบรม:
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
 
หลักสูตร The Power Of Persuasion

 

อบรมวันที่ 25 – 26 เมษายน  2562
วิทยากร ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
สถานที่อบรม:
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

 

หลักสูตร 8 Steps Of Professional Selling Skills

 

อบรมวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562
วิทยากร ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
สถานที่อบรม:
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

 

Miller Heiman หลักสูตร ลิขสิทธิ์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Miller Heiman:
Strategic Selling Program
Miller Heiman:
Conceptual Selling Program
Miller Heiman:
Large Account Management Program

หลักสูตร Public ทั้งหมด

หลักสูตร Miller Heiman: Conceptual Selling Program

เปิดอบรมวันที่ 11-12 Feb, 23-24 May, 15-16 Aug

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win

เปิดอบรมวันที่ 25-26 Apr, 10-11 June, 19-20 Sep,11-12 Nov

หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ

สัมมนา 5 เสาร์ เปิดอบรมรุ่นวันที่ 4 May, 13 Jul, 2 Nov 

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอย่างมืออาชีพ

 

เปิดอบรมวันที่ 18-19 Apr, 18-19 June, 17-18 Oct

วีดีโอแนะนำสถาบัน

แนะนำหลักสูตร 

ทีมผู้บริหาร

อย่ากังวลว่าตนเองจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จ เป็นสิ่งทีทุกคนทำได้..ขอเพียงแค่ลงมือ ความสำเร็จก็เข้าใกล้เข้ามา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

“เมื่อไรก็ตาม ที่คุณประสบความสำเร็จ ก็อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ เพราะเป้าหมายของความสำเร็จจะไม่เคยหยุดนิ่ง”

อ.สุวรรณ สุขประเสริฐ

ทางลัดของการพัฒนาตนเอง คือการได้ต้นแบบที่ดี ที่มีความเป็นมืออาชีพ จะทำให้ความสำเร็จของตนเองง่ายขึ้น

ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาท์

ความรู้ และ เทคนิค ต่าง ๆ

ภาพบรรยากาศการอบรม

ลูกค้า (บางส่วน)

นานาทัศนคติ

หนังสือแนะนำ

ปลดล็อก 88 ความท้าทายสำหรับผู้นำ

พิเศษ! 150 บาท

89 การเจรจาต่อรองต้องได้

พิเศษ! 150 บาท

ที่ปรึกษาการขาย

พิเศษ! 150 บาท

UA-75256908-1